Đằng Nữ

Đằng Nữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Cô Gái Khống Chế Dây Leo
Tác giả: Kha Tiểu
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/12/2020
Tổng lượt xem: 926.1K
Thể loại:

Kiều An Lạc bị nhóm nhạc sở hữu dị năng nữ KAK ngược đãi tới chết. Tình cờ thay, cô được tiến hành cải tạo thực vật, thay da đổi thịt, trở thành người sở hữu dị năng có thể điều khiển dây leo. Đối mặt với thảm cảnh tan cửa nát nhà, cô lập lời thề nhất định phải báo thù nhóm nhạc dị năng kia!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:09 24/05/2023.
Chương
Ảnh 2072
Ảnh 2463
Ảnh 2452
Ảnh 2372
Ảnh 3642
Ảnh 2941
Ảnh 2851
Ảnh 3402
Ảnh 4992
Ảnh 2232
Ảnh 3412
Ảnh 4513
Ảnh 3651
Ảnh 2451
Ảnh 4031
Ảnh 3871
Ảnh 5282
Ảnh 4331
Ảnh 5404
Ảnh 3022
Ảnh 5722
Ảnh 4272
Ảnh 5213
Ảnh 5802
Ảnh 4631
Ảnh 5432
Ảnh 5072
Ảnh 6543
Ảnh 5681
Ảnh 6454
Ảnh 4803
Ảnh 6595
Ảnh 6892
Ảnh 8582
Ảnh 5821
Ảnh 7994
Ảnh 4742
Ảnh 5032
Ảnh 7382
Ảnh 5125
Ảnh 5132
Ảnh 2862
Ảnh 6073
Ảnh 6388
Ảnh 6404
Ảnh 6233
Ảnh 6691
Ảnh 5865
Ảnh 4016
Ảnh 2192
Ảnh 7272
Ảnh 6103
Ảnh 6998
Ảnh 99010
Ảnh 1K8
Ảnh 8466
Ảnh 8726
Ảnh 9655
Ảnh 7066
Ảnh 7739
Ảnh 4817
Ảnh 9336
Ảnh 4476
Ảnh 40211
Ảnh 74711
Ảnh 7657
Ảnh 6846
Ảnh 8619
Ảnh 5759
Ảnh 59221
Ảnh 77913
Ảnh 66916
Ảnh 61511
Ảnh 6868
Ảnh 79912
Ảnh 8969
Ảnh 89410
Ảnh 97511
Ảnh 8849
Ảnh 92711
Ảnh 8628
Ảnh 85311
Ảnh 75310
Ảnh 1K8
Ảnh 1.1K11
Ảnh 9247
Ảnh 1.1K8
Ảnh 6695
Ảnh 1.1K8
Ảnh 1K9
Ảnh 1.1K10
Ảnh 96314
Ảnh 4769
Ảnh 84716
Ảnh 1K9
Ảnh 1K11
Ảnh 97714
Ảnh 49313
Ảnh 71811
Ảnh 1.1K15
Ảnh 94411
Ảnh 75511
Ảnh 73722
Ảnh 28713
Ảnh 89713
Ảnh 72512
Ảnh 9289
Ảnh 57515
Ảnh 75120
Ảnh 64715
Ảnh 67920
Ảnh 53722
Ảnh 33013
Ảnh 84810
Ảnh 63315
Ảnh 92015
Ảnh 92311
Ảnh 29312
Ảnh 69020
Ảnh 91022
Ảnh 81220
Ảnh 1.4K26
Ảnh Đằng Nữ – Chap 65 1K18
Ảnh 82129
Ảnh 95926
Ảnh 1.2K20
Ảnh 98433
Ảnh 63923
Ảnh 61523
Ảnh 92019
Ảnh 61424
Ảnh 78526
Ảnh 95824
Ảnh Đằng Nữ – Chap 54 1.2K28
Ảnh 1.1K40
Ảnh 1.1K40
Ảnh 1.2K36
Ảnh 1.3K39
Ảnh 1.3K35
Ảnh 1.5K49
Ảnh 1.4K38
Ảnh 99155
Ảnh 98152
Ảnh 1.4K40
Ảnh 1.3K37
Ảnh 92643
Ảnh 1.5K40
Ảnh 1.4K34
Ảnh 1K37
Ảnh 1.4K37
Ảnh 1.2K37
Ảnh 1.3K44
Ảnh 1.2K34
Ảnh 1K40
Ảnh 1.3K38
Ảnh 1.6K38
Ảnh 1K40
Ảnh 28430
Ảnh 25530
Ảnh 72433
Ảnh 99740
Ảnh 1.1K29
Ảnh 1.3K34
Ảnh 1.1K40
Ảnh 1.2K38
Ảnh 1.1K40
Ảnh 1.1K37
Ảnh 41632
Ảnh 1.2K50
Ảnh 1.1K37
Ảnh 1.3K47
Ảnh 1.4K43
Ảnh 1.5K32
Ảnh 1.5K51
Ảnh 1K46
Ảnh 1.2K39
Ảnh 1.6K57
Ảnh 1.6K41
Ảnh 1.5K32
Ảnh 1.6K47
Ảnh 1.6K32
Ảnh 1.6K48
Ảnh 1.6K47
Ảnh 1.3K48
Ảnh 1.6K42
Ảnh 1.4K68
Ảnh 2.3K83

Truyện liên quan