Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/05/2019
Tổng lượt xem: 3.2M
Thể loại:

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:12 15/03/2023.
Chương
Ảnh 61
Ảnh 371
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 242
Ảnh 153
Ảnh 543
Ảnh 62
Ảnh 181
Ảnh 522
Ảnh 571
Ảnh 433
Ảnh 535
Ảnh 163
Ảnh 231
Ảnh 392
Ảnh 113
Ảnh 371
Ảnh 91
Ảnh 112
Ảnh 101
Ảnh 132
Ảnh 92
Ảnh 341
Ảnh 311
Ảnh 143
Ảnh 92
Ảnh 601
Ảnh 501
Ảnh 122
Ảnh 192
Ảnh 82
Ảnh 121
Ảnh 131
Ảnh 452
Ảnh 303
Ảnh 271
Ảnh 121
Ảnh 61
Ảnh 241
Ảnh 891
Ảnh 471
Ảnh 482
Ảnh 282
Ảnh 522
Ảnh 493
Ảnh 1342
Ảnh 955
Ảnh 1072
Ảnh 712
Ảnh 433
Ảnh 944
Ảnh 712
Ảnh 511
Ảnh 482
Ảnh 424
Ảnh 172
Ảnh 81
Ảnh 143
Ảnh 872
Ảnh 592
Ảnh 1072
Ảnh 393
Ảnh 107
Ảnh 244
Ảnh 123
Ảnh 234
Ảnh 95
Ảnh 53
Ảnh 273
Ảnh 633
Ảnh 382
Ảnh 154
Ảnh 766
Ảnh 723
Ảnh 552
Ảnh 492
Ảnh 132
Ảnh 945
Ảnh 616
Ảnh 523
Ảnh 412
Ảnh 484
Ảnh 873
Ảnh 385
Ảnh 264
Ảnh 166
Ảnh 267
Ảnh 457
Ảnh 765
Ảnh 1115
Ảnh 1076
Ảnh 296
Ảnh 228
Ảnh 475
Ảnh 378
Ảnh 126
Ảnh 1211
Ảnh 2314
Ảnh 409
Ảnh 719
Ảnh 2411
Ảnh 2813
Ảnh 839
Ảnh 547
Ảnh 2410
Ảnh 319
Ảnh 2612
Ảnh 2512
Ảnh 406
Ảnh 4812
Ảnh 1311
Ảnh 87
Ảnh 97
Ảnh 129
Ảnh 618
Ảnh 245
Ảnh 3010
Ảnh 379
Ảnh 1888
Ảnh 486
Ảnh 595
Ảnh 454
Ảnh 165
Ảnh 435
Ảnh 1106
Ảnh 854
Ảnh 1325
Ảnh 806
Ảnh 2067
Ảnh 935
Ảnh 105
Ảnh 174
Ảnh 86
Ảnh 216
Ảnh 147
Ảnh 237
Ảnh 446
Ảnh 2522
Ảnh 117
Ảnh 168
Ảnh 137
Ảnh 128
Ảnh 196
Ảnh 57
Ảnh 68
Ảnh 478
Ảnh 79
Ảnh 167
Ảnh 128
Ảnh 1010
Ảnh 57
Ảnh 47
Ảnh 79
Ảnh 47
Ảnh 107
Ảnh 911
Ảnh 438
Ảnh 3510
Ảnh 710
Ảnh 1717
Ảnh 3820
Ảnh 1420
Ảnh 3520
Ảnh 920
Ảnh 2220
Ảnh 1920
Ảnh 1520
Ảnh 2130
Ảnh 920
Ảnh 1420
Ảnh 820
Ảnh 920
Ảnh 420
Ảnh 621
Ảnh 1019
Ảnh 220
Ảnh 520
Ảnh 821
Ảnh 3021
Ảnh 320
Ảnh 620
Ảnh 721
Ảnh 516
Ảnh 716
Ảnh 917
Ảnh 1124
Ảnh 1122
Ảnh 720
Ảnh 722
Ảnh 829
Ảnh 418
Ảnh 223
Ảnh 719
Ảnh 420
Ảnh 1118
Ảnh 2220
Ảnh 1416
Ảnh 916
Ảnh 1018
Ảnh 619
Ảnh 3116
Ảnh 717
Ảnh 1217
Ảnh 516
Ảnh 2015
Ảnh 815
Ảnh 1214
Ảnh 1518
Ảnh 1714
Ảnh 5116
Ảnh 6018
Ảnh 2620
Ảnh 1117
Ảnh 2318
Ảnh 2826
Ảnh 2622
Ảnh 3722
Ảnh 6121
Ảnh 6725
Ảnh 5623
Ảnh 1449
Ảnh 1142
Ảnh 744
Ảnh 852
Ảnh 4568
Ảnh 18124
Ảnh 5782
Ảnh 1084
Ảnh 39138
Ảnh 6352
Ảnh 8236
Ảnh 3227
Ảnh 1332
Ảnh 5034
Ảnh 3132
Ảnh 4126
Ảnh 1326
Ảnh 1023
Ảnh 1127
Ảnh 726
Ảnh 2623
Ảnh 1924
Ảnh 4824
Ảnh 4626
Ảnh 4625
Ảnh 2332
Ảnh 828
Ảnh 4926
Ảnh 628
Ảnh 2228
Ảnh 2626
Ảnh 4024
Ảnh 1526
Ảnh 1331
Ảnh 532
Ảnh 3427
Ảnh 3127
Ảnh 2633
Ảnh 830
Ảnh 2334
Ảnh 3330
Ảnh 1628
Ảnh 6233
Ảnh 3028
Ảnh 4130
Ảnh 3436
Ảnh 1830
Ảnh 2432
Ảnh 7338
Ảnh 4037
Ảnh 4339
Ảnh 3038
Ảnh 4835
Ảnh 16942
Ảnh 3531
Ảnh 1235
Ảnh 5735
Ảnh 3144
Ảnh 5035
Ảnh 2833
Ảnh 4732
Ảnh 3934
Ảnh 4734
Ảnh 16541
Ảnh 2534
Ảnh 6138
Ảnh 1130
Ảnh 2042
Ảnh 4233
Ảnh 7631
Ảnh 1533
Ảnh 2334
Ảnh 4042
Ảnh 9136
Ảnh 3139
Ảnh 3040
Ảnh 6752
Ảnh 5873
Ảnh 8054
Ảnh 9483
Ảnh 2548

Truyện liên quan