Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/05/2019
Tổng lượt xem: 3.1M
Thể loại:

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:03 15/10/2021.
Chương
Ảnh 463
Ảnh 575
Ảnh 185
Ảnh 147
Ảnh 294
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 247
Ảnh 75
Ảnh 910
Ảnh 1613
Ảnh 258
Ảnh 488
Ảnh 1510
Ảnh 1912
Ảnh 548
Ảnh 376
Ảnh 179
Ảnh 208
Ảnh 2311
Ảnh 2011
Ảnh 285
Ảnh 3311
Ảnh 910
Ảnh 56
Ảnh 66
Ảnh 108
Ảnh 457
Ảnh 174
Ảnh 259
Ảnh 308
Ảnh 1297
Ảnh 405
Ảnh 444
Ảnh 383
Ảnh 144
Ảnh 334
Ảnh 875
Ảnh 653
Ảnh 984
Ảnh 625
Ảnh 1526
Ảnh 684
Ảnh 83
Ảnh 93
Ảnh 35
Ảnh 115
Ảnh 96
Ảnh 125
Ảnh 204
Ảnh 1220
Ảnh 35
Ảnh 116
Ảnh 65
Ảnh 86
Ảnh 84
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 195
Ảnh 46
Ảnh 64
Ảnh 75
Ảnh 46
Ảnh 24
Ảnh 34
Ảnh 26
Ảnh 34
Ảnh 54
Ảnh 48
Ảnh 175
Ảnh 157
Ảnh 57
Ảnh 98
Ảnh 178
Ảnh 75
Ảnh 159
Ảnh 49
Ảnh 1115
Ảnh 58
Ảnh 89
Ảnh 924
Ảnh 316
Ảnh 214
Ảnh 415
Ảnh 414
Ảnh 16
Ảnh 317
Ảnh 415
Ảnh 13
Ảnh 215
Ảnh 317
Ảnh 1217
Ảnh 16
Ảnh 516
Ảnh 416
Ảnh 413
Ảnh 39
Ảnh 12
Ảnh 520
Ảnh 417
Ảnh 313
Ảnh 212
Ảnh 520
Ảnh 314
Ảnh 216
Ảnh 415
Ảnh 315
Ảnh 513
Ảnh 1015
Ảnh 513
Ảnh 412
Ảnh 411
Ảnh 313
Ảnh 1212
Ảnh 411
Ảnh 411
Ảnh 211
Ảnh 57
Ảnh 39
Ảnh 59
Ảnh 99
Ảnh 38
Ảnh 1810
Ảnh 2713
Ảnh 815
Ảnh 512
Ảnh 813
Ảnh 1321
Ảnh 917
Ảnh 1916
Ảnh 2516
Ảnh 3220
Ảnh 2618
Ảnh 943
Ảnh 437
Ảnh 538
Ảnh 447
Ảnh 1963
Ảnh 11119
Ảnh 2676
Ảnh 579
Ảnh 14132
Ảnh 2947
Ảnh 3231
Ảnh 1122
Ảnh 427
Ảnh 2429
Ảnh 1427
Ảnh 1621
Ảnh 521
Ảnh 419
Ảnh 621
Ảnh 320
Ảnh 718
Ảnh 319
Ảnh 1719
Ảnh 1821
Ảnh 2019
Ảnh 1126
Ảnh 623
Ảnh 1721
Ảnh 323
Ảnh 723
Ảnh 821
Ảnh 1919
Ảnh 920
Ảnh 626
Ảnh 427
Ảnh 1122
Ảnh 1523
Ảnh 1128
Ảnh 325
Ảnh 1328
Ảnh 1224
Ảnh 823
Ảnh 2728
Ảnh 1423
Ảnh 1924
Ảnh 2131
Ảnh 1025
Ảnh 1527
Ảnh 3732
Ảnh 2131
Ảnh 2133
Ảnh 1733
Ảnh 2130
Ảnh 7336
Ảnh 2125
Ảnh 728
Ảnh 3030
Ảnh 1636
Ảnh 2030
Ảnh 1727
Ảnh 2126
Ảnh 2029
Ảnh 2528
Ảnh 7134
Ảnh 1328
Ảnh 2933
Ảnh 525
Ảnh 936
Ảnh 1628
Ảnh 3226
Ảnh 825
Ảnh 1129
Ảnh 1836
Ảnh 3331
Ảnh 1433
Ảnh 1335
Ảnh 2547
Ảnh 2665
Ảnh 3449
Ảnh 4776
Ảnh 1541

Truyện liên quan