Danh Môn Chí Ái

Danh Môn Chí Ái

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Niên Hoa Nhạ Tiếu
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2019
Tổng lượt xem: 5.9M
Thể loại:

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:50 14/09/2021.
Chương
Ảnh 426
Ảnh 247
Ảnh 207
Ảnh 157
Ảnh 174
Ảnh 102
Ảnh 156
Ảnh 143
Ảnh 115
Ảnh 95
Ảnh 67
Ảnh 129
Ảnh 1915
Ảnh 1515
Ảnh 1482
Ảnh 1762
Ảnh 1673
Ảnh 31712
Ảnh 2454
Ảnh 1592
Ảnh 2896
Ảnh 2152
Ảnh 2312
Ảnh 3882
Ảnh 3882
Ảnh 2981
Ảnh 2771
Ảnh 264
Ảnh 2351
Ảnh 186
Ảnh 103
Ảnh 951
Ảnh 95
Ảnh 100
Ảnh 105
Ảnh 69
Ảnh 663
Ảnh 1403
Ảnh 973
Ảnh 684
Ảnh 633
Ảnh 451
Ảnh 641
Ảnh 811
Ảnh 681
Ảnh 651
Ảnh 781
Ảnh 38
Ảnh 491
Ảnh 271
Ảnh 561
Ảnh 312
Ảnh 511
Ảnh 313
Ảnh 34
Ảnh 29
Ảnh 42
Ảnh 5
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 27
Ảnh 25
Ảnh 411
Ảnh 311
Ảnh 7
Ảnh 34
Ảnh 5
Ảnh 26
Ảnh 25
Ảnh 44
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 26
Ảnh 37
Ảnh 45
Ảnh 321
Ảnh 183
Ảnh 6
Ảnh 46
Ảnh 211
Ảnh 25
Ảnh 29
Ảnh 6
Ảnh 36
Ảnh 1
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 29
Ảnh 36
Ảnh 27
Ảnh 312
Ảnh 12
Ảnh 7
Ảnh 213
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 11
Ảnh 410
Ảnh 211
Ảnh 211
Ảnh 15
Ảnh 6
Ảnh 13
Ảnh 314
Ảnh 16
Ảnh 217
Ảnh 232
Ảnh 342
Ảnh 35
Ảnh 36
Ảnh 49
Ảnh 229
Ảnh 259
Ảnh 343
Ảnh 59
Ảnh 368
Ảnh 46
Ảnh 10
Ảnh 39
Ảnh 7
Ảnh 47
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 318
Ảnh 35
Ảnh 5
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 24
Ảnh 34
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 54
Ảnh 24
Ảnh 184
Ảnh 488
Ảnh 1755
Ảnh 1785
Ảnh 1694
Ảnh 1644
Ảnh 1624
Ảnh 1485
Ảnh 1534
Ảnh 1514
Ảnh 1625
Ảnh 954
Ảnh 394
Ảnh 577
Ảnh 874
Ảnh 1084
Ảnh 1354
Ảnh 1444
Ảnh 1504
Ảnh 434
Ảnh 334
Ảnh 414
Ảnh 524
Ảnh 125
Ảnh 126
Ảnh 355
Ảnh 486
Ảnh 1125
Ảnh 694
Ảnh 1284
Ảnh 294
Ảnh 184
Ảnh 258
Ảnh 584
Ảnh 835
Ảnh 804
Ảnh 255
Ảnh 195
Ảnh 447
Ảnh 615
Ảnh 496
Ảnh 854
Ảnh 764
Ảnh 945
Ảnh 674
Ảnh 745
Ảnh 804
Ảnh 494
Ảnh 236
Ảnh 474
Ảnh 669
Ảnh 296
Ảnh 455
Ảnh 207
Ảnh 986
Ảnh 591
Ảnh 965
Ảnh 1145
Ảnh 696
Ảnh 779
Ảnh 326
Ảnh 935
Ảnh 484
Ảnh 616
Ảnh 85
Ảnh 414
Ảnh 215
Ảnh 936
Ảnh 1254
Ảnh 1394
Ảnh 1295
Ảnh 1445
Ảnh 1436
Ảnh 1364
Ảnh 164
Ảnh 385
Ảnh 294
Ảnh 214
Ảnh 765
Ảnh 224
Ảnh 854
Ảnh 485
Ảnh 575
Ảnh 884
Ảnh 494
Ảnh 645
Ảnh 724
Ảnh 324
Ảnh 154
Ảnh 655
Ảnh 284
Ảnh 155
Ảnh 335
Ảnh 324
Ảnh 1445
Ảnh 1107
Ảnh 604
Ảnh 644
Ảnh 354
Ảnh 644
Ảnh 994
Ảnh 964
Ảnh 1554
Ảnh 1466
Ảnh 1214
Ảnh 1506
Ảnh 1445
Ảnh 525
Ảnh 444
Ảnh 1105
Ảnh 524
Ảnh 147
Ảnh 425
Ảnh 186
Ảnh 384
Ảnh 484
Ảnh 535
Ảnh 786
Ảnh 155
Ảnh 554
Ảnh 435
Ảnh 927
Ảnh 744
Ảnh 825
Ảnh 304
Ảnh 755
Ảnh 239
Ảnh 126
Ảnh 606
Ảnh 777
Ảnh 187
Ảnh 279
Ảnh 138
Ảnh 238
Ảnh 566
Ảnh 578
Ảnh 707
Ảnh 75
Ảnh 555
Ảnh 577
Ảnh 736
Ảnh 779
Ảnh 805
Ảnh 197
Ảnh 628
Ảnh 428
Ảnh 916
Ảnh 316
Ảnh 238
Ảnh 447
Ảnh 4410
Ảnh 8313
Ảnh 2511
Ảnh 248
Ảnh 4916
Ảnh 2514
Ảnh 8010
Ảnh 3411
Ảnh 2511
Ảnh 419
Ảnh 2613
Ảnh 2113
Ảnh 1613
Ảnh 748
Ảnh 4019
Ảnh 7813
Ảnh 459
Ảnh 4720
Ảnh 8215
Ảnh 5517
Ảnh 13722
Ảnh 8116
Ảnh 3722
Ảnh 3617
Ảnh 6121
Ảnh 8716
Ảnh 8417
Ảnh 8623
Ảnh 17320
Ảnh 5721
Ảnh 9419
Ảnh 43224