Danh Môn Chí Ái

Danh Môn Chí Ái

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Niên Hoa Nhạ Tiếu
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2019
Tổng lượt xem: 5.9M
Thể loại:

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:50 14/09/2021.
Chương
Ảnh 269
Ảnh 179
Ảnh 164
Ảnh 121
Ảnh 141
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 74
Ảnh 123
Ảnh 115
Ảnh 90
Ảnh 72
Ảnh 55
Ảnh 103
Ảnh 1755
Ảnh 1355
Ảnh 1312
Ảnh 1572
Ảnh 1473
Ảnh 29912
Ảnh 2234
Ảnh 1432
Ảnh 2756
Ảnh 1922
Ảnh 2032
Ảnh 3632
Ảnh 3612
Ảnh 2791
Ảnh 2561
Ảnh 235
Ảnh 2161
Ảnh 178
Ảnh 95
Ảnh 771
Ảnh 82
Ảnh 86
Ảnh 85
Ảnh 52
Ảnh 513
Ảnh 853
Ảnh 733
Ảnh 564
Ảnh 473
Ảnh 351
Ảnh 471
Ảnh 491
Ảnh 461
Ảnh 481
Ảnh 511
Ảnh 24
Ảnh 371
Ảnh 251
Ảnh 451
Ảnh 312
Ảnh 511
Ảnh 313
Ảnh 34
Ảnh 9
Ảnh 42
Ảnh 5
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 27
Ảnh 5
Ảnh 311
Ảnh 11
Ảnh 7
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 24
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 26
Ảnh 37
Ảnh 45
Ảnh 151
Ảnh 73
Ảnh 6
Ảnh 46
Ảnh 11
Ảnh 25
Ảnh 29
Ảnh 6
Ảnh 36
Ảnh 1
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 9
Ảnh 26
Ảnh 7
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 7
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 11
Ảnh 211
Ảnh 15
Ảnh 6
Ảnh 13
Ảnh 314
Ảnh 16
Ảnh 17
Ảnh 232
Ảnh 342
Ảnh 35
Ảnh 36
Ảnh 49
Ảnh 29
Ảnh 259
Ảnh 243
Ảnh 59
Ảnh 268
Ảnh 46
Ảnh 10
Ảnh 39
Ảnh 7
Ảnh 27
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 318
Ảnh 35
Ảnh 5
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 34
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 54
Ảnh 24
Ảnh 164
Ảnh 428
Ảnh 1374
Ảnh 1374
Ảnh 1354
Ảnh 1324
Ảnh 1284
Ảnh 1185
Ảnh 1194
Ảnh 1234
Ảnh 1305
Ảnh 774
Ảnh 294
Ảnh 457
Ảnh 694
Ảnh 894
Ảnh 1034
Ảnh 1124
Ảnh 1094
Ảnh 254
Ảnh 294
Ảnh 324
Ảnh 404
Ảnh 85
Ảnh 116
Ảnh 265
Ảnh 406
Ảnh 885
Ảnh 544
Ảnh 964
Ảnh 214
Ảnh 144
Ảnh 167
Ảnh 454
Ảnh 635
Ảnh 564
Ảnh 175
Ảnh 145
Ảnh 266
Ảnh 454
Ảnh 386
Ảnh 644
Ảnh 544
Ảnh 695
Ảnh 494
Ảnh 595
Ảnh 644
Ảnh 354
Ảnh 166
Ảnh 364
Ảnh 519
Ảnh 206
Ảnh 355
Ảnh 157
Ảnh 766
Ảnh 441
Ảnh 765
Ảnh 905
Ảnh 515
Ảnh 588
Ảnh 215
Ảnh 705
Ảnh 374
Ảnh 475
Ảnh 84
Ảnh 304
Ảnh 174
Ảnh 745
Ảnh 994
Ảnh 1114
Ảnh 1015
Ảnh 1145
Ảnh 1115
Ảnh 1044
Ảnh 104
Ảnh 325
Ảnh 214
Ảnh 154
Ảnh 625
Ảnh 184
Ảnh 654
Ảnh 365
Ảnh 465
Ảnh 694
Ảnh 384
Ảnh 485
Ảnh 554
Ảnh 244
Ảnh 114
Ảnh 505
Ảnh 234
Ảnh 105
Ảnh 235
Ảnh 244
Ảnh 1135
Ảnh 917
Ảnh 514
Ảnh 554
Ảnh 274
Ảnh 504
Ảnh 804
Ảnh 774
Ảnh 1234
Ảnh 1156
Ảnh 924
Ảnh 1156
Ảnh 1095
Ảnh 405
Ảnh 354
Ảnh 894
Ảnh 384
Ảnh 97
Ảnh 315
Ảnh 156
Ảnh 284
Ảnh 394
Ảnh 415
Ảnh 626
Ảnh 125
Ảnh 464
Ảnh 305
Ảnh 737
Ảnh 604
Ảnh 675
Ảnh 234
Ảnh 605
Ảnh 209
Ảnh 126
Ảnh 466
Ảnh 597
Ảnh 177
Ảnh 219
Ảnh 118
Ảnh 208
Ảnh 466
Ảnh 458
Ảnh 597
Ảnh 65
Ảnh 465
Ảnh 457
Ảnh 606
Ảnh 569
Ảnh 615
Ảnh 167
Ảnh 498
Ảnh 368
Ảnh 746
Ảnh 276
Ảnh 218
Ảnh 347
Ảnh 3110
Ảnh 6513
Ảnh 2011
Ảnh 238
Ảnh 3916
Ảnh 2214
Ảnh 6310
Ảnh 2511
Ảnh 1811
Ảnh 309
Ảnh 2012
Ảnh 1613
Ảnh 1313
Ảnh 588
Ảnh 2819
Ảnh 6113
Ảnh 359
Ảnh 3920
Ảnh 6215
Ảnh 4217
Ảnh 11022
Ảnh 6416
Ảnh 2322
Ảnh 2517
Ảnh 4721
Ảnh 7016
Ảnh 6717
Ảnh 6623
Ảnh 13520
Ảnh 4521
Ảnh 7519
Ảnh 32223