Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/05/2019
Tổng lượt xem: 3.2M
Thể loại:

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:24 28/11/2022.
Chương
Ảnh 4
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 35
Ảnh 391
Ảnh 112
Ảnh 182
Ảnh 82
Ảnh 111
Ảnh 101
Ảnh 382
Ảnh 263
Ảnh 231
Ảnh 81
Ảnh 61
Ảnh 211
Ảnh 711
Ảnh 401
Ảnh 432
Ảnh 242
Ảnh 452
Ảnh 453
Ảnh 1142
Ảnh 795
Ảnh 942
Ảnh 632
Ảnh 403
Ảnh 814
Ảnh 632
Ảnh 451
Ảnh 432
Ảnh 404
Ảnh 152
Ảnh 71
Ảnh 133
Ảnh 832
Ảnh 572
Ảnh 982
Ảnh 363
Ảnh 107
Ảnh 224
Ảnh 123
Ảnh 234
Ảnh 95
Ảnh 53
Ảnh 263
Ảnh 603
Ảnh 372
Ảnh 154
Ảnh 716
Ảnh 683
Ảnh 542
Ảnh 462
Ảnh 122
Ảnh 905
Ảnh 586
Ảnh 513
Ảnh 402
Ảnh 474
Ảnh 833
Ảnh 345
Ảnh 264
Ảnh 156
Ảnh 257
Ảnh 437
Ảnh 745
Ảnh 1065
Ảnh 1036
Ảnh 276
Ảnh 198
Ảnh 465
Ảnh 348
Ảnh 126
Ảnh 1211
Ảnh 2214
Ảnh 379
Ảnh 699
Ảnh 2311
Ảnh 2813
Ảnh 779
Ảnh 497
Ảnh 2310
Ảnh 309
Ảnh 2512
Ảnh 2312
Ảnh 386
Ảnh 4512
Ảnh 1311
Ảnh 87
Ảnh 87
Ảnh 119
Ảnh 608
Ảnh 225
Ảnh 3010
Ảnh 369
Ảnh 1808
Ảnh 476
Ảnh 575
Ảnh 434
Ảnh 165
Ảnh 415
Ảnh 1076
Ảnh 834
Ảnh 1305
Ảnh 786
Ảnh 1997
Ảnh 925
Ảnh 95
Ảnh 174
Ảnh 86
Ảnh 206
Ảnh 147
Ảnh 217
Ảnh 426
Ảnh 2222
Ảnh 97
Ảnh 168
Ảnh 117
Ảnh 128
Ảnh 186
Ảnh 57
Ảnh 68
Ảnh 458
Ảnh 69
Ảnh 147
Ảnh 118
Ảnh 910
Ảnh 47
Ảnh 47
Ảnh 69
Ảnh 47
Ảnh 107
Ảnh 911
Ảnh 408
Ảnh 3410
Ảnh 710
Ảnh 1617
Ảnh 3720
Ảnh 1220
Ảnh 3220
Ảnh 720
Ảnh 2020
Ảnh 1520
Ảnh 1320
Ảnh 1930
Ảnh 720
Ảnh 1320
Ảnh 820
Ảnh 920
Ảnh 320
Ảnh 521
Ảnh 919
Ảnh 220
Ảnh 420
Ảnh 821
Ảnh 2721
Ảnh 320
Ảnh 620
Ảnh 721
Ảnh 516
Ảnh 716
Ảnh 617
Ảnh 1124
Ảnh 1122
Ảnh 720
Ảnh 722
Ảnh 829
Ảnh 318
Ảnh 223
Ảnh 719
Ảnh 420
Ảnh 1118
Ảnh 2120
Ảnh 1316
Ảnh 916
Ảnh 1018
Ảnh 519
Ảnh 2816
Ảnh 617
Ảnh 917
Ảnh 516
Ảnh 1815
Ảnh 815
Ảnh 1214
Ảnh 1418
Ảnh 1414
Ảnh 4716
Ảnh 5618
Ảnh 2520
Ảnh 1117
Ảnh 2218
Ảnh 2626
Ảnh 2422
Ảnh 3422
Ảnh 5321
Ảnh 6225
Ảnh 5423
Ảnh 1249
Ảnh 942
Ảnh 744
Ảnh 852
Ảnh 3968
Ảnh 17124
Ảnh 5482
Ảnh 984
Ảnh 35138
Ảnh 6052
Ảnh 7636
Ảnh 3027
Ảnh 1132
Ảnh 4534
Ảnh 2832
Ảnh 3526
Ảnh 1326
Ảnh 923
Ảnh 1127
Ảnh 726
Ảnh 2423
Ảnh 1724
Ảnh 4424
Ảnh 4026
Ảnh 4025
Ảnh 2032
Ảnh 728
Ảnh 4526
Ảnh 628
Ảnh 1928
Ảnh 2426
Ảnh 3324
Ảnh 1425
Ảnh 1331
Ảnh 532
Ảnh 3027
Ảnh 2927
Ảnh 2433
Ảnh 830
Ảnh 2034
Ảnh 2730
Ảnh 1528
Ảnh 5433
Ảnh 2628
Ảnh 3930
Ảnh 3236
Ảnh 1830
Ảnh 2432
Ảnh 6937
Ảnh 3737
Ảnh 4139
Ảnh 2938
Ảnh 4635
Ảnh 15042
Ảnh 3331
Ảnh 1235
Ảnh 5135
Ảnh 2844
Ảnh 4635
Ảnh 2733
Ảnh 4532
Ảnh 3734
Ảnh 4434
Ảnh 15041
Ảnh 2234
Ảnh 5438
Ảnh 930
Ảnh 1742
Ảnh 3733
Ảnh 6931
Ảnh 1333
Ảnh 2334
Ảnh 3642
Ảnh 8536
Ảnh 3139
Ảnh 2740
Ảnh 5952
Ảnh 5173
Ảnh 7054
Ảnh 7983
Ảnh 2248

Truyện liên quan