Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/05/2019
Tổng lượt xem: 3.1M
Thể loại:

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:34 01/08/2022.
Chương
Ảnh 504
Ảnh 622
Ảnh 442
Ảnh 293
Ảnh 534
Ảnh 442
Ảnh 331
Ảnh 362
Ảnh 334
Ảnh 122
Ảnh 71
Ảnh 113
Ảnh 682
Ảnh 502
Ảnh 782
Ảnh 333
Ảnh 97
Ảnh 204
Ảnh 103
Ảnh 214
Ảnh 65
Ảnh 53
Ảnh 243
Ảnh 563
Ảnh 362
Ảnh 144
Ảnh 666
Ảnh 633
Ảnh 492
Ảnh 432
Ảnh 122
Ảnh 835
Ảnh 516
Ảnh 473
Ảnh 382
Ảnh 444
Ảnh 773
Ảnh 315
Ảnh 254
Ảnh 136
Ảnh 247
Ảnh 407
Ảnh 705
Ảnh 975
Ảnh 976
Ảnh 266
Ảnh 168
Ảnh 435
Ảnh 338
Ảnh 126
Ảnh 1111
Ảnh 1914
Ảnh 349
Ảnh 649
Ảnh 2111
Ảnh 2613
Ảnh 719
Ảnh 457
Ảnh 2110
Ảnh 289
Ảnh 2512
Ảnh 2212
Ảnh 366
Ảnh 4112
Ảnh 1311
Ảnh 77
Ảnh 77
Ảnh 119
Ảnh 558
Ảnh 195
Ảnh 3010
Ảnh 339
Ảnh 1708
Ảnh 446
Ảnh 535
Ảnh 404
Ảnh 155
Ảnh 385
Ảnh 986
Ảnh 794
Ảnh 1215
Ảnh 736
Ảnh 1877
Ảnh 865
Ảnh 95
Ảnh 164
Ảnh 76
Ảnh 206
Ảnh 147
Ảnh 207
Ảnh 406
Ảnh 2122
Ảnh 77
Ảnh 158
Ảnh 97
Ảnh 118
Ảnh 166
Ảnh 47
Ảnh 58
Ảnh 398
Ảnh 59
Ảnh 127
Ảnh 108
Ảnh 710
Ảnh 37
Ảnh 47
Ảnh 49
Ảnh 47
Ảnh 97
Ảnh 711
Ảnh 358
Ảnh 3110
Ảnh 710
Ảnh 1617
Ảnh 3220
Ảnh 1020
Ảnh 2820
Ảnh 620
Ảnh 1820
Ảnh 1220
Ảnh 1020
Ảnh 1630
Ảnh 620
Ảnh 1020
Ảnh 720
Ảnh 620
Ảnh 320
Ảnh 421
Ảnh 819
Ảnh 220
Ảnh 320
Ảnh 721
Ảnh 2421
Ảnh 320
Ảnh 520
Ảnh 721
Ảnh 516
Ảnh 616
Ảnh 517
Ảnh 1024
Ảnh 1022
Ảnh 720
Ảnh 622
Ảnh 829
Ảnh 318
Ảnh 223
Ảnh 519
Ảnh 420
Ảnh 1018
Ảnh 1620
Ảnh 1016
Ảnh 716
Ảnh 918
Ảnh 419
Ảnh 2416
Ảnh 617
Ảnh 717
Ảnh 416
Ảnh 1515
Ảnh 515
Ảnh 1014
Ảnh 1118
Ảnh 1014
Ảnh 4116
Ảnh 4818
Ảnh 2220
Ảnh 917
Ảnh 1918
Ảnh 2326
Ảnh 2122
Ảnh 3122
Ảnh 4521
Ảnh 5425
Ảnh 4923
Ảnh 1049
Ảnh 742
Ảnh 544
Ảnh 652
Ảnh 3468
Ảnh 14124
Ảnh 4682
Ảnh 884
Ảnh 28138
Ảnh 5252
Ảnh 6436
Ảnh 2227
Ảnh 932
Ảnh 4134
Ảnh 2432
Ảnh 2926
Ảnh 1026
Ảnh 623
Ảnh 727
Ảnh 526
Ảnh 1823
Ảnh 1324
Ảnh 3724
Ảnh 3526
Ảnh 3425
Ảnh 1832
Ảnh 628
Ảnh 3626
Ảnh 428
Ảnh 1528
Ảnh 1926
Ảnh 2724
Ảnh 1125
Ảnh 831
Ảnh 432
Ảnh 2527
Ảnh 2527
Ảnh 2133
Ảnh 430
Ảnh 1834
Ảnh 2230
Ảnh 1128
Ảnh 4633
Ảnh 2328
Ảnh 3130
Ảnh 2836
Ảnh 1630
Ảnh 2132
Ảnh 6237
Ảnh 3337
Ảnh 3339
Ảnh 2638
Ảnh 3935
Ảnh 13142
Ảnh 3031
Ảnh 1035
Ảnh 4635
Ảnh 2344
Ảnh 3835
Ảnh 2333
Ảnh 3632
Ảnh 3234
Ảnh 3734
Ảnh 13041
Ảnh 2034
Ảnh 4738
Ảnh 830
Ảnh 1642
Ảnh 3233
Ảnh 5531
Ảnh 1333
Ảnh 1834
Ảnh 3142
Ảnh 6436
Ảnh 2439
Ảnh 2240
Ảnh 4752
Ảnh 4573
Ảnh 5854
Ảnh 7083
Ảnh 2048

Truyện liên quan