Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/05/2019
Tổng lượt xem: 363.8K
Thể loại:

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:14 22/10/2020.
Chương
14
11
12
11
15
13
37
31
31
40
57
113
72
76
129
44
28
19
24
26
23
19
19
16
17
17
15
16
16
18
16
22
18
15
17
17
15
16
18
22
24
19
20
22
19
21
18
20
24
20
21
27
18
21
25
25
26
24
22
28
18
22
26
29
25
23
22
25
24
27
23
28
21
31
24
21
21
25
31
26
26
28
39
57
42
53
17