Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi

Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Trần Thần Trí Thu
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2021
Tổng lượt xem: 10.2K
Thể loại:

Cải biên dựa trên tiểu thuyết mạng “Diêu Diêu yêu dấu, cuối cũng sủng được em rồi”, nguyên tác Trần Thần Trí Thu.

Thượng đế sắp đặt mọi cuộc mọi cuộc gặp gỡ và chia ly đều có mục đích. Tại sao nữ diễn viên lại nắm rõ Boss Quý Thành “khó gần” trong lòng bàn tay ngay từ lần đầu gặp, biết rõ đối phương có sự chuẩn bị nhưng Vân Diêu vẫn tán tỉnh hết lần này đến lần khác.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:10 24/02/2022.
Chương
Ảnh 78
Ảnh 73
Ảnh 701
Ảnh 631
Ảnh 1051
Ảnh 1181
Ảnh 1101
Ảnh 811
Ảnh 130
Ảnh 1043
Ảnh 852
Ảnh 1032
Ảnh 1032
Ảnh 1112
Ảnh 1161
Ảnh 932
Ảnh 1192
Ảnh 292
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 40 1235
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 39 1121
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 38 551
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 37 1002
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 36 1302
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 35 1352
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 34 1341
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 33 851
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 32 911
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 31 851
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 30 721
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 29 1252
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 28 682
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 27 1272
Ảnh 1863
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 25 2302
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 24 12914
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 23 1442
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 22 2682
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 21 1693
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 20 2664
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 19 1113
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 18 2352
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 17 2174
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 16 1795
Ảnh 2183
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 14 1862
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 13 2043
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 12 3546
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 11 2883
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 10 3144
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 9 2832
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 8 3181
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 7 3464
Ảnh 2771
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 5 3234
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 4 3444
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 3 4116
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 2 4482
Ảnh 6819