Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/11/2019
Tổng lượt xem: 2.1M
Thể loại:

Nàng vốn là tiểu thư ngốc nghếch, ngu đần, nổi tiếng ở tướng phủ, lại vì một tờ hưu thư, đập đầu vào cột qua đời! Đặc công Mục Thanh Ca của thế kỷ 21 mượn xác hoàn hồn, dựa vào bản lĩnh y độc song tuyệt, đảo loạn triều đình, từ đó phong vân thay đổi. Nói nàng là kẻ ngốc, hừ, nàng sẽ để cho họ biết cái gì gọi là suy nghĩ lớn! Nàng sẽ để cho bọn họ biết thế nào là mỹ diễm vô song! Giả trư ăn thịt hổ, mượn đao giết kẻ thù, nàng chơi đùa vô cùng thuận lợi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:48 03/05/2021.
Chương
Ảnh 1.6K8
Ảnh 6882
Ảnh 8511
Ảnh 425
Ảnh 12
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 171
Ảnh 13
Ảnh 201
Ảnh 10
Ảnh 13
Ảnh 141
Ảnh 15
Ảnh 71
Ảnh 101
Ảnh 91
Ảnh 101
Ảnh 11
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 562
Ảnh 42
Ảnh 612
Ảnh 371
Ảnh 282
Ảnh 241
Ảnh 511
Ảnh 152
Ảnh 212
Ảnh 301
Ảnh 281
Ảnh 221
Ảnh 352
Ảnh 28
Ảnh 26
Ảnh 25
Ảnh 32
Ảnh 481
Ảnh 46
Ảnh 42
Ảnh 33
Ảnh 21
Ảnh 39
Ảnh 32
Ảnh 47
Ảnh 24
Ảnh 43
Ảnh 37
Ảnh 12
Ảnh 35
Ảnh 25
Ảnh 29
Ảnh 16
Ảnh 22
Ảnh 15
Ảnh 37
Ảnh 281
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 30
Ảnh 262
Ảnh 12
Ảnh 31
Ảnh 10
Ảnh 28
Ảnh 22
Ảnh 321
Ảnh 35
Ảnh 31
Ảnh 34
Ảnh 372
Ảnh 41
Ảnh 29
Ảnh 50
Ảnh 32
Ảnh 46
Ảnh 47
Ảnh 441
Ảnh 44
Ảnh 29
Ảnh 28
Ảnh 40
Ảnh 5228
Ảnh 3610
Ảnh 307
Ảnh 368
Ảnh 59
Ảnh 386
Ảnh 369
Ảnh 268
Ảnh 367
Ảnh 369
Ảnh 479
Ảnh 2510
Ảnh 3510
Ảnh 5510
Ảnh 438
Ảnh 429
Ảnh 335
Ảnh 499
Ảnh 4012
Ảnh 4012
Ảnh 5210
Ảnh 3110
Ảnh 218
Ảnh 546
Ảnh 473
Ảnh 367
Ảnh 93
Ảnh 613
Ảnh 545
Ảnh 513
Ảnh 404
Ảnh 103
Ảnh 104
Ảnh 284
Ảnh 135
Ảnh 165
Ảnh 103
Ảnh 83
Ảnh 433
Ảnh 252
Ảnh 172
Ảnh 62
Ảnh 102
Ảnh 27
Ảnh 83
Ảnh 65
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 115
Ảnh 93
Ảnh 36
Ảnh 177
Ảnh 75
Ảnh 179
Ảnh 205
Ảnh 123
Ảnh 238
Ảnh 188
Ảnh 353
Ảnh 255
Ảnh 268
Ảnh 383
Ảnh 188
Ảnh 245
Ảnh 416
Ảnh 167
Ảnh 197
Ảnh 228
Ảnh 3910
Ảnh 219
Ảnh 377
Ảnh 267
Ảnh 9811
Ảnh 198
Ảnh 379
Ảnh 558
Ảnh 766
Ảnh 804
Ảnh 256
Ảnh 242
Ảnh 255
Ảnh 354
Ảnh 5810
Ảnh 7212
Ảnh 9510
Ảnh 419
Ảnh 1287
Ảnh 4011
Ảnh 11710
Ảnh 837
Ảnh 11611
Ảnh 1249
Ảnh 11110