Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Niêm Hoa Phất Liễu
Nhóm dịch: Lạc Thiên
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/02/2018
Tổng lượt xem: 3.8M
Thể loại:

Bị người bạn thân nhất gài bẫy, lần đầu tiên của cô bị tổng giám đốc lạnh lùng, tà ác cướp mất, mối tình ngọt ngào của cô bị chôn vùi cũng vì thế. Tác giả ngược tâm quá. Anh ta còn ngang nhiên ném cho cô bản hợp đồng hôn nhân, không thèm để ý sự kháng cự của cô, tuyên bố với tất cả mọi người cô là của riêng anh.

– Doãn Tư Thần, anh là tính làm gì đấy?
Doãn Tư Thần cười một cách dụ hoặc:
– Vợ à, mình cũng nên đẻ thêm đứa thứ 2 đi!

Cuộc sống của họ sẽ như thế nào, cùng Lạc Thiên theo câu chuyện lâm li bi đát đầy máu chó này nhé…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:12 25/02/2021.
Chương
Ảnh 325
Ảnh 39
Ảnh 14
Ảnh 10
Ảnh 310
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 36
Ảnh 1241
Ảnh 1136
Ảnh 1245
Ảnh 977
Ảnh 840
Ảnh 838
Ảnh 759
Ảnh 436
Ảnh 643
Ảnh 638
Ảnh 10104
Ảnh 949
Ảnh 539
Ảnh 956
Ảnh 760
Ảnh 882
Ảnh 1184
Ảnh 1084
Ảnh 698
Ảnh 9273
Ảnh 8167
Ảnh 6205
Ảnh 6266
Ảnh 6228
Ảnh 3184
Ảnh 5354
Ảnh 3130
Ảnh 5118
Ảnh 384
Ảnh 692
Ảnh 571
Ảnh 362
Ảnh 364
Ảnh 362
Ảnh 456
Ảnh 450
Ảnh 261
Ảnh 68
Ảnh 264
Ảnh 61
Ảnh 259
Ảnh 351
Ảnh 57
Ảnh 251
Ảnh 44
Ảnh 254
Ảnh 248
Ảnh 28
Ảnh 55
Ảnh 249
Ảnh 334
Ảnh 544
Ảnh 243
Ảnh 236
Ảnh 45
Ảnh 234
Ảnh 251
Ảnh 39
Ảnh 245
Ảnh 239
Ảnh 33
Ảnh 243
Ảnh 41
Ảnh 33
Ảnh 235
Ảnh 238
Ảnh 338
Ảnh 440
Ảnh 340
Ảnh 38
Ảnh 32
Ảnh 238
Ảnh 36
Ảnh 40
Ảnh 342
Ảnh 243
Ảnh 245
Ảnh 43
Ảnh 250
Ảnh 557
Ảnh 246
Ảnh 251
Ảnh 41
Ảnh 239
Ảnh 244
Ảnh 45
Ảnh 238
Ảnh 238
Ảnh 346
Ảnh 342
Ảnh 339
Ảnh 344
Ảnh 243
Ảnh 359
Ảnh 457
Ảnh 448
Ảnh 244
Ảnh 451
Ảnh 342
Ảnh 245
Ảnh 342
Ảnh 243
Ảnh 245
Ảnh 232
Ảnh 242
Ảnh 232
Ảnh 234
Ảnh 36
Ảnh 344
Ảnh 247
Ảnh 45
Ảnh 252
Ảnh 54
Ảnh 243
Ảnh 251
Ảnh 447
Ảnh 346
Ảnh 344
Ảnh 241
Ảnh 346
Ảnh 46
Ảnh 57
Ảnh 46
Ảnh 46
Ảnh 248
Ảnh 33
Ảnh 52
Ảnh 250
Ảnh 56
Ảnh 354
Ảnh 550
Ảnh 247
Ảnh 42
Ảnh 56
Ảnh 53
Ảnh 54
Ảnh 56
Ảnh 54
Ảnh 51
Ảnh 60
Ảnh 46
Ảnh 49
Ảnh 45
Ảnh 43
Ảnh 48
Ảnh 44
Ảnh 42
Ảnh 63
Ảnh 43
Ảnh 51
Ảnh 45
Ảnh 46
Ảnh 52
Ảnh 63
Ảnh 51
Ảnh 55
Ảnh 68
Ảnh 70
Ảnh 52
Ảnh 60
Ảnh 48
Ảnh 52
Ảnh 51
Ảnh 59
Ảnh 62
Ảnh 53
Ảnh 82
Ảnh 60
Ảnh 61
Ảnh 90
Ảnh 46
Ảnh 96
Ảnh 89
Ảnh 114
Ảnh 113
Ảnh 104
Ảnh 101
Ảnh 87
Ảnh 76
Ảnh 79
Ảnh 88
Ảnh 104
Ảnh 109
Ảnh 96
Ảnh 90
Ảnh 85
Ảnh 97
Ảnh 83
Ảnh 100
Ảnh 93
Ảnh 104
Ảnh 90
Ảnh 109
Ảnh 54
Ảnh 81
Ảnh 45
Ảnh 85
Ảnh 295
Ảnh 86
Ảnh 67
Ảnh 89
Ảnh 81
Ảnh 68
Ảnh 81
Ảnh 80
Ảnh 70
Ảnh 68
Ảnh 79
Ảnh 75
Ảnh 81
Ảnh 83
Ảnh 89
Ảnh 94
Ảnh 97
Ảnh 279
Ảnh 79
Ảnh 82
Ảnh 79
Ảnh 81
Ảnh 77
Ảnh 81
Ảnh 74
Ảnh 95
Ảnh 83
Ảnh 88
Ảnh 79
Ảnh 77
Ảnh 88
Ảnh 79
Ảnh 76
Ảnh 84
Ảnh 254
Ảnh 85
Ảnh 82
Ảnh 94
Ảnh 81
Ảnh 82
Ảnh 85
Ảnh 81
Ảnh 87
Ảnh 102
Ảnh 81
Ảnh 88
Ảnh 86
Ảnh 50
Ảnh 102
Ảnh 92
Ảnh 88
Ảnh 80
Ảnh 86
Ảnh 83
Ảnh 89
Ảnh 107
Ảnh 93
Ảnh 104
Ảnh 85
Ảnh 81
Ảnh 76
Ảnh 79
Ảnh 82
Ảnh 83
Ảnh 90
Ảnh 97
Ảnh 113
Ảnh 103
Ảnh 597
Ảnh 95
Ảnh 97
Ảnh 96
Ảnh 86
Ảnh 81
Ảnh 294
Ảnh 90
Ảnh 292
Ảnh 83
Ảnh 92
Ảnh 99
Ảnh 292
Ảnh 81
Ảnh 685
Ảnh 10129

Truyện liên quan