Đằng Nữ

Đằng Nữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Cô Gái Khống Chế Dây Leo
Tác giả: Kha Tiểu
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/12/2020
Tổng lượt xem: 913.8K
Thể loại:

Kiều An Lạc bị nhóm nhạc sở hữu dị năng nữ KAK ngược đãi tới chết. Tình cờ thay, cô được tiến hành cải tạo thực vật, thay da đổi thịt, trở thành người sở hữu dị năng có thể điều khiển dây leo. Đối mặt với thảm cảnh tan cửa nát nhà, cô lập lời thề nhất định phải báo thù nhóm nhạc dị năng kia!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:45 11/01/2023.
Chương
Ảnh 2461
Ảnh 3473
Ảnh 2861
Ảnh 1871
Ảnh 3151
Ảnh 3031
Ảnh 4152
Ảnh 3671
Ảnh 4414
Ảnh 2582
Ảnh 4712
Ảnh 3612
Ảnh 4423
Ảnh 4812
Ảnh 3991
Ảnh 4632
Ảnh 4312
Ảnh 5603
Ảnh 4921
Ảnh 5744
Ảnh 4253
Ảnh 5835
Ảnh 6132
Ảnh 7532
Ảnh 5191
Ảnh 7124
Ảnh 4222
Ảnh 4492
Ảnh 6622
Ảnh 4675
Ảnh 4632
Ảnh 2581
Ảnh 5463
Ảnh 5627
Ảnh 5683
Ảnh 5573
Ảnh 6051
Ảnh 5255
Ảnh 3676
Ảnh 2002
Ảnh 6612
Ảnh 5543
Ảnh 6398
Ảnh 9209
Ảnh 9387
Ảnh 7736
Ảnh 8186
Ảnh 8935
Ảnh 6665
Ảnh 7308
Ảnh 4587
Ảnh 8756
Ảnh 4226
Ảnh 38011
Ảnh 70610
Ảnh 7227
Ảnh 6476
Ảnh 8109
Ảnh 5449
Ảnh 56121
Ảnh 73513
Ảnh 63216
Ảnh 58411
Ảnh 6478
Ảnh 75612
Ảnh 8469
Ảnh 84710
Ảnh 92011
Ảnh 8339
Ảnh 87211
Ảnh 8208
Ảnh 80711
Ảnh 71110
Ảnh 1K8
Ảnh 1K11
Ảnh 8777
Ảnh 1K8
Ảnh 6385
Ảnh 1K8
Ảnh 9569
Ảnh 1.1K10
Ảnh 92414
Ảnh 4659
Ảnh 81816
Ảnh 1K9
Ảnh 98611
Ảnh 93914
Ảnh 47613
Ảnh 69411
Ảnh 1.1K15
Ảnh 90311
Ảnh 72611
Ảnh 71521
Ảnh 27313
Ảnh 86213
Ảnh 69812
Ảnh 8859
Ảnh 55114
Ảnh 71920
Ảnh 62315
Ảnh 65520
Ảnh 51722
Ảnh 31713
Ảnh 80610
Ảnh 60315
Ảnh 88015
Ảnh 88311
Ảnh 28112
Ảnh 67320
Ảnh 87122
Ảnh 78220
Ảnh 1.4K26
Ảnh Đằng Nữ – Chap 65 1K18
Ảnh 79029
Ảnh 92026
Ảnh 1.2K20
Ảnh 94633
Ảnh 61623
Ảnh 59123
Ảnh 88519
Ảnh 59124
Ảnh 76026
Ảnh 92024
Ảnh Đằng Nữ – Chap 54 1.1K28
Ảnh 1.1K40
Ảnh 1.1K40
Ảnh 1.1K36
Ảnh 1.3K39
Ảnh 1.2K35
Ảnh 1.4K49
Ảnh 1.3K38
Ảnh 95655
Ảnh 94352
Ảnh 1.4K40
Ảnh 1.2K37
Ảnh 90243
Ảnh 1.4K40
Ảnh 1.3K34
Ảnh 1K37
Ảnh 1.4K37
Ảnh 1.1K37
Ảnh 1.3K44
Ảnh 1.2K34
Ảnh 1K40
Ảnh 1.3K38
Ảnh 1.5K38
Ảnh 1K40
Ảnh 27430
Ảnh 24330
Ảnh 68633
Ảnh 94140
Ảnh 1K29
Ảnh 1.2K34
Ảnh 1.1K40
Ảnh 1.2K38
Ảnh 1K40
Ảnh 1.1K37
Ảnh 39132
Ảnh 1.1K50
Ảnh 1K37
Ảnh 1.3K46
Ảnh 1.3K43
Ảnh 1.4K32
Ảnh 1.4K51
Ảnh 1K46
Ảnh 1.1K39
Ảnh 1.5K57
Ảnh 1.5K41
Ảnh 1.4K32
Ảnh 1.5K47
Ảnh 1.5K32
Ảnh 1.5K48
Ảnh 1.5K47
Ảnh 1.2K48
Ảnh 1.5K42
Ảnh 1.3K68
Ảnh 2.2K83

Truyện liên quan