Danh Môn Chí Ái

Danh Môn Chí Ái

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Niên Hoa Nhạ Tiếu
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2019
Tổng lượt xem: 5.9M
Thể loại:

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:50 14/09/2021.
Chương
Ảnh 197
Ảnh 133
Ảnh 132
Ảnh 100
Ảnh 115
Ảnh 60
Ảnh 107
Ảnh 99
Ảnh 76
Ảnh 62
Ảnh 47
Ảnh 89
Ảnh 1675
Ảnh 1325
Ảnh 1242
Ảnh 1462
Ảnh 1403
Ảnh 28912
Ảnh 2134
Ảnh 1382
Ảnh 2626
Ảnh 1752
Ảnh 1852
Ảnh 3392
Ảnh 3412
Ảnh 2611
Ảnh 2381
Ảnh 212
Ảnh 1971
Ảnh 162
Ảnh 86
Ảnh 671
Ảnh 65
Ảnh 67
Ảnh 67
Ảnh 43
Ảnh 424
Ảnh 593
Ảnh 513
Ảnh 394
Ảnh 293
Ảnh 191
Ảnh 311
Ảnh 301
Ảnh 321
Ảnh 351
Ảnh 411
Ảnh 18
Ảnh 261
Ảnh 211
Ảnh 351
Ảnh 212
Ảnh 511
Ảnh 313
Ảnh 24
Ảnh 9
Ảnh 32
Ảnh 5
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 27
Ảnh 5
Ảnh 311
Ảnh 11
Ảnh 7
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 24
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 26
Ảnh 37
Ảnh 45
Ảnh 131
Ảnh 53
Ảnh 6
Ảnh 46
Ảnh 11
Ảnh 25
Ảnh 29
Ảnh 6
Ảnh 36
Ảnh 1
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 9
Ảnh 26
Ảnh 7
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 7
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 11
Ảnh 211
Ảnh 15
Ảnh 6
Ảnh 13
Ảnh 314
Ảnh 16
Ảnh 17
Ảnh 232
Ảnh 342
Ảnh 35
Ảnh 36
Ảnh 49
Ảnh 29
Ảnh 259
Ảnh 43
Ảnh 59
Ảnh 268
Ảnh 46
Ảnh 10
Ảnh 39
Ảnh 7
Ảnh 27
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 218
Ảnh 35
Ảnh 5
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 34
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 44
Ảnh 24
Ảnh 144
Ảnh 377
Ảnh 1124
Ảnh 1024
Ảnh 934
Ảnh 1004
Ảnh 974
Ảnh 884
Ảnh 954
Ảnh 934
Ảnh 975
Ảnh 594
Ảnh 244
Ảnh 347
Ảnh 534
Ảnh 674
Ảnh 744
Ảnh 824
Ảnh 784
Ảnh 134
Ảnh 184
Ảnh 234
Ảnh 284
Ảnh 65
Ảnh 96
Ảnh 215
Ảnh 336
Ảnh 665
Ảnh 384
Ảnh 724
Ảnh 174
Ảnh 114
Ảnh 147
Ảnh 384
Ảnh 475
Ảnh 424
Ảnh 115
Ảnh 145
Ảnh 206
Ảnh 374
Ảnh 286
Ảnh 474
Ảnh 394
Ảnh 525
Ảnh 404
Ảnh 475
Ảnh 524
Ảnh 274
Ảnh 116
Ảnh 294
Ảnh 379
Ảnh 176
Ảnh 255
Ảnh 107
Ảnh 596
Ảnh 331
Ảnh 615
Ảnh 655
Ảnh 385
Ảnh 418
Ảnh 175
Ảnh 535
Ảnh 264
Ảnh 345
Ảnh 64
Ảnh 234
Ảnh 134
Ảnh 565
Ảnh 734
Ảnh 814
Ảnh 745
Ảnh 855
Ảnh 835
Ảnh 824
Ảnh 94
Ảnh 265
Ảnh 184
Ảnh 114
Ảnh 515
Ảnh 144
Ảnh 454
Ảnh 305
Ảnh 355
Ảnh 554
Ảnh 304
Ảnh 375
Ảnh 454
Ảnh 224
Ảnh 104
Ảnh 425
Ảnh 194
Ảnh 105
Ảnh 215
Ảnh 234
Ảnh 865
Ảnh 727
Ảnh 414
Ảnh 464
Ảnh 224
Ảnh 384
Ảnh 604
Ảnh 574
Ảnh 934
Ảnh 876
Ảnh 734
Ảnh 876
Ảnh 795
Ảnh 285
Ảnh 284
Ảnh 674
Ảnh 304
Ảnh 87
Ảnh 245
Ảnh 126
Ảnh 224
Ảnh 334
Ảnh 315
Ảnh 486
Ảnh 125
Ảnh 404
Ảnh 235
Ảnh 527
Ảnh 464
Ảnh 535
Ảnh 174
Ảnh 455
Ảnh 188
Ảnh 105
Ảnh 335
Ảnh 446
Ảnh 136
Ảnh 138
Ảnh 97
Ảnh 157
Ảnh 345
Ảnh 347
Ảnh 467
Ảnh 44
Ảnh 384
Ảnh 387
Ảnh 476
Ảnh 438
Ảnh 444
Ảnh 146
Ảnh 397
Ảnh 287
Ảnh 606
Ảnh 225
Ảnh 198
Ảnh 307
Ảnh 269
Ảnh 4912
Ảnh 2010
Ảnh 208
Ảnh 3215
Ảnh 2013
Ảnh 489
Ảnh 2110
Ảnh 1510
Ảnh 248
Ảnh 1612
Ảnh 1513
Ảnh 1312
Ảnh 457
Ảnh 1818
Ảnh 4513
Ảnh 308
Ảnh 2919
Ảnh 4813
Ảnh 3216
Ảnh 8621
Ảnh 5016
Ảnh 2021
Ảnh 1917
Ảnh 3720
Ảnh 5215
Ảnh 5016
Ảnh 5022
Ảnh 10219
Ảnh 3421
Ảnh 6119
Ảnh 24423