Đế Vương Yến - Vương Phi Có Dược

Đế Vương Yến - Vương Phi Có Dược

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Tang Thuyết Động
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/07/2019
Tổng lượt xem: 37.9K
Thể loại:

Đường đường là thiên tài dược học Cô Phi Yến, lại xuyên không biến thành tiểu nô dược thấp kém nhất…