Chỉ Phu Vi Thê

Chỉ Phu Vi Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/02/2018
Tổng lượt xem: 352.3K
Thể loại:

Đại học sĩ giả bệnh giả nam nhân, nữ hổ tướng thân là trai tráng lại đi giả nữ. Cuối cùng hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn cho hai người. Về đoạn sau, chờ đọc sẽ rõ ấy mà…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:20 10/08/2019.
Chương
49
5
25
34
25
Donate ủng hộ nhóm
4
25
24
34
25
23
54
34
24
35
24
23
65
66
5
44
55
29
39
410
33
25
4
610
310
8
310
8
414
216
34
515
414
217
216
215
516
214
214
316
516
515
415
515
417
315
316
511
10
316
519
518
517
718
619
819
515
821
612