Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Sói Ngoan Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/03/2020
Tổng lượt xem: 769.2K
Thể loại:

Vì mức lương nhân ba, trai thẳng Lâm Tử Tranh phải mặc váy đi làm. Không ngờ giám đốc Cố Phảng trước nay không thích phụ nữ lại nhất kiến chung tình với một Lâm Tử Tranh giả gái?! Chẳng phải đồn đại rằng giám đốc không gần nữ sắc sao, định hướng có vấn đề?!

“Giám đốc, tiết tháo của anh đâu?!”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:13 07/02/2021.
Chương
Ảnh 105
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 51
Ảnh 42
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 103
Ảnh 72
Ảnh 87
Ảnh 87
Ảnh 68
Ảnh 37
Ảnh 74
Ảnh 64
Ảnh 45
Ảnh 73
Ảnh 75
Ảnh 75
Ảnh 86
Ảnh 43
Ảnh 75
Ảnh 106
Ảnh 712
Ảnh 86
Ảnh 89
Ảnh 610
Ảnh 516
Ảnh 415
Ảnh 428
Ảnh 652
Ảnh 512
Ảnh 410
Ảnh 412
Ảnh 413
Ảnh 414
Ảnh 69
Ảnh 516
Ảnh 511
Ảnh 610
Ảnh 78
Ảnh 11
Ảnh 311
Ảnh 1415
Ảnh 139
Ảnh 139
Ảnh 1312
Ảnh 1116
Ảnh 1216
Ảnh 12
Ảnh 19
Ảnh 19
Ảnh 18
Ảnh 24
Ảnh 3

Truyện liên quan