Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: A Kha Văn Hóa
Nhóm dịch: Owl Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 1.2M
Thể loại:

Đứng thứ #6 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Muốn làm người phụ nữ của tôi thì phải đáp ứng 3 điều kiện: thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Người phụ nữ của tôi phải đáp ứng đủ 3 điều kiện trên và phải biết suy nghĩ, ý thức! Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:00 18/10/2020.
Chương
31
37
32
92
69
58
57
70
90
118
83
103
103
96
130
209
162
165
201
205
219
165
209
200
192
146
185
170
207
232
108
71
39
38
46
45
45
42
47
46
40
38
41
38
35
33
39
38
35
40
33
27
27
34
31
40
32
48
23
26
38
40
26
41
40
33
43
27
40
43
21
28
25
20
20
30
22
20
27
31
19
23
24
20
22
25
23
25
26
27
24
24
26
25
23
23
20
24
23
17
19
18
20
23
23
22
23
21
27
26
22
21
20
21
25
24
22
19
23
24
21
22
19
22
23
23
22
24
21
23
24
23
23
24
23
23
26
22
26
21
22
28
23
25
24
25
24
25
24
26
24
25
22
25
29
33
27
23
31
25
29
27
22
25
21
27
26
22
31
30
27
29
38
30
31
33
31
33
33
30
29
33
33
27
28
29
31
23
34
31
32
30
25
31
36
30
28
26
28
31
33
31
30
30
29
32
35
30
30
37
30
27
35
31
30
29
35
29
33
29
31
26
32
40
38
38
34
40
37
49
47
58
41
37
40
54
58
53
52
49
51
38
37
40
40
37
35
34
40
37
38
36
38
39
34
42
45
41
44
43
62
48
44
53
57
49
53
47
58
52
62
60
70
69
56
68
71
59
69
65
65
62
79
85
77
70
71
93