Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/05/2019
Tổng lượt xem: 3.1M
Thể loại:

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:33 17/01/2022.
Chương
Ảnh 91
Ảnh 393
Ảnh 282
Ảnh 104
Ảnh 486
Ảnh 503
Ảnh 392
Ảnh 362
Ảnh 92
Ảnh 705
Ảnh 426
Ảnh 413
Ảnh 352
Ảnh 394
Ảnh 653
Ảnh 265
Ảnh 234
Ảnh 126
Ảnh 237
Ảnh 379
Ảnh 595
Ảnh 845
Ảnh 866
Ảnh 226
Ảnh 168
Ảnh 375
Ảnh 298
Ảnh 106
Ảnh 1111
Ảnh 1714
Ảnh 309
Ảnh 569
Ảnh 1911
Ảnh 2413
Ảnh 629
Ảnh 427
Ảnh 1910
Ảnh 269
Ảnh 2512
Ảnh 2212
Ảnh 326
Ảnh 3912
Ảnh 1211
Ảnh 67
Ảnh 77
Ảnh 109
Ảnh 498
Ảnh 185
Ảnh 2610
Ảnh 319
Ảnh 1458
Ảnh 426
Ảnh 495
Ảnh 394
Ảnh 145
Ảnh 365
Ảnh 926
Ảnh 734
Ảnh 1095
Ảnh 656
Ảnh 1677
Ảnh 755
Ảnh 95
Ảnh 134
Ảnh 66
Ảnh 166
Ảnh 127
Ảnh 187
Ảnh 286
Ảnh 1622
Ảnh 57
Ảnh 148
Ảnh 87
Ảnh 118
Ảnh 136
Ảnh 47
Ảnh 38
Ảnh 298
Ảnh 49
Ảnh 97
Ảnh 88
Ảnh 510
Ảnh 27
Ảnh 47
Ảnh 49
Ảnh 37
Ảnh 77
Ảnh 511
Ảnh 258
Ảnh 2210
Ảnh 510
Ảnh 1311
Ảnh 2411
Ảnh 88
Ảnh 2312
Ảnh 512
Ảnh 1319
Ảnh 711
Ảnh 912
Ảnh 1327
Ảnh 419
Ảnh 717
Ảnh 718
Ảnh 517
Ảnh 319
Ảnh 320
Ảnh 618
Ảnh 216
Ảnh 318
Ảnh 520
Ảnh 2020
Ảnh 319
Ảnh 519
Ảnh 519
Ảnh 415
Ảnh 511
Ảnh 415
Ảnh 923
Ảnh 720
Ảnh 516
Ảnh 517
Ảnh 723
Ảnh 316
Ảnh 220
Ảnh 418
Ảnh 318
Ảnh 816
Ảnh 1319
Ảnh 615
Ảnh 515
Ảnh 515
Ảnh 317
Ảnh 1915
Ảnh 514
Ảnh 614
Ảnh 314
Ảnh 1010
Ảnh 412
Ảnh 712
Ảnh 1012
Ảnh 611
Ảnh 2813
Ảnh 3616
Ảnh 1518
Ảnh 815
Ảnh 1416
Ảnh 1824
Ảnh 1620
Ảnh 2520
Ảnh 3219
Ảnh 4223
Ảnh 3621
Ảnh 1047
Ảnh 440
Ảnh 542
Ảnh 550
Ảnh 2866
Ảnh 13122
Ảnh 3780
Ảnh 882
Ảnh 22136
Ảnh 4450
Ảnh 4934
Ảnh 1625
Ảnh 730
Ảnh 3132
Ảnh 1930
Ảnh 2424
Ảnh 924
Ảnh 521
Ảnh 725
Ảnh 424
Ảnh 1521
Ảnh 822
Ảnh 2622
Ảnh 2424
Ảnh 2723
Ảnh 1430
Ảnh 626
Ảnh 2924
Ảnh 326
Ảnh 1126
Ảnh 1524
Ảnh 2522
Ảnh 1123
Ảnh 829
Ảnh 430
Ảnh 2125
Ảnh 2225
Ảnh 1531
Ảnh 428
Ảnh 1732
Ảnh 1928
Ảnh 1026
Ảnh 3831
Ảnh 2026
Ảnh 2428
Ảnh 2734
Ảnh 1328
Ảnh 2130
Ảnh 4835
Ảnh 2735
Ảnh 2537
Ảnh 2136
Ảnh 2933
Ảnh 9740
Ảnh 2729
Ảnh 833
Ảnh 3833
Ảnh 2142
Ảnh 3133
Ảnh 2231
Ảnh 3030
Ảnh 2532
Ảnh 3232
Ảnh 10139
Ảnh 1632
Ảnh 3736
Ảnh 728
Ảnh 1340
Ảnh 2531
Ảnh 4529
Ảnh 1131
Ảnh 1432
Ảnh 2540
Ảnh 4934
Ảnh 1737
Ảnh 1638
Ảnh 3550
Ảnh 3071
Ảnh 4152
Ảnh 5581
Ảnh 1845

Truyện liên quan