Đại Giá Thừa Tướng

Đại Giá Thừa Tướng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Tượng Công Tác Thất
Nhóm dịch: Truyện Tranh Thập Cẩm
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/06/2017
Tổng lượt xem: 571.5K
Thể loại:

Một tài tử phong lưu thay muội muội tiến cung để tranh giành tình cảm với phi tần khác, hắn giả gái trong hậu cung liệu sẽ đem muội muội được ân sủng lần nữa hay không? Lại vừa cùng hoàng thượng, thừa tướng phát sinh những chuyện không biết nên khóc hay nên cười?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:36 19/04/2020.
Chương
Ảnh 144
Ảnh 93
Ảnh 344
Ảnh 92
Ảnh 102
Ảnh 52
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 71
Ảnh 47
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 33
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 43
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 31
Ảnh 3
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 23
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 24
Ảnh 124