Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/11/2019
Tổng lượt xem: 2.1M
Thể loại:

Nàng vốn là tiểu thư ngốc nghếch, ngu đần, nổi tiếng ở tướng phủ, lại vì một tờ hưu thư, đập đầu vào cột qua đời! Đặc công Mục Thanh Ca của thế kỷ 21 mượn xác hoàn hồn, dựa vào bản lĩnh y độc song tuyệt, đảo loạn triều đình, từ đó phong vân thay đổi. Nói nàng là kẻ ngốc, hừ, nàng sẽ để cho họ biết cái gì gọi là suy nghĩ lớn! Nàng sẽ để cho bọn họ biết thế nào là mỹ diễm vô song! Giả trư ăn thịt hổ, mượn đao giết kẻ thù, nàng chơi đùa vô cùng thuận lợi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:48 03/05/2021.
Chương
Ảnh 6.6K11
Ảnh 2.6K3
Ảnh 3.3K3
Ảnh 1615
Ảnh 53
Ảnh 741
Ảnh 43
Ảnh 681
Ảnh 39
Ảnh 63
Ảnh 621
Ảnh 70
Ảnh 361
Ảnh 471
Ảnh 131
Ảnh 451
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 41
Ảnh 3
Ảnh 71
Ảnh 2922
Ảnh 132
Ảnh 3442
Ảnh 2291
Ảnh 1612
Ảnh 1711
Ảnh 2771
Ảnh 822
Ảnh 1252
Ảnh 1811
Ảnh 1801
Ảnh 1161
Ảnh 1982
Ảnh 192
Ảnh 165
Ảnh 138
Ảnh 197
Ảnh 2511
Ảnh 266
Ảnh 238
Ảnh 218
Ảnh 152
Ảnh 230
Ảnh 192
Ảnh 274
Ảnh 157
Ảnh 244
Ảnh 226
Ảnh 96
Ảnh 233
Ảnh 181
Ảnh 198
Ảnh 143
Ảnh 166
Ảnh 114
Ảnh 235
Ảnh 1811
Ảnh 261
Ảnh 149
Ảnh 168
Ảnh 1352
Ảnh 46
Ảnh 202
Ảnh 58
Ảnh 174
Ảnh 154
Ảnh 2271
Ảnh 217
Ảnh 199
Ảnh 207
Ảnh 2402
Ảnh 249
Ảnh 207
Ảnh 297
Ảnh 191
Ảnh 310
Ảnh 311
Ảnh 2751
Ảnh 282
Ảnh 190
Ảnh 197
Ảnh 268
Ảnh 32328
Ảnh 24010
Ảnh 1757
Ảnh 2388
Ảnh 269
Ảnh 2186
Ảnh 2499
Ảnh 2018
Ảnh 2217
Ảnh 2329
Ảnh 2989
Ảnh 18010
Ảnh 24610
Ảnh 35910
Ảnh 3178
Ảnh 2919
Ảnh 2295
Ảnh 3499
Ảnh 25612
Ảnh 27812
Ảnh 33410
Ảnh 18110
Ảnh 1538
Ảnh 3236
Ảnh 2723
Ảnh 1607
Ảnh 753
Ảnh 3763
Ảnh 3375
Ảnh 3283
Ảnh 2544
Ảnh 823
Ảnh 304
Ảnh 2114
Ảnh 855
Ảnh 1155
Ảnh 673
Ảnh 453
Ảnh 2453
Ảnh 1722
Ảnh 1182
Ảnh 282
Ảnh 493
Ảnh 37
Ảnh 633
Ảnh 175
Ảnh 63
Ảnh 134
Ảnh 875
Ảnh 633
Ảnh 186
Ảnh 1267
Ảnh 615
Ảnh 1129
Ảnh 1465
Ảnh 343
Ảnh 2428
Ảnh 1168
Ảnh 2343
Ảnh 1485
Ảnh 1558
Ảnh 2364
Ảnh 12810
Ảnh 1476
Ảnh 2767
Ảnh 1278
Ảnh 1328
Ảnh 1369
Ảnh 29711
Ảnh 10710
Ảnh 3218
Ảnh 1818
Ảnh 93312
Ảnh 1479
Ảnh 35410
Ảnh 46110
Ảnh 7277
Ảnh 7696
Ảnh 1827
Ảnh 2013
Ảnh 2056
Ảnh 2795
Ảnh 35612
Ảnh 50613
Ảnh 66811
Ảnh 28510
Ảnh 7378
Ảnh 21012
Ảnh 59511
Ảnh 5168
Ảnh 75714
Ảnh 68610
Ảnh 61112