Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/11/2019
Tổng lượt xem: 2.1M
Thể loại:

Nàng vốn là tiểu thư ngốc nghếch, ngu đần, nổi tiếng ở tướng phủ, lại vì một tờ hưu thư, đập đầu vào cột qua đời! Đặc công Mục Thanh Ca của thế kỷ 21 mượn xác hoàn hồn, dựa vào bản lĩnh y độc song tuyệt, đảo loạn triều đình, từ đó phong vân thay đổi. Nói nàng là kẻ ngốc, hừ, nàng sẽ để cho họ biết cái gì gọi là suy nghĩ lớn! Nàng sẽ để cho bọn họ biết thế nào là mỹ diễm vô song! Giả trư ăn thịt hổ, mượn đao giết kẻ thù, nàng chơi đùa vô cùng thuận lợi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:48 03/05/2021.
Chương
Ảnh 3.9K9
Ảnh 1.5K2
Ảnh 1.9K2
Ảnh 1025
Ảnh 32
Ảnh 411
Ảnh 23
Ảnh 391
Ảnh 24
Ảnh 29
Ảnh 341
Ảnh 35
Ảnh 161
Ảnh 221
Ảnh 121
Ảnh 191
Ảnh 25
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 31
Ảnh 3
Ảnh 31
Ảnh 1312
Ảnh 52
Ảnh 1522
Ảnh 931
Ảnh 652
Ảnh 701
Ảnh 1141
Ảnh 342
Ảnh 462
Ảnh 731
Ảnh 721
Ảnh 471
Ảnh 742
Ảnh 75
Ảnh 66
Ảnh 57
Ảnh 79
Ảnh 1121
Ảnh 106
Ảnh 99
Ảnh 90
Ảnh 62
Ảnh 93
Ảnh 78
Ảnh 115
Ảnh 66
Ảnh 105
Ảnh 94
Ảnh 41
Ảnh 95
Ảnh 69
Ảnh 78
Ảnh 52
Ảnh 67
Ảnh 47
Ảnh 97
Ảnh 691
Ảnh 109
Ảnh 68
Ảnh 75
Ảnh 562
Ảnh 21
Ảnh 79
Ảnh 31
Ảnh 66
Ảnh 60
Ảnh 881
Ảnh 85
Ảnh 78
Ảnh 87
Ảnh 942
Ảnh 97
Ảnh 78
Ảnh 120
Ảnh 79
Ảnh 117
Ảnh 124
Ảnh 1171
Ảnh 114
Ảnh 75
Ảnh 79
Ảnh 108
Ảnh 13428
Ảnh 9410
Ảnh 727
Ảnh 878
Ảnh 139
Ảnh 936
Ảnh 919
Ảnh 748
Ảnh 867
Ảnh 929
Ảnh 1199
Ảnh 7010
Ảnh 9510
Ảnh 14510
Ảnh 1218
Ảnh 1129
Ảnh 955
Ảnh 1389
Ảnh 9712
Ảnh 11012
Ảnh 13310
Ảnh 7310
Ảnh 568
Ảnh 1256
Ảnh 983
Ảnh 717
Ảnh 273
Ảnh 1523
Ảnh 1265
Ảnh 1313
Ảnh 984
Ảnh 303
Ảnh 164
Ảnh 724
Ảnh 295
Ảnh 405
Ảnh 213
Ảnh 173
Ảnh 893
Ảnh 512
Ảnh 342
Ảnh 122
Ảnh 152
Ảnh 27
Ảnh 183
Ảnh 75
Ảnh 33
Ảnh 44
Ảnh 235
Ảnh 193
Ảnh 76
Ảnh 347
Ảnh 195
Ảnh 339
Ảnh 435
Ảnh 173
Ảnh 608
Ảnh 388
Ảnh 723
Ảnh 485
Ảnh 598
Ảnh 763
Ảnh 449
Ảnh 585
Ảnh 976
Ảnh 417
Ảnh 497
Ảnh 638
Ảnh 10210
Ảnh 519
Ảnh 1127
Ảnh 647
Ảnh 27711
Ảnh 508
Ảnh 979
Ảnh 1398
Ảnh 2066
Ảnh 2294
Ảnh 736
Ảnh 682
Ảnh 705
Ảnh 964
Ảnh 12910
Ảnh 16712
Ảnh 21910
Ảnh 1169
Ảnh 3217
Ảnh 9511
Ảnh 26810
Ảnh 2167
Ảnh 31712
Ảnh 3049
Ảnh 28210