Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng

Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thứ Nguyên Thư Quán
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 12/09/2019
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Khô tâm Lên kế hoạch, cô ấy đã săn bắn thành công, đã thu hút được người đàn ông nguy hiểm nhất trong truyền thuyết – Nghiêm Bắc Đường. Vì báo thù, cô ấy hi sinh bản thân. Khi đã bắt đầu thì hắn ta không thể dừng lại được. Năm đầu tiên: hắn ta xuất hiện ở mọi nơi cô ấy có mặt, Quân Ti La, tại sao cô không tiếp tục đẩy ngã tôi.

Năm thứ hai: hắn ta đứng cạnh cô ấy, Quân Ti La, em dự tính khi nào để gả cho anh?

Năm thứ ba: hắn ta quỳ gối trước mặt cô ấy, em gả cho anh, anh có thể giúp em làm người xấu.

Nghiêm Bắc Đường, anh đủ rồi…!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 08:32 12/07/2021.
Chương
Ảnh 5288
Ảnh 3042
Ảnh 2118
Ảnh 2723
Ảnh 2221
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 2732
Ảnh 2653
Ảnh 2055
Ảnh 1989
Ảnh 1156
Ảnh 1009
Ảnh 1077
Ảnh 16112
Ảnh 1619
Ảnh 815
Ảnh 1207
Ảnh 10011
Ảnh 6318
Ảnh 4613
Ảnh 12313
Ảnh 12614
Ảnh 9713
Ảnh 14212
Ảnh 11818
Ảnh 5221
Ảnh 12617
Ảnh 3425
Ảnh 11431
Ảnh 10954
Ảnh 16468
Ảnh 17860
Ảnh 17348
Ảnh 20563
Ảnh 17643
Ảnh 8163
Ảnh 18166
Ảnh 9392
Ảnh 14781
Ảnh 12486
Ảnh 2394
Ảnh 80101
Ảnh 35123
Ảnh 6599
Ảnh 9275
Ảnh 55106
Ảnh 37141
Ảnh 9245
Ảnh 21049
Ảnh 8341
Ảnh 15631
Ảnh 11327
Ảnh 15123
Ảnh 14039
Ảnh 9329
Ảnh 11329
Ảnh 7126
Ảnh 13732
Ảnh 5131
Ảnh 3826
Ảnh 7428
Ảnh 4223
Ảnh 9227
Ảnh 6621
Ảnh 9427
Ảnh 3729
Ảnh 7224
Ảnh 5029
Ảnh 12430
Ảnh 3221
Ảnh 19026
Ảnh 20226
Ảnh 11128
Ảnh 19826
Ảnh 14533
Ảnh 13035
Ảnh 22532
Ảnh 1530
Ảnh 3632
Ảnh 23633
Ảnh 24244
Ảnh 23344
Ảnh 13542
Ảnh 29345
Ảnh 27542
Ảnh 28145
Ảnh 17343
Ảnh 20845
Ảnh 24860
Ảnh 27561
Ảnh 26468