Danh Môn Chí Ái

Danh Môn Chí Ái

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Niên Hoa Nhạ Tiếu
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2019
Tổng lượt xem: 5.9M
Thể loại:

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:50 14/09/2021.
Chương
Ảnh 99
Ảnh 85
Ảnh 89
Ảnh 65
Ảnh 78
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 37
Ảnh 70
Ảnh 68
Ảnh 53
Ảnh 40
Ảnh 29
Ảnh 62
Ảnh 1495
Ảnh 1225
Ảnh 1072
Ảnh 1292
Ảnh 1223
Ảnh 27012
Ảnh 1964
Ảnh 1272
Ảnh 2526
Ảnh 1632
Ảnh 1712
Ảnh 3262
Ảnh 3272
Ảnh 2451
Ảnh 2231
Ảnh 197
Ảnh 1821
Ảnh 145
Ảnh 76
Ảnh 551
Ảnh 51
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 33
Ảnh 354
Ảnh 463
Ảnh 373
Ảnh 294
Ảnh 213
Ảnh 111
Ảnh 241
Ảnh 201
Ảnh 211
Ảnh 251
Ảnh 291
Ảnh 9
Ảnh 171
Ảnh 121
Ảnh 241
Ảnh 212
Ảnh 411
Ảnh 313
Ảnh 24
Ảnh 9
Ảnh 32
Ảnh 5
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 7
Ảnh 5
Ảnh 311
Ảnh 11
Ảnh 7
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 24
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 26
Ảnh 27
Ảnh 25
Ảnh 61
Ảnh 33
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 11
Ảnh 25
Ảnh 9
Ảnh 6
Ảnh 36
Ảnh 1
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 9
Ảnh 26
Ảnh 7
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 7
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 11
Ảnh 211
Ảnh 15
Ảnh 6
Ảnh 13
Ảnh 314
Ảnh 16
Ảnh 17
Ảnh 232
Ảnh 241
Ảnh 35
Ảnh 36
Ảnh 49
Ảnh 29
Ảnh 259
Ảnh 43
Ảnh 59
Ảnh 68
Ảnh 46
Ảnh 10
Ảnh 29
Ảnh 7
Ảnh 27
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 218
Ảnh 25
Ảnh 5
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 44
Ảnh 24
Ảnh 114
Ảnh 266
Ảnh 824
Ảnh 724
Ảnh 664
Ảnh 754
Ảnh 714
Ảnh 654
Ảnh 704
Ảnh 664
Ảnh 675
Ảnh 424
Ảnh 174
Ảnh 237
Ảnh 384
Ảnh 484
Ảnh 494
Ảnh 554
Ảnh 514
Ảnh 74
Ảnh 134
Ảnh 174
Ảnh 194
Ảnh 45
Ảnh 56
Ảnh 175
Ảnh 256
Ảnh 435
Ảnh 264
Ảnh 444
Ảnh 124
Ảnh 94
Ảnh 106
Ảnh 264
Ảnh 305
Ảnh 304
Ảnh 105
Ảnh 135
Ảnh 146
Ảnh 294
Ảnh 236
Ảnh 334
Ảnh 254
Ảnh 325
Ảnh 274
Ảnh 345
Ảnh 354
Ảnh 184
Ảnh 96
Ảnh 224
Ảnh 259
Ảnh 116
Ảnh 165
Ảnh 87
Ảnh 396
Ảnh 241
Ảnh 425
Ảnh 455
Ảnh 255
Ảnh 298
Ảnh 165
Ảnh 385
Ảnh 224
Ảnh 235
Ảnh 54
Ảnh 154
Ảnh 94
Ảnh 385
Ảnh 544
Ảnh 624
Ảnh 545
Ảnh 635
Ảnh 625
Ảnh 614
Ảnh 84
Ảnh 205
Ảnh 134
Ảnh 94
Ảnh 385
Ảnh 94
Ảnh 314
Ảnh 215
Ảnh 255
Ảnh 404
Ảnh 214
Ảnh 245
Ảnh 314
Ảnh 154
Ảnh 84
Ảnh 275
Ảnh 144
Ảnh 95
Ảnh 135
Ảnh 144
Ảnh 595
Ảnh 487
Ảnh 264
Ảnh 254
Ảnh 174
Ảnh 264
Ảnh 424
Ảnh 404
Ảnh 654
Ảnh 616
Ảnh 484
Ảnh 606
Ảnh 545
Ảnh 205
Ảnh 204
Ảnh 464
Ảnh 194
Ảnh 57
Ảnh 165
Ảnh 76
Ảnh 164
Ảnh 224
Ảnh 195
Ảnh 326
Ảnh 85
Ảnh 274
Ảnh 185
Ảnh 357
Ảnh 344
Ảnh 375
Ảnh 124
Ảnh 305
Ảnh 158
Ảnh 95
Ảnh 225
Ảnh 276
Ảnh 106
Ảnh 88
Ảnh 77
Ảnh 97
Ảnh 215
Ảnh 267
Ảnh 327
Ảnh 44
Ảnh 294
Ảnh 287
Ảnh 346
Ảnh 318
Ảnh 304
Ảnh 126
Ảnh 287
Ảnh 197
Ảnh 416
Ảnh 145
Ảnh 158
Ảnh 247
Ảnh 199
Ảnh 3412
Ảnh 1610
Ảnh 158
Ảnh 2215
Ảnh 1513
Ảnh 379
Ảnh 1410
Ảnh 1210
Ảnh 168
Ảnh 1312
Ảnh 1113
Ảnh 1012
Ảnh 357
Ảnh 1518
Ảnh 3513
Ảnh 258
Ảnh 2019
Ảnh 3713
Ảnh 2516
Ảnh 6221
Ảnh 4016
Ảnh 1521
Ảnh 1517
Ảnh 2720
Ảnh 3915
Ảnh 3916
Ảnh 3722
Ảnh 7319
Ảnh 2421
Ảnh 4319
Ảnh 17223