Đế Vương Trắc

Đế Vương Trắc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 25/11/2016
Tổng lượt xem: 6.7M
Thể loại:

Đứng thứ #7 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Đang cập nhật…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:00 24/08/2021.
Chương
Ảnh 22339
Ảnh 6712
Ảnh 2216
Ảnh 3717
Ảnh 27321
Ảnh 16714
Ảnh 48911
Ảnh 42515
Ảnh 1K15
Ảnh 96825
Ảnh 99615
Ảnh 1K11
Ảnh 1K22
Ảnh 1.1K18
Ảnh 80114
Ảnh 31815
Ảnh 25421
Ảnh 23822
Ảnh 32221
Ảnh 24812
Ảnh 20912
Ảnh 18217
Ảnh 18025
Ảnh 23910
Ảnh 16719
Ảnh 1018
Ảnh 20720
Ảnh 16326
Ảnh 18323
Ảnh 19624
Ảnh 22722
Ảnh 22136
Ảnh 19225
Ảnh 21826
Ảnh 19328
Ảnh 19924
Ảnh 17725
Ảnh 7321
Ảnh 14028
Ảnh 16022
Ảnh 14425
Ảnh 14822
Ảnh 18820
Ảnh 23828
Ảnh 19921
Ảnh 16324
Ảnh 15732
Ảnh 15025
Ảnh 525
Ảnh 18125
Ảnh 16047
Ảnh 13270
Ảnh 19187
Ảnh 18343
Ảnh 18926
Ảnh 15740
Ảnh 18950
Ảnh 20347
Ảnh 17241
Ảnh 18444
Ảnh 20947
Ảnh 18744
Ảnh 24538
Ảnh 843
Ảnh 2638
Ảnh 15140
Ảnh 20943
Ảnh 20140
Ảnh 11145
Ảnh 20951
Ảnh 18356
Ảnh 735
Ảnh 15864
Ảnh 22040
Ảnh 19739
Ảnh 16836
Ảnh 13750
Ảnh 21184
Ảnh 25978
Ảnh 22072
Ảnh 20275
Ảnh 20484
Ảnh 221100
Ảnh 21392
Ảnh 189123
Ảnh 197126
Ảnh 73113
Ảnh 152135
Ảnh 240142
Ảnh 235200
Ảnh 229201
Ảnh 184187
Ảnh 209129
Ảnh 23054
Ảnh 18234
Ảnh 18837
Ảnh 21827
Ảnh 22329
Ảnh 21736
Ảnh 7328
Ảnh 20135
Ảnh 8325
Ảnh 21526
Ảnh 16428
Ảnh 22124
Ảnh 12128
Ảnh 24028
Ảnh 14128
Ảnh 18028
Ảnh 15929
Ảnh 7027
Ảnh 21029
Ảnh 17227
Ảnh 15731
Ảnh 18729
Ảnh 7725
Ảnh 16433
Ảnh 22827
Ảnh 22726
Ảnh 18829
Ảnh 18127
Ảnh 7229
Ảnh 22426
Ảnh 25129
Ảnh 21528
Ảnh 16725
Ảnh 13024
Ảnh 20233
Ảnh 26433
Ảnh 25527
Ảnh 24926
Ảnh 25024
Ảnh 24624
Ảnh 16324
Ảnh 20622
Ảnh 19423
Ảnh 21622
Ảnh 18720
Ảnh 12320
Ảnh 14320
Ảnh 21620
Ảnh 16820
Ảnh 19620
Ảnh 19021
Ảnh 15318
Ảnh 20325
Ảnh 17919
Ảnh 15319
Ảnh 20518
Ảnh 27319
Ảnh 21719
Ảnh 14620
Ảnh 25517
Ảnh 24318
Ảnh 24918
Ảnh 24418
Ảnh 25719
Ảnh 27619
Ảnh 23217
Ảnh 22618
Ảnh 6518
Ảnh 26318
Ảnh 24920
Ảnh 26121
Ảnh 26320
Ảnh 33420
Ảnh 31820
Ảnh 21918
Ảnh 33219
Ảnh 27717
Ảnh 24817
Ảnh 23418
Ảnh 24217
Ảnh 10617
Ảnh 17117
Ảnh 18123
Ảnh 1118
Ảnh 16918
Ảnh 20716
Ảnh 20817
Ảnh 15518
Ảnh 27120
Ảnh 17818
Ảnh 18221
Ảnh 16119
Ảnh 20118
Ảnh 1121
Ảnh 23119
Ảnh 16018
Ảnh 1618
Ảnh 23419
Ảnh 23621
Ảnh 18417
Ảnh 5019
Ảnh 10318
Ảnh 7821
Ảnh 6220
Ảnh 4123
Ảnh 9519
Ảnh 10820
Ảnh 22316
Ảnh 27323
Ảnh 23719
Ảnh 16220
Ảnh 25418
Ảnh 24521
Ảnh 16924
Ảnh 13125
Ảnh 22525
Ảnh 12124
Ảnh 16221
Ảnh 19825
Ảnh 23521
Ảnh 25227
Ảnh 21925
Ảnh 24922
Ảnh 4324
Ảnh 26522
Ảnh 1224
Ảnh 14831
Ảnh 31624
Ảnh 24428
Ảnh 15825
Ảnh 13619
Ảnh 19818
Ảnh 22820
Ảnh 14620
Ảnh 22426
Ảnh 9519
Ảnh 15917
Ảnh 31321
Ảnh 20524
Ảnh 25520
Ảnh 19320
Ảnh 22131
Ảnh 24430
Ảnh 20435
Ảnh 31029
Ảnh 35525
Ảnh 29133
Ảnh 23724
Ảnh 21333
Ảnh 25039
Ảnh 24442
Ảnh 33550
Ảnh 26151
Ảnh 38758
Ảnh 11948
Ảnh 5652
Ảnh 5251
Ảnh 7748
Ảnh 3749
Ảnh 14248
Ảnh 5850
Ảnh 3350
Ảnh 4348
Ảnh 19849
Ảnh 10956
Ảnh 15053
Ảnh 10851
Ảnh 4353
Ảnh 16254
Ảnh 18059
Ảnh 12054
Ảnh 13762
Ảnh 5664
Ảnh 4360
Ảnh 5362
Ảnh 17752
Ảnh 5552
Ảnh 3848
Ảnh 6556
Ảnh 15155
Ảnh 3260
Ảnh 7861
Ảnh 6655
Ảnh 6078
Ảnh 19283
Ảnh 13773
Ảnh 35576
Ảnh 22074
Ảnh 13590
Ảnh 14088
Ảnh 8096
Ảnh 8483
Ảnh 81103
Ảnh 12092
Ảnh 977122