Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi

Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Trần Thần Trí Thu
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2021
Tổng lượt xem: 9.4K
Thể loại:

Cải biên dựa trên tiểu thuyết mạng “Diêu Diêu yêu dấu, cuối cũng sủng được em rồi”, nguyên tác Trần Thần Trí Thu.

Thượng đế sắp đặt mọi cuộc mọi cuộc gặp gỡ và chia ly đều có mục đích. Tại sao nữ diễn viên lại nắm rõ Boss Quý Thành “khó gần” trong lòng bàn tay ngay từ lần đầu gặp, biết rõ đối phương có sự chuẩn bị nhưng Vân Diêu vẫn tán tỉnh hết lần này đến lần khác.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:10 24/02/2022.
Chương
Ảnh 66
Ảnh 65
Ảnh 601
Ảnh 541
Ảnh 941
Ảnh 1081
Ảnh 1011
Ảnh 731
Ảnh 118
Ảnh 923
Ảnh 782
Ảnh 922
Ảnh 942
Ảnh 1042
Ảnh 1061
Ảnh 852
Ảnh 1102
Ảnh 292
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 40 1165
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 39 1021
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 38 521
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 37 912
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 36 1192
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 35 1212
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 34 1211
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 33 771
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 32 811
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 31 831
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 30 681
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 29 1182
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 28 662
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 27 1202
Ảnh 1723
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 25 2102
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 24 12114
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 23 1322
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 22 2452
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 21 1563
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 20 2484
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 19 1063
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 18 2192
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 17 2054
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 16 1695
Ảnh 2033
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 14 1742
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 13 1903
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 12 3316
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 11 2693
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 10 2944
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 9 2632
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 8 2961
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 7 3194
Ảnh 2561
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 5 3014
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 4 3184
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 3 3806
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 2 4152
Ảnh 6319