Đằng Nữ

Đằng Nữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Cô Gái Khống Chế Dây Leo
Tác giả: Kha Tiểu
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/12/2020
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Kiều An Lạc bị nhóm nhạc sở hữu dị năng nữ KAK ngược đãi tới chết. Tình cờ thay, cô được tiến hành cải tạo thực vật, thay da đổi thịt, trở thành người sở hữu dị năng có thể điều khiển dây leo. Đối mặt với thảm cảnh tan cửa nát nhà, cô lập lời thề nhất định phải báo thù nhóm nhạc dị năng kia!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:09 29/11/2023.
Chương
Ảnh 83
Ảnh 103
Ảnh 1721
Ảnh 1121
Ảnh 1691
Ảnh 1991
Ảnh 185
Ảnh 194
Ảnh 3102
Ảnh 231
Ảnh 2672
Ảnh 280
Ảnh 3181
Ảnh 358
Ảnh 3071
Ảnh 3921
Ảnh 2582
Ảnh 2371
Ảnh 353
Ảnh 3641
Ảnh 5832
Ảnh 6211
Ảnh 5751
Ảnh 389
Ảnh 386
Ảnh 377
Ảnh 5211
Ảnh 553
Ảnh 4482
Ảnh 574
Ảnh 256
Ảnh 4251
Ảnh 544
Ảnh 6493
Ảnh 5761
Ảnh 6141
Ảnh 5691
Ảnh 563
Ảnh 626
Ảnh 521
Ảnh 498
Ảnh 6178
Ảnh 5893
Ảnh 683
Ảnh 8992
Ảnh 8913
Ảnh 5774
Ảnh 5842
Ảnh 8262
Ảnh 6892
Ảnh 6232
Ảnh 7522
Ảnh 9434
Ảnh 4512
Ảnh 5502
Ảnh 7953
Ảnh 6621
Ảnh 4471
Ảnh 7601
Ảnh 7431
Ảnh 9643
Ảnh 7521
Ảnh 9735
Ảnh 5192
Ảnh 1K3
Ảnh 7562
Ảnh 9093
Ảnh 1K2
Ảnh 7702
Ảnh 9193
Ảnh 8803
Ảnh 1K3
Ảnh 9572
Ảnh 1K5
Ảnh 7704
Ảnh 1K5
Ảnh 1.1K2
Ảnh 1.3K2
Ảnh 9651
Ảnh 1.2K5
Ảnh 7502
Ảnh 8402
Ảnh 1.1K2
Ảnh 7726
Ảnh 7762
Ảnh 4762
Ảnh 9653
Ảnh 1K8
Ảnh 1K5
Ảnh 1K3
Ảnh 1K1
Ảnh 9615
Ảnh 6296
Ảnh 3692
Ảnh 1.1K3
Ảnh 9733
Ảnh 1K8
Ảnh 1.4K12
Ảnh 1.4K8
Ảnh 1.2K6
Ảnh 1.2K6
Ảnh 1.4K5
Ảnh 1K6
Ảnh 1.1K9
Ảnh 7177
Ảnh 1.3K6
Ảnh 6646
Ảnh 62611
Ảnh 1K11
Ảnh 1.1K8
Ảnh 1K6
Ảnh 1.2K9
Ảnh 87310
Ảnh 88521
Ảnh 1.1K13
Ảnh 1K18
Ảnh 93012
Ảnh 1K8
Ảnh 1.2K12
Ảnh 1.3K9
Ảnh 1.3K10
Ảnh 1.4K11
Ảnh 1.3K10
Ảnh 1.3K12
Ảnh 1.3K8
Ảnh 1.3K12
Ảnh 1.1K10
Ảnh 1.6K8
Ảnh 1.6K11
Ảnh 1.4K7
Ảnh 1.7K8
Ảnh 1K5
Ảnh 1.6K8
Ảnh 1.5K9
Ảnh 1.7K11
Ảnh 1.4K14
Ảnh 7189
Ảnh 1.2K17
Ảnh 1.6K9
Ảnh 1.5K11
Ảnh 1.4K14
Ảnh 74813
Ảnh 1K12
Ảnh 1.7K15
Ảnh 1.4K11
Ảnh 1.1K11
Ảnh 1K22
Ảnh 45413
Ảnh 1.3K13
Ảnh 1.1K12
Ảnh 1.3K9
Ảnh 87415
Ảnh 1.1K20
Ảnh 1K16
Ảnh 1K20
Ảnh 77723
Ảnh 49513
Ảnh 1.2K10
Ảnh 95515
Ảnh 1.3K15
Ảnh 1.3K14
Ảnh 43212
Ảnh 89820
Ảnh 1.3K22
Ảnh 1.1K20
Ảnh 2K26
Ảnh Đằng Nữ – Chap 65 1.5K18
Ảnh 1.1K29
Ảnh 1.4K26
Ảnh 1.8K20
Ảnh 1.4K34
Ảnh 98623
Ảnh 93723
Ảnh 1.3K19
Ảnh 90525
Ảnh 1.1K26
Ảnh 1.4K24
Ảnh Đằng Nữ – Chap 54 1.8K28
Ảnh 1.6K41
Ảnh 1.6K40
Ảnh 1.7K37
Ảnh 1.9K39
Ảnh 1.8K35
Ảnh 2.1K50
Ảnh 2K38
Ảnh 1.3K56
Ảnh 1.4K52
Ảnh 2K40
Ảnh 1.8K37
Ảnh 1.2K43
Ảnh 2.1K40
Ảnh 1.9K34
Ảnh 1.3K37
Ảnh 2K37
Ảnh 1.7K37
Ảnh 1.8K44
Ảnh 1.7K34
Ảnh 1.5K40
Ảnh 1.9K38
Ảnh 2.2K38
Ảnh 1.6K40
Ảnh 47530
Ảnh 44730
Ảnh 1.2K33
Ảnh 1.6K40
Ảnh 1.8K29
Ảnh 2.1K34
Ảnh 1.9K41
Ảnh 2K38
Ảnh 1.9K40
Ảnh 1.9K37
Ảnh 74532
Ảnh 2K50
Ảnh 1.9K37
Ảnh 2.2K48
Ảnh 2.3K44
Ảnh 2.4K32
Ảnh 2.4K52
Ảnh 1.8K46
Ảnh 1.9K39
Ảnh 2.6K57
Ảnh 2.6K42
Ảnh 2.5K32
Ảnh 2.4K47
Ảnh 2.2K32
Ảnh 2.1K48
Ảnh 2.1K47
Ảnh 1.8K48
Ảnh 2.1K42
Ảnh 1.9K69
Ảnh 3.3K151