Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/11/2019
Tổng lượt xem: 2.1M
Thể loại:

Nàng vốn là tiểu thư ngốc nghếch, ngu đần, nổi tiếng ở tướng phủ, lại vì một tờ hưu thư, đập đầu vào cột qua đời! Đặc công Mục Thanh Ca của thế kỷ 21 mượn xác hoàn hồn, dựa vào bản lĩnh y độc song tuyệt, đảo loạn triều đình, từ đó phong vân thay đổi. Nói nàng là kẻ ngốc, hừ, nàng sẽ để cho họ biết cái gì gọi là suy nghĩ lớn! Nàng sẽ để cho bọn họ biết thế nào là mỹ diễm vô song! Giả trư ăn thịt hổ, mượn đao giết kẻ thù, nàng chơi đùa vô cùng thuận lợi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:48 03/05/2021.
Chương
Ảnh 2.3K8
Ảnh 9522
Ảnh 1.2K1
Ảnh 635
Ảnh 22
Ảnh 271
Ảnh 18
Ảnh 281
Ảnh 16
Ảnh 19
Ảnh 211
Ảnh 21
Ảnh 121
Ảnh 141
Ảnh 121
Ảnh 121
Ảnh 16
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 3
Ảnh 31
Ảnh 902
Ảnh 42
Ảnh 1012
Ảnh 631
Ảnh 472
Ảnh 431
Ảnh 761
Ảnh 252
Ảnh 312
Ảnh 481
Ảnh 481
Ảnh 361
Ảnh 532
Ảnh 50
Ảnh 43
Ảnh 40
Ảnh 52
Ảnh 721
Ảnh 69
Ảnh 67
Ảnh 57
Ảnh 40
Ảnh 61
Ảnh 53
Ảnh 77
Ảnh 44
Ảnh 68
Ảnh 59
Ảnh 26
Ảnh 60
Ảnh 44
Ảnh 51
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 30
Ảnh 63
Ảnh 471
Ảnh 68
Ảnh 50
Ảnh 49
Ảnh 402
Ảnh 15
Ảnh 52
Ảnh 21
Ảnh 44
Ảnh 40
Ảnh 551
Ảnh 55
Ảnh 50
Ảnh 57
Ảnh 592
Ảnh 66
Ảnh 53
Ảnh 77
Ảnh 53
Ảnh 72
Ảnh 77
Ảnh 741
Ảnh 75
Ảnh 52
Ảnh 54
Ảnh 70
Ảnh 8528
Ảnh 6310
Ảnh 547
Ảnh 638
Ảnh 99
Ảnh 636
Ảnh 639
Ảnh 498
Ảnh 597
Ảnh 669
Ảnh 809
Ảnh 4610
Ảnh 6110
Ảnh 9410
Ảnh 768
Ảnh 739
Ảnh 615
Ảnh 909
Ảnh 6512
Ảnh 7512
Ảnh 9010
Ảnh 5110
Ảnh 448
Ảnh 916
Ảnh 693
Ảnh 537
Ảnh 193
Ảnh 993
Ảnh 855
Ảnh 833
Ảnh 654
Ảnh 203
Ảnh 124
Ảnh 464
Ảnh 195
Ảnh 285
Ảnh 153
Ảnh 133
Ảnh 573
Ảnh 302
Ảnh 212
Ảnh 72
Ảnh 112
Ảnh 27
Ảnh 113
Ảnh 65
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 145
Ảnh 143
Ảnh 36
Ảnh 217
Ảnh 95
Ảnh 219
Ảnh 295
Ảnh 133
Ảnh 368
Ảnh 248
Ảnh 433
Ảnh 345
Ảnh 358
Ảnh 533
Ảnh 258
Ảnh 365
Ảnh 586
Ảnh 247
Ảnh 287
Ảnh 368
Ảnh 6210
Ảnh 269
Ảnh 657
Ảnh 367
Ảnh 16411
Ảnh 278
Ảnh 579
Ảnh 818
Ảnh 1226
Ảnh 1384
Ảnh 366
Ảnh 372
Ảnh 355
Ảnh 494
Ảnh 7810
Ảnh 10712
Ảnh 14210
Ảnh 719
Ảnh 2017
Ảnh 5411
Ảnh 17710
Ảnh 1247
Ảnh 18312
Ảnh 1829
Ảnh 16010