Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/05/2019
Tổng lượt xem: 3.2M
Thể loại:

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:37 21/09/2023.
Chương
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 9
Ảnh 5
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 12
Ảnh 15
Ảnh 29
Ảnh 25
Ảnh 32
Ảnh 2
Ảnh 33
Ảnh 29
Ảnh 47
Ảnh 20
Ảnh 18
Ảnh 9
Ảnh 20
Ảnh 51
Ảnh 401
Ảnh 82
Ảnh 131
Ảnh 661
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 322
Ảnh 193
Ảnh 713
Ảnh 92
Ảnh 211
Ảnh 642
Ảnh 721
Ảnh 523
Ảnh 635
Ảnh 163
Ảnh 241
Ảnh 442
Ảnh 113
Ảnh 421
Ảnh 91
Ảnh 112
Ảnh 121
Ảnh 132
Ảnh 92
Ảnh 431
Ảnh 341
Ảnh 153
Ảnh 92
Ảnh 731
Ảnh 581
Ảnh 132
Ảnh 192
Ảnh 102
Ảnh 121
Ảnh 141
Ảnh 552
Ảnh 323
Ảnh 291
Ảnh 141
Ảnh 61
Ảnh 261
Ảnh 1041
Ảnh 551
Ảnh 522
Ảnh 322
Ảnh 552
Ảnh 553
Ảnh 1532
Ảnh 1095
Ảnh 1242
Ảnh 842
Ảnh 493
Ảnh 1074
Ảnh 852
Ảnh 591
Ảnh 552
Ảnh 424
Ảnh 172
Ảnh 81
Ảnh 143
Ảnh 1002
Ảnh 712
Ảnh 1222
Ảnh 413
Ảnh 107
Ảnh 264
Ảnh 123
Ảnh 244
Ảnh 95
Ảnh 53
Ảnh 293
Ảnh 653
Ảnh 392
Ảnh 154
Ảnh 846
Ảnh 803
Ảnh 592
Ảnh 522
Ảnh 152
Ảnh 1065
Ảnh 636
Ảnh 533
Ảnh 442
Ảnh 494
Ảnh 963
Ảnh 425
Ảnh 264
Ảnh 166
Ảnh 307
Ảnh 497
Ảnh 805
Ảnh 1205
Ảnh 1156
Ảnh 296
Ảnh 228
Ảnh 485
Ảnh 378
Ảnh 126
Ảnh 1211
Ảnh 2314
Ảnh 419
Ảnh 719
Ảnh 2511
Ảnh 2813
Ảnh 869
Ảnh 557
Ảnh 2510
Ảnh 329
Ảnh 2612
Ảnh 2512
Ảnh 416
Ảnh 5012
Ảnh 1311
Ảnh 87
Ảnh 107
Ảnh 129
Ảnh 648
Ảnh 245
Ảnh 3010
Ảnh 379
Ảnh 2008
Ảnh 486
Ảnh 615
Ảnh 454
Ảnh 165
Ảnh 435
Ảnh 1166
Ảnh 894
Ảnh 1415
Ảnh 826
Ảnh 2187
Ảnh 965
Ảnh 105
Ảnh 174
Ảnh 116
Ảnh 226
Ảnh 147
Ảnh 267
Ảnh 466
Ảnh 2822
Ảnh 127
Ảnh 178
Ảnh 147
Ảnh 128
Ảnh 206
Ảnh 57
Ảnh 78
Ảnh 498
Ảnh 79
Ảnh 177
Ảnh 128
Ảnh 1010
Ảnh 57
Ảnh 47
Ảnh 89
Ảnh 47
Ảnh 107
Ảnh 911
Ảnh 488
Ảnh 3910
Ảnh 710
Ảnh 2017
Ảnh 4420
Ảnh 1520
Ảnh 3820
Ảnh 920
Ảnh 2220
Ảnh 2120
Ảnh 1620
Ảnh 2230
Ảnh 920
Ảnh 1720
Ảnh 921
Ảnh 920
Ảnh 520
Ảnh 621
Ảnh 1119
Ảnh 220
Ảnh 520
Ảnh 821
Ảnh 3521
Ảnh 420
Ảnh 620
Ảnh 721
Ảnh 516
Ảnh 816
Ảnh 1017
Ảnh 1124
Ảnh 1222
Ảnh 720
Ảnh 722
Ảnh 829
Ảnh 418
Ảnh 223
Ảnh 819
Ảnh 420
Ảnh 1218
Ảnh 2620
Ảnh 1616
Ảnh 916
Ảnh 1318
Ảnh 719
Ảnh 3816
Ảnh 717
Ảnh 1217
Ảnh 516
Ảnh 2315
Ảnh 915
Ảnh 1214
Ảnh 1718
Ảnh 1914
Ảnh 5516
Ảnh 6918
Ảnh 2720
Ảnh 1117
Ảnh 2618
Ảnh 3126
Ảnh 2922
Ảnh 4222
Ảnh 6821
Ảnh 7425
Ảnh 6223
Ảnh 1449
Ảnh 1142
Ảnh 744
Ảnh 852
Ảnh 5168
Ảnh 19124
Ảnh 6482
Ảnh 1084
Ảnh 44138
Ảnh 7152
Ảnh 9336
Ảnh 3827
Ảnh 1432
Ảnh 5734
Ảnh 3532
Ảnh 4626
Ảnh 1426
Ảnh 1023
Ảnh 1127
Ảnh 726
Ảnh 2923
Ảnh 2224
Ảnh 5324
Ảnh 5626
Ảnh 5025
Ảnh 2632
Ảnh 928
Ảnh 5426
Ảnh 728
Ảnh 2728
Ảnh 3126
Ảnh 4324
Ảnh 1726
Ảnh 1531
Ảnh 632
Ảnh 3927
Ảnh 3427
Ảnh 2933
Ảnh 830
Ảnh 2534
Ảnh 3630
Ảnh 2128
Ảnh 7533
Ảnh 3528
Ảnh 4730
Ảnh 4036
Ảnh 2130
Ảnh 2632
Ảnh 8238
Ảnh 4437
Ảnh 4539
Ảnh 3238
Ảnh 5435
Ảnh 19142
Ảnh 3731
Ảnh 1335
Ảnh 6135
Ảnh 3444
Ảnh 5435
Ảnh 3033
Ảnh 5332
Ảnh 4334
Ảnh 5034
Ảnh 19941
Ảnh 2634
Ảnh 6838
Ảnh 1630
Ảnh 2542
Ảnh 4933
Ảnh 9031
Ảnh 1933
Ảnh 2734
Ảnh 4942
Ảnh 11136
Ảnh 3439
Ảnh 3440
Ảnh 8052
Ảnh 6773
Ảnh 9754
Ảnh 11283
Ảnh 2648