Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi

Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Trần Thần Trí Thu
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2021
Tổng lượt xem: 10K
Thể loại:

Cải biên dựa trên tiểu thuyết mạng “Diêu Diêu yêu dấu, cuối cũng sủng được em rồi”, nguyên tác Trần Thần Trí Thu.

Thượng đế sắp đặt mọi cuộc mọi cuộc gặp gỡ và chia ly đều có mục đích. Tại sao nữ diễn viên lại nắm rõ Boss Quý Thành “khó gần” trong lòng bàn tay ngay từ lần đầu gặp, biết rõ đối phương có sự chuẩn bị nhưng Vân Diêu vẫn tán tỉnh hết lần này đến lần khác.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:10 24/02/2022.
Chương
Ảnh 76
Ảnh 71
Ảnh 681
Ảnh 631
Ảnh 1031
Ảnh 1161
Ảnh 1081
Ảnh 801
Ảnh 128
Ảnh 1033
Ảnh 842
Ảnh 1032
Ảnh 1012
Ảnh 1112
Ảnh 1151
Ảnh 922
Ảnh 1192
Ảnh 292
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 40 1235
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 39 1121
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 38 551
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 37 1002
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 36 1292
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 35 1322
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 34 1321
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 33 851
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 32 911
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 31 851
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 30 711
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 29 1232
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 28 682
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 27 1262
Ảnh 1833
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 25 2272
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 24 12914
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 23 1422
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 22 2652
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 21 1683
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 20 2624
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 19 1113
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 18 2322
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 17 2154
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 16 1785
Ảnh 2153
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 14 1832
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 13 2023
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 12 3506
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 11 2843
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 10 3114
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 9 2792
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 8 3141
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 7 3414
Ảnh 2731
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 5 3184
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 4 3404
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 3 4066
Ảnh Diêu Diêu Yêu Dấu, Cuối Cùng Sủng Được Em Rồi – Chap 2 4422
Ảnh 6769