Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/11/2019
Tổng lượt xem: 2.2M
Thể loại:

Nàng vốn là tiểu thư ngốc nghếch, ngu đần, nổi tiếng ở tướng phủ, lại vì một tờ hưu thư, đập đầu vào cột qua đời! Đặc công Mục Thanh Ca của thế kỷ 21 mượn xác hoàn hồn, dựa vào bản lĩnh y độc song tuyệt, đảo loạn triều đình, từ đó phong vân thay đổi. Nói nàng là kẻ ngốc, hừ, nàng sẽ để cho họ biết cái gì gọi là suy nghĩ lớn! Nàng sẽ để cho bọn họ biết thế nào là mỹ diễm vô song! Giả trư ăn thịt hổ, mượn đao giết kẻ thù, nàng chơi đùa vô cùng thuận lợi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:48 03/05/2021.
Chương
Ảnh 8.2K11
Ảnh 3.2K3
Ảnh 4K4
Ảnh 1995
Ảnh 71
Ảnh 1001
Ảnh 58
Ảnh 891
Ảnh 55
Ảnh 81
Ảnh 821
Ảnh 85
Ảnh 461
Ảnh 591
Ảnh 131
Ảnh 571
Ảnh 76
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 41
Ảnh 4
Ảnh 91
Ảnh 3622
Ảnh 162
Ảnh 4242
Ảnh 2931
Ảnh 2072
Ảnh 2221
Ảnh 3471
Ảnh 1122
Ảnh 1712
Ảnh 2431
Ảnh 2301
Ảnh 1531
Ảnh 2512
Ảnh 253
Ảnh 213
Ảnh 186
Ảnh 260
Ảnh 3231
Ảnh 345
Ảnh 316
Ảnh 284
Ảnh 203
Ảnh 310
Ảnh 257
Ảnh 352
Ảnh 213
Ảnh 322
Ảnh 298
Ảnh 138
Ảnh 304
Ảnh 244
Ảnh 259
Ảnh 194
Ảnh 220
Ảnh 161
Ảnh 311
Ảnh 2501
Ảnh 341
Ảnh 206
Ảnh 227
Ảnh 1852
Ảnh 72
Ảnh 261
Ảnh 85
Ảnh 232
Ảnh 212
Ảnh 2881
Ảnh 277
Ảnh 254
Ảnh 264
Ảnh 3072
Ảnh 321
Ảnh 267
Ảnh 371
Ảnh 248
Ảnh 400
Ảnh 399
Ảnh 3451
Ảnh 355
Ảnh 240
Ảnh 250
Ảnh 335
Ảnh 40228
Ảnh 31311
Ảnh 2337
Ảnh 3078
Ảnh 379
Ảnh 2796
Ảnh 3199
Ảnh 2608
Ảnh 2867
Ảnh 2929
Ảnh 3839
Ảnh 23710
Ảnh 31710
Ảnh 45410
Ảnh 4018
Ảnh 3749
Ảnh 3005
Ảnh 4439
Ảnh 33612
Ảnh 35612
Ảnh 41210
Ảnh 23110
Ảnh 1978
Ảnh 4086
Ảnh 3503
Ảnh 2027
Ảnh 993
Ảnh 4683
Ảnh 4185
Ảnh 4053
Ảnh 3194
Ảnh 1083
Ảnh 374
Ảnh 2714
Ảnh 1155
Ảnh 1485
Ảnh 993
Ảnh 603
Ảnh 3163
Ảnh 2272
Ảnh 1522
Ảnh 432
Ảnh 673
Ảnh 57
Ảnh 843
Ảnh 225
Ảnh 93
Ảnh 184
Ảnh 1235
Ảnh 863
Ảnh 226
Ảnh 1837
Ảnh 795
Ảnh 1689
Ảnh 2035
Ảnh 423
Ảnh 3248
Ảnh 1528
Ảnh 3193
Ảnh 2085
Ảnh 2068
Ảnh 3204
Ảnh 16710
Ảnh 1916
Ảnh 3657
Ảnh 1728
Ảnh 1758
Ảnh 1769
Ảnh 39111
Ảnh 13310
Ảnh 4358
Ảnh 2378
Ảnh 1.2K13
Ảnh 1889
Ảnh 46111
Ảnh 60910
Ảnh 9717
Ảnh 1K6
Ảnh 2497
Ảnh 2533
Ảnh 2626
Ảnh 3965
Ảnh 48112
Ảnh 66413
Ảnh 88011
Ảnh 40310
Ảnh 1K8
Ảnh 29312
Ảnh 75811
Ảnh 6708
Ảnh 98914
Ảnh 84610
Ảnh 80512