Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/12/2018
Tổng lượt xem: 2.5M
Thể loại:

Xuyên việt về cổ đại, người ta gả cho hoàng đế, gả cho vương gia, tướng quân, kém nhất cũng là tú tài, nhưng nữ chính lại phải gả cho một tên thái giám.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:59 29/03/2021.
Chương
20
15
14
16
13
Donate ủng hộ nhóm
16
19
12
13
13
24
28
19
22
19
14
17
7
6
7
6
8
12
11
36
14
18
39
11
22
12
15
23
24
21
24
22
22
23
23
32
29
35
36
34
38
59
55
69
87
75
64
89
153
136
107
114
121
132
124
116
161
123
95
37
32
32
28
30
22
27
22
26
20
28
28
23
23
29
24
27
19
23
18
19
23
20
24
22
26
22
24
28
26
28
29
27
30
30
31
24
25
28
27
28
23
25
27
22
26
26
26
24
13
23
23
24
26
23
25
26
22
26
21
23
23
20
34
29
28
29
31
26
27
33
30
29
29
31
36
46
46
44
49
48
53
50
52
47
47
44
48
50
50
43
47
45
47
43
43
46
50
48
46
53
49
48
42
43
44
46
54
47
42
54
58
55
52
62
49
52
50
48
45
44
43
44
46
47
46
50
51
46
48
52
51
51
55
48
68