Dục Huyết Thương Hậu

Dục Huyết Thương Hậu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Thương Hậu Tắm Máu
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/10/2018
Tổng lượt xem: 2.5M
Thể loại:

Con gái của thương nhân là Nam Vận cùng với tướng quân Hoắc Minh Thành yêu nhau, trở thành Hoàng Hậu, không ngờ rằng Hoắc Minh Thành lại phản bội vì niềm vui mới mà giết chết Nam Vận. Tháng 6 tuyết rơi làm cho Nam Vận vì bị lừa gạt oán hận mà chết sống lại, sau khi sống lại Nam Vận một lòng báo thù quyết không thể để bị kịch xảy ra lại lần nữa.

Khuôn mặt lạnh lùng của nàng ấy dần dần bị Ngôn Trạch Thần cảm động, không biết rằng chính bản thân mình đã từ từ yêu sự âm thầm bảo vệ của Ngôn Trạch Thần mất rồi, hóa ra kiếp sau hai người bọn họ lại gặp nhau…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:34 09/02/2021.
Chương
Ảnh 1622
Ảnh 217
Ảnh 518
Ảnh 422
Ảnh 414
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 518
Ảnh 212
Ảnh 216
Ảnh 212
Ảnh 214
Ảnh 213
Ảnh 211
Ảnh 18
Ảnh 313
Ảnh 13
Ảnh 212
Ảnh 218
Ảnh 312
Ảnh 14
Ảnh 515
Ảnh 510
Ảnh 611
Ảnh 415
Ảnh 715
Ảnh 213
Ảnh 511
Ảnh 615
Ảnh 411
Ảnh 321
Ảnh 24
Ảnh 322
Ảnh 324
Ảnh 233
Ảnh 221
Ảnh 621
Ảnh 524
Ảnh 723
Ảnh 421
Ảnh 229
Ảnh 227
Ảnh 261
Ảnh 259
Ảnh 65
Ảnh 572
Ảnh 1072
Ảnh 8150
Ảnh 279
Ảnh 223
Ảnh 619
Ảnh 717
Ảnh 20
Ảnh 1122
Ảnh 615
Ảnh 314
Ảnh 15
Ảnh 516
Ảnh 321
Ảnh 18
Ảnh 312
Ảnh 210
Ảnh 28
Ảnh 13
Ảnh 48
Ảnh 35
Ảnh 27
Ảnh 215
Ảnh 314
Ảnh 38
Ảnh 58
Ảnh 211
Ảnh 410
Ảnh 39
Ảnh 310
Ảnh 223
Ảnh 611
Ảnh 311
Ảnh 58
Ảnh 321
Ảnh 712
Ảnh 511
Ảnh 8
Ảnh 77
Ảnh 711
Ảnh 314
Ảnh 39
Ảnh 27
Ảnh 913
Ảnh 12
Ảnh 14
Ảnh 39
Ảnh 10
Ảnh 29
Ảnh 412
Ảnh 511
Ảnh 316
Ảnh 410
Ảnh 316
Ảnh 222
Ảnh 425
Ảnh 518
Ảnh 631
Ảnh 431
Ảnh 733
Ảnh 247
Ảnh 1127
Ảnh 637
Ảnh 936
Ảnh 541
Ảnh 537
Ảnh 1144
Ảnh 1347
Ảnh 943
Ảnh 541
Ảnh 1341
Ảnh 635
Ảnh 831
Ảnh 525
Ảnh 1429
Ảnh 331
Ảnh 432
Ảnh 433
Ảnh 1336
Ảnh 1629
Ảnh 726
Ảnh 926
Ảnh 421
Ảnh 726
Ảnh 1317
Ảnh 326
Ảnh 1127
Ảnh 220
Ảnh 322
Ảnh 625
Ảnh 423
Ảnh 1629
Ảnh 1128
Ảnh 929
Ảnh 632
Ảnh 1227
Ảnh 1232
Ảnh 1734
Ảnh 530
Ảnh 823
Ảnh 729
Ảnh 1238
Ảnh 837
Ảnh 1233
Ảnh 636
Ảnh 737
Ảnh 832
Ảnh 736
Ảnh 2347
Ảnh 532
Ảnh 1444
Ảnh 234
Ảnh 432
Ảnh 637
Ảnh 244
Ảnh 245
Ảnh 1139
Ảnh 1944
Ảnh 943
Ảnh 539
Ảnh 339
Ảnh 335
Ảnh 834
Ảnh 435
Ảnh 1138
Ảnh 3030
Ảnh 1528
Ảnh 1844
Ảnh 2634
Ảnh 1633
Ảnh 2037
Ảnh 835
Ảnh 834
Ảnh 1438
Ảnh 535
Ảnh 634
Ảnh 438
Ảnh 642
Ảnh 3033
Ảnh 734
Ảnh 1136
Ảnh 434
Ảnh 1143
Ảnh 2653