Đế Cung Đông Hoàng Phi

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Lộ Phỉ Tịch
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 25/12/2019
Tổng lượt xem: 2.1M
Thể loại:

Nàng là yêu phi ác độc trong mắt thiên hạ. Ngày thành hôn đoạt phu quân của người khác, vào cửa dọa ngất tiểu thiếp của phu quân, đi theo nam nhân của mình vào thanh lâu khiến người ta kinh ngạc đến lồi con mắt. Cái danh phách lối của Bắc Thần vương phi, vang khắp Trường An. Nhưng trên đời này lại có kẻ còn phách lối bá đạo hơn cả nàng, ngay cả người khắp thiên hạ có chỉ trỏ, hắn cũng chỉ nói có câu: “Vương phi của ta thì ta cưng chiều, liên quan quái gì đến các ngươi.”

Nữ cường nam cường, cường cường liên thủ, ngượi nhẹ thành yêu, yêu sâu vô hạn.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:00 18/09/2020.
Chương
Ảnh 64640
Ảnh 20126
Ảnh 41217
Ảnh 34219
Ảnh 38817
Ảnh 35520
Ảnh 35522
Ảnh 27527
Ảnh 37325
Ảnh 37136
Ảnh 32440
Ảnh 39232
Ảnh 40935
Ảnh 45438
Ảnh 41742
Ảnh 28470
Ảnh 39282
Ảnh 38064
Ảnh 28770
Ảnh 37427
Ảnh 41419
Ảnh 36227
Ảnh 11224
Ảnh 41923
Ảnh 16524
Ảnh 28227
Ảnh 21523
Ảnh 19325
Ảnh 42522
Ảnh 39924
Ảnh 39225
Ảnh 35221
Ảnh 43221
Ảnh 23330
Ảnh 39127
Ảnh 31028
Ảnh 38026
Ảnh 27224
Ảnh 41118
Ảnh 23018
Ảnh 32821
Ảnh 31522
Ảnh 42025
Ảnh 43217
Ảnh 41819
Ảnh 36222
Ảnh 31327
Ảnh 39621
Ảnh 41121
Ảnh 18222
Ảnh 9624
Ảnh 18726
Ảnh 44726
Ảnh 47325
Ảnh 48028
Ảnh 48926
Ảnh 39025
Ảnh 36330
Ảnh 28122
Ảnh 32333
Ảnh 46728
Ảnh 53531
Ảnh 54341
Ảnh 55722
Ảnh 54424
Ảnh 54132
Ảnh 71127
Ảnh 69527
Ảnh 83232
Ảnh 66632
Ảnh 79041
Ảnh 36842