Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!

Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tả Ngạn Cartoon
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 10/07/2017
Tổng lượt xem: 527.2K
Thể loại:

Bị người yêu thanh mai trúc mã phản bội, tôi liền xách túi bỏ đi. Cái gì trúc mã dịu dàng, thiếu niên trong trắng, tôi đều không cần nữa. Người tôi cần chỉ có anh ấy, giám đốc Lạc Cảnh Minh bá đạo, tự luyến, kiêu ngạo không ai bằng!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:20 08/10/2020.
Chương
Ảnh 41
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 6
Ảnh 2
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh
Ảnh
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 31
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 21
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 32
Ảnh 1
Ảnh 91
Ảnh 81
Ảnh 18
Ảnh 111
Ảnh 16
Ảnh 41
Ảnh 124
Ảnh 202
Ảnh 141
Ảnh 32
Ảnh 202
Ảnh 194
Ảnh 203
Ảnh 284
Ảnh 183
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 121
Ảnh 201
Ảnh 82

Truyện liên quan