Danh Môn Chí Ái

Danh Môn Chí Ái

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Niên Hoa Nhạ Tiếu
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2019
Tổng lượt xem: 5.9M
Thể loại:

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:26 19/07/2021.
Chương
2742
2922
2081
1921
165
Donate ủng hộ nhóm
1471
123
62
421
30
36
32
23
274
273
232
194
173
81
161
131
131
151
161
6
111
101
151
212
411
313
24
9
32
5
11
10
7
5
311
11
7
4
5
6
5
4
3
4
2
26
7
25
31
3
6
6
11
25
9
6
36
1
4
5
5
4
6
5
9
6
7
12
12
7
13
13
12
11
10
11
211
15
6
13
214
16
17
232
41
35
36
49
29
59
43
59
68
46
10
9
7
27
4
5
3
218
25
5
5
24
4
33
3
4
4
5
24
4
44
24
104
245
434
404
354
454
394
404
404
364
395
224
94
147
224
284
254
244
234
54
104
94
94
35
46
115
166
215
144
214
84
74
76
154
175
164
85
105
76
164
146
174
154
135
114
165
184
64
46
94
129
66
75
37
155
101
195
175
85
118
65
165
84
85
24
94
64
175
194
244
224
255
245
234
64
115
104
74
154
44
144
105
125
194
124
125
134
74
54
115
74
65
95
84
225
187
124
94
94
114
154
164
254
246
174
226
205
95
94
214
84
37
95
46
74
94
115
146
75
144
115
167
184
155
54
135
127
65
115
106
66
58
57
47
85
117
157
44
144
137
166
138
144
96
157
137
226
85
118
147
139
1812
1310
108
1215
1213
229
1010
710
128
812
813
612
167
818
2013
168
1019
2313
1816
3321
2316
1021
917
1320
2114
2516
1522
3319
1621
2518
8123