Danh Môn Chí Ái

Danh Môn Chí Ái

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Niên Hoa Nhạ Tiếu
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2019
Tổng lượt xem: 5.9M
Thể loại:

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:50 14/09/2021.
Chương
Ảnh 315
Ảnh 207
Ảnh 184
Ảnh 132
Ảnh 154
Ảnh 83
Ảnh 135
Ảnh 124
Ảnh 98
Ảnh 84
Ảnh 59
Ảnh 112
Ảnh 1835
Ảnh 1435
Ảnh 1372
Ảnh 1642
Ảnh 1553
Ảnh 30512
Ảnh 2304
Ảnh 1492
Ảnh 2816
Ảnh 1992
Ảnh 2132
Ảnh 3732
Ảnh 3702
Ảnh 2861
Ảnh 2611
Ảnh 243
Ảnh 2231
Ảnh 182
Ảnh 101
Ảnh 841
Ảnh 88
Ảnh 91
Ảnh 90
Ảnh 56
Ảnh 563
Ảnh 1043
Ảnh 793
Ảnh 594
Ảnh 553
Ảnh 381
Ảnh 541
Ảnh 571
Ảnh 531
Ảnh 521
Ảnh 541
Ảnh 26
Ảnh 401
Ảnh 251
Ảnh 501
Ảnh 312
Ảnh 511
Ảnh 313
Ảnh 34
Ảnh 9
Ảnh 42
Ảnh 5
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 27
Ảnh 5
Ảnh 411
Ảnh 11
Ảnh 7
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 24
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 26
Ảnh 37
Ảnh 45
Ảnh 161
Ảnh 113
Ảnh 6
Ảnh 46
Ảnh 11
Ảnh 25
Ảnh 29
Ảnh 6
Ảnh 36
Ảnh 1
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 9
Ảnh 26
Ảnh 7
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 7
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 11
Ảnh 310
Ảnh 11
Ảnh 211
Ảnh 15
Ảnh 6
Ảnh 13
Ảnh 314
Ảnh 16
Ảnh 17
Ảnh 232
Ảnh 342
Ảnh 35
Ảnh 36
Ảnh 49
Ảnh 29
Ảnh 259
Ảnh 243
Ảnh 59
Ảnh 268
Ảnh 46
Ảnh 10
Ảnh 39
Ảnh 7
Ảnh 27
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 318
Ảnh 35
Ảnh 5
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 34
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 54
Ảnh 24
Ảnh 174
Ảnh 478
Ảnh 1585
Ảnh 1605
Ảnh 1564
Ảnh 1494
Ảnh 1494
Ảnh 1355
Ảnh 1404
Ảnh 1394
Ảnh 1505
Ảnh 864
Ảnh 344
Ảnh 527
Ảnh 794
Ảnh 1004
Ảnh 1204
Ảnh 1314
Ảnh 1334
Ảnh 354
Ảnh 324
Ảnh 354
Ảnh 464
Ảnh 105
Ảnh 126
Ảnh 295
Ảnh 446
Ảnh 1025
Ảnh 614
Ảnh 1164
Ảnh 254
Ảnh 174
Ảnh 238
Ảnh 534
Ảnh 755
Ảnh 704
Ảnh 235
Ảnh 185
Ảnh 377
Ảnh 555
Ảnh 466
Ảnh 774
Ảnh 694
Ảnh 855
Ảnh 594
Ảnh 675
Ảnh 744
Ảnh 424
Ảnh 216
Ảnh 424
Ảnh 599
Ảnh 246
Ảnh 395
Ảnh 177
Ảnh 876
Ảnh 521
Ảnh 885
Ảnh 1045
Ảnh 616
Ảnh 709
Ảnh 286
Ảnh 845
Ảnh 444
Ảnh 566
Ảnh 85
Ảnh 354
Ảnh 195
Ảnh 866
Ảnh 1144
Ảnh 1274
Ảnh 1165
Ảnh 1315
Ảnh 1306
Ảnh 1224
Ảnh 124
Ảnh 355
Ảnh 244
Ảnh 184
Ảnh 705
Ảnh 204
Ảnh 764
Ảnh 435
Ảnh 535
Ảnh 814
Ảnh 454
Ảnh 595
Ảnh 664
Ảnh 284
Ảnh 134
Ảnh 595
Ảnh 264
Ảnh 115
Ảnh 305
Ảnh 284
Ảnh 1295
Ảnh 997
Ảnh 554
Ảnh 594
Ảnh 314
Ảnh 564
Ảnh 894
Ảnh 864
Ảnh 1394
Ảnh 1326
Ảnh 1094
Ảnh 1366
Ảnh 1285
Ảnh 465
Ảnh 394
Ảnh 1035
Ảnh 464
Ảnh 137
Ảnh 365
Ảnh 176
Ảnh 354
Ảnh 444
Ảnh 485
Ảnh 716
Ảnh 135
Ảnh 524
Ảnh 385
Ảnh 847
Ảnh 664
Ảnh 755
Ảnh 264
Ảnh 675
Ảnh 219
Ảnh 126
Ảnh 536
Ảnh 687
Ảnh 187
Ảnh 269
Ảnh 138
Ảnh 228
Ảnh 526
Ảnh 518
Ảnh 657
Ảnh 65
Ảnh 505
Ảnh 527
Ảnh 646
Ảnh 709
Ảnh 725
Ảnh 187
Ảnh 598
Ảnh 408
Ảnh 836
Ảnh 306
Ảnh 228
Ảnh 417
Ảnh 3810
Ảnh 7813
Ảnh 2511
Ảnh 248
Ảnh 4616
Ảnh 2314
Ảnh 7510
Ảnh 3111
Ảnh 2011
Ảnh 379
Ảnh 2413
Ảnh 2013
Ảnh 1513
Ảnh 678
Ảnh 3519
Ảnh 7013
Ảnh 429
Ảnh 4320
Ảnh 7515
Ảnh 5317
Ảnh 12622
Ảnh 7216
Ảnh 3222
Ảnh 3017
Ảnh 5721
Ảnh 8116
Ảnh 7817
Ảnh 8023
Ảnh 16120
Ảnh 5321
Ảnh 8719
Ảnh 37523