Đế Cung Đông Hoàng Phi

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Lộ Phỉ Tịch
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 25/12/2019
Tổng lượt xem: 2M
Thể loại:

Nàng là yêu phi ác độc trong mắt thiên hạ. Ngày thành hôn đoạt phu quân của người khác, vào cửa dọa ngất tiểu thiếp của phu quân, đi theo nam nhân của mình vào thanh lâu khiến người ta kinh ngạc đến lồi con mắt. Cái danh phách lối của Bắc Thần vương phi, vang khắp Trường An. Nhưng trên đời này lại có kẻ còn phách lối bá đạo hơn cả nàng, ngay cả người khắp thiên hạ có chỉ trỏ, hắn cũng chỉ nói có câu: “Vương phi của ta thì ta cưng chiều, liên quan quái gì đến các ngươi.”

Nữ cường nam cường, cường cường liên thủ, ngượi nhẹ thành yêu, yêu sâu vô hạn.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:00 18/09/2020.
Chương
Ảnh 15438
Ảnh 5726
Ảnh 10317
Ảnh 8419
Ảnh 9917
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 8220
Ảnh 8722
Ảnh 6727
Ảnh 9625
Ảnh 9336
Ảnh 8040
Ảnh 10432
Ảnh 10635
Ảnh 11438
Ảnh 10642
Ảnh 7770
Ảnh 10182
Ảnh 10264
Ảnh 7169
Ảnh 10027
Ảnh 10519
Ảnh 9527
Ảnh 3324
Ảnh 10923
Ảnh 4424
Ảnh 7727
Ảnh 5823
Ảnh 5225
Ảnh 11222
Ảnh 10724
Ảnh 10725
Ảnh 9321
Ảnh 11321
Ảnh 6130
Ảnh 10327
Ảnh 8228
Ảnh 10226
Ảnh 7424
Ảnh 11318
Ảnh 6118
Ảnh 8521
Ảnh 8522
Ảnh 11125
Ảnh 11617
Ảnh 11119
Ảnh 9222
Ảnh 8327
Ảnh 10921
Ảnh 11321
Ảnh 5822
Ảnh 2924
Ảnh 6126
Ảnh 12526
Ảnh 13025
Ảnh 13328
Ảnh 13126
Ảnh 10925
Ảnh 9830
Ảnh 7822
Ảnh 8333
Ảnh 12628
Ảnh 14231
Ảnh 14841
Ảnh 14722
Ảnh 14324
Ảnh 13732
Ảnh 17927
Ảnh 17427
Ảnh 21532
Ảnh 17332
Ảnh 18841
Ảnh 10442