Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi

Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Trần Thần Trí Thu
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2021
Tổng lượt xem: 6.3K
Thể loại:

Cải biên dựa trên tiểu thuyết mạng “Diêu Diêu yêu dấu, cuối cũng sủng được em rồi”, nguyên tác Trần Thần Trí Thu.

Thượng đế sắp đặt mọi cuộc mọi cuộc gặp gỡ và chia ly đều có mục đích. Tại sao nữ diễn viên lại nắm rõ Boss Quý Thành “khó gần” trong lòng bàn tay ngay từ lần đầu gặp, biết rõ đối phương có sự chuẩn bị nhưng Vân Diêu vẫn tán tỉnh hết lần này đến lần khác.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:27 13/01/2022.
Chương
Ảnh 522
Ảnh 581
Ảnh 621
Ảnh 492
Ảnh 592
Ảnh 162
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 40 755
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 39 591
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 38 311
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 37 562
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 36 762
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 35 742
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 34 781
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 33 451
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 32 551
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 31 571
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 30 461
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 29 742
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 28 382
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 27 892
Ảnh 1333
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 25 1642
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 24 8814
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 23 992
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 22 1842
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 21 1173
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 20 1864
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 19 813
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 18 1712
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 17 1604
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 16 1345
Ảnh 1593
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 14 1412
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 13 1503
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 12 2586
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 11 2133
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 10 2304
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 9 2072
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 8 2361
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 7 2544
Ảnh 2031
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 5 2444
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 4 2584
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 3 3046
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 2 3332
Ảnh 4989