Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/11/2019
Tổng lượt xem: 2.2M
Thể loại:

Nàng vốn là tiểu thư ngốc nghếch, ngu đần, nổi tiếng ở tướng phủ, lại vì một tờ hưu thư, đập đầu vào cột qua đời! Đặc công Mục Thanh Ca của thế kỷ 21 mượn xác hoàn hồn, dựa vào bản lĩnh y độc song tuyệt, đảo loạn triều đình, từ đó phong vân thay đổi. Nói nàng là kẻ ngốc, hừ, nàng sẽ để cho họ biết cái gì gọi là suy nghĩ lớn! Nàng sẽ để cho bọn họ biết thế nào là mỹ diễm vô song! Giả trư ăn thịt hổ, mượn đao giết kẻ thù, nàng chơi đùa vô cùng thuận lợi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:48 03/05/2021.
Chương
Ảnh 8.9K11
Ảnh 3.5K3
Ảnh 4.4K4
Ảnh 2205
Ảnh 84
Ảnh 1091
Ảnh 65
Ảnh 961
Ảnh 64
Ảnh 90
Ảnh 891
Ảnh 89
Ảnh 501
Ảnh 651
Ảnh 151
Ảnh 591
Ảnh 79
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 41
Ảnh 4
Ảnh 101
Ảnh 4182
Ảnh 163
Ảnh 4562
Ảnh 3541
Ảnh 2332
Ảnh 2731
Ảnh 4241
Ảnh 1242
Ảnh 2102
Ảnh 3021
Ảnh 2501
Ảnh 1841
Ảnh 3142
Ảnh 312
Ảnh 267
Ảnh 197
Ảnh 325
Ảnh 4161
Ảnh 438
Ảnh 397
Ảnh 356
Ảnh 255
Ảnh 388
Ảnh 335
Ảnh 451
Ảnh 279
Ảnh 417
Ảnh 386
Ảnh 185
Ảnh 391
Ảnh 315
Ảnh 332
Ảnh 257
Ảnh 289
Ảnh 170
Ảnh 424
Ảnh 3461
Ảnh 465
Ảnh 285
Ảnh 307
Ảnh 2542
Ảnh 98
Ảnh 366
Ảnh 117
Ảnh 330
Ảnh 300
Ảnh 3941
Ảnh 389
Ảnh 354
Ảnh 362
Ảnh 4282
Ảnh 440
Ảnh 363
Ảnh 514
Ảnh 349
Ảnh 549
Ảnh 544
Ảnh 4781
Ảnh 502
Ảnh 343
Ảnh 350
Ảnh 461
Ảnh 56728
Ảnh 44011
Ảnh 3187
Ảnh 4338
Ảnh 549
Ảnh 4016
Ảnh 4459
Ảnh 3648
Ảnh 3927
Ảnh 4079
Ảnh 5349
Ảnh 33110
Ảnh 45210
Ảnh 62110
Ảnh 5618
Ảnh 5199
Ảnh 4185
Ảnh 6159
Ảnh 48112
Ảnh 51412
Ảnh 58510
Ảnh 33910
Ảnh 2938
Ảnh 5756
Ảnh 5073
Ảnh 2947
Ảnh 1473
Ảnh 6603
Ảnh 5905
Ảnh 5423
Ảnh 3774
Ảnh 1373
Ảnh 444
Ảnh 3194
Ảnh 1475
Ảnh 1805
Ảnh 1173
Ảnh 743
Ảnh 3703
Ảnh 2712
Ảnh 1772
Ảnh 552
Ảnh 793
Ảnh 87
Ảnh 1013
Ảnh 225
Ảnh 103
Ảnh 184
Ảnh 1435
Ảnh 1003
Ảnh 286
Ảnh 2157
Ảnh 905
Ảnh 1989
Ảnh 2385
Ảnh 543
Ảnh 3758
Ảnh 1948
Ảnh 3673
Ảnh 2415
Ảnh 2468
Ảnh 3724
Ảnh 19210
Ảnh 2236
Ảnh 4137
Ảnh 2048
Ảnh 2028
Ảnh 2049
Ảnh 44311
Ảnh 15410
Ảnh 4988
Ảnh 2758
Ảnh 1.4K13
Ảnh 2309
Ảnh 53211
Ảnh 70410
Ảnh 1.1K7
Ảnh 1.1K6
Ảnh 2797
Ảnh 2923
Ảnh 3056
Ảnh 4655
Ảnh 55813
Ảnh 76214
Ảnh 1K12
Ảnh 47611
Ảnh 1.2K9
Ảnh 35813
Ảnh 89212
Ảnh 7849
Ảnh 1.1K15
Ảnh 99711
Ảnh 96513