Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Sói Ngoan Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/03/2020
Tổng lượt xem: 769.9K
Thể loại:

Vì mức lương nhân ba, trai thẳng Lâm Tử Tranh phải mặc váy đi làm. Không ngờ giám đốc Cố Phảng trước nay không thích phụ nữ lại nhất kiến chung tình với một Lâm Tử Tranh giả gái?! Chẳng phải đồn đại rằng giám đốc không gần nữ sắc sao, định hướng có vấn đề?!

“Giám đốc, tiết tháo của anh đâu?!”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:13 07/02/2021.
Chương
Ảnh 255
Ảnh 123
Ảnh 133
Ảnh 141
Ảnh 152
Ảnh 233
Ảnh 172
Ảnh 207
Ảnh 247
Ảnh 228
Ảnh 137
Ảnh 174
Ảnh 164
Ảnh 165
Ảnh 153
Ảnh 175
Ảnh 155
Ảnh 176
Ảnh 73
Ảnh 195
Ảnh 266
Ảnh 2012
Ảnh 286
Ảnh 219
Ảnh 2010
Ảnh 1216
Ảnh 1715
Ảnh 1528
Ảnh 1752
Ảnh 1512
Ảnh 1810
Ảnh 1712
Ảnh 1613
Ảnh 1414
Ảnh 199
Ảnh 1716
Ảnh 1411
Ảnh 2610
Ảnh 218
Ảnh 1211
Ảnh 1411
Ảnh 3515
Ảnh 399
Ảnh 339
Ảnh 3812
Ảnh 3016
Ảnh 2916
Ảnh 38
Ảnh 59
Ảnh 52
Ảnh 48
Ảnh 63
Ảnh 3

Truyện liên quan