Đế Vương Trắc

Đế Vương Trắc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 25/11/2016
Tổng lượt xem: 6.6M
Thể loại:

Đứng thứ #7 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Đang cập nhật…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:00 24/08/2021.
Chương
Ảnh 17635
Ảnh 6411
Ảnh 2115
Ảnh 3416
Ảnh 25421
Ảnh 15614
Ảnh 44811
Ảnh 39115
Ảnh 88015
Ảnh 89425
Ảnh 89715
Ảnh 96311
Ảnh 98222
Ảnh 98918
Ảnh 69914
Ảnh 23715
Ảnh 17216
Ảnh 15817
Ảnh 21815
Ảnh 16712
Ảnh 13712
Ảnh 12217
Ảnh 11725
Ảnh 15310
Ảnh 10914
Ảnh 1013
Ảnh 13015
Ảnh 10421
Ảnh 11118
Ảnh 12124
Ảnh 14422
Ảnh 13636
Ảnh 11425
Ảnh 13226
Ảnh 11928
Ảnh 11524
Ảnh 10825
Ảnh 4821
Ảnh 8828
Ảnh 9622
Ảnh 9325
Ảnh 9622
Ảnh 11020
Ảnh 14628
Ảnh 11421
Ảnh 9124
Ảnh 10032
Ảnh 8825
Ảnh 525
Ảnh 10525
Ảnh 9347
Ảnh 8170
Ảnh 12387
Ảnh 11043
Ảnh 10926
Ảnh 9040
Ảnh 11650
Ảnh 12247
Ảnh 10641
Ảnh 11244
Ảnh 12747
Ảnh 11444
Ảnh 16238
Ảnh 643
Ảnh 2038
Ảnh 9540
Ảnh 12743
Ảnh 12340
Ảnh 7245
Ảnh 12651
Ảnh 10956
Ảnh 535
Ảnh 10264
Ảnh 14040
Ảnh 12039
Ảnh 10236
Ảnh 8650
Ảnh 13284
Ảnh 16678
Ảnh 13372
Ảnh 11975
Ảnh 12184
Ảnh 138100
Ảnh 13592
Ảnh 122123
Ảnh 120126
Ảnh 44113
Ảnh 91135
Ảnh 141142
Ảnh 138200
Ảnh 133201
Ảnh 99187
Ảnh 122129
Ảnh 13654
Ảnh 10634
Ảnh 10937
Ảnh 12827
Ảnh 13229
Ảnh 12736
Ảnh 5028
Ảnh 11635
Ảnh 4525
Ảnh 12726
Ảnh 9828
Ảnh 12524
Ảnh 7128
Ảnh 14728
Ảnh 10228
Ảnh 10628
Ảnh 9229
Ảnh 4027
Ảnh 12229
Ảnh 9827
Ảnh 9431
Ảnh 11229
Ảnh 4225
Ảnh 9533
Ảnh 12927
Ảnh 13026
Ảnh 10929
Ảnh 9927
Ảnh 3829
Ảnh 12626
Ảnh 14729
Ảnh 12028
Ảnh 9825
Ảnh 7624
Ảnh 11833
Ảnh 15833
Ảnh 14827
Ảnh 15126
Ảnh 14524
Ảnh 13724
Ảnh 8824
Ảnh 11022
Ảnh 11523
Ảnh 12422
Ảnh 11120
Ảnh 6920
Ảnh 8120
Ảnh 11820
Ảnh 9420
Ảnh 11120
Ảnh 10921
Ảnh 8418
Ảnh 11625
Ảnh 9519
Ảnh 8419
Ảnh 11018
Ảnh 15419
Ảnh 11719
Ảnh 7220
Ảnh 13517
Ảnh 13318
Ảnh 13818
Ảnh 12718
Ảnh 13319
Ảnh 15119
Ảnh 12117
Ảnh 11818
Ảnh 3718
Ảnh 14618
Ảnh 12620
Ảnh 13621
Ảnh 14120
Ảnh 17320
Ảnh 16620
Ảnh 11618
Ảnh 17519
Ảnh 15516
Ảnh 13717
Ảnh 11818
Ảnh 12217
Ảnh 5217
Ảnh 8217
Ảnh 8923
Ảnh 518
Ảnh 8818
Ảnh 10716
Ảnh 10517
Ảnh 8018
Ảnh 14520
Ảnh 10418
Ảnh 10021
Ảnh 8519
Ảnh 10418
Ảnh 821
Ảnh 12119
Ảnh 8618
Ảnh 1118
Ảnh 11919
Ảnh 12321
Ảnh 9617
Ảnh 2919
Ảnh 5818
Ảnh 4621
Ảnh 3520
Ảnh 2723
Ảnh 5119
Ảnh 6020
Ảnh 11816
Ảnh 14023
Ảnh 11819
Ảnh 8520
Ảnh 12518
Ảnh 12121
Ảnh 8924
Ảnh 7225
Ảnh 11925
Ảnh 6524
Ảnh 8921
Ảnh 11025
Ảnh 12321
Ảnh 13727
Ảnh 10525
Ảnh 12422
Ảnh 1924
Ảnh 13322
Ảnh 624
Ảnh 7831
Ảnh 15824
Ảnh 12928
Ảnh 7525
Ảnh 7119
Ảnh 9618
Ảnh 11620
Ảnh 7120
Ảnh 11226
Ảnh 4819
Ảnh 8017
Ảnh 16021
Ảnh 10024
Ảnh 13320
Ảnh 10220
Ảnh 11331
Ảnh 11930
Ảnh 10034
Ảnh 15729
Ảnh 17725
Ảnh 14633
Ảnh 11424
Ảnh 10833
Ảnh 12039
Ảnh 11542
Ảnh 16950
Ảnh 13251
Ảnh 18957
Ảnh 6948
Ảnh 3152
Ảnh 2651
Ảnh 3848
Ảnh 2249
Ảnh 7548
Ảnh 2950
Ảnh 1650
Ảnh 2348
Ảnh 9949
Ảnh 5156
Ảnh 7553
Ảnh 5351
Ảnh 2553
Ảnh 8254
Ảnh 9058
Ảnh 5953
Ảnh 6561
Ảnh 2462
Ảnh 2559
Ảnh 2062
Ảnh 9050
Ảnh 2351
Ảnh 2248
Ảnh 3555
Ảnh 7754
Ảnh 1959
Ảnh 4261
Ảnh 4255
Ảnh 3078
Ảnh 9082
Ảnh 7172
Ảnh 16975
Ảnh 11374
Ảnh 6689
Ảnh 6486
Ảnh 4194
Ảnh 3881
Ảnh 40101
Ảnh 6390
Ảnh 431120