Cận Kề Tiếp Xúc

Cận Kề Tiếp Xúc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lạc Thiên
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/07/2018
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Lâm Thiên Vũ là trưởng ban Kỷ Luật của Hội học sinh, còn Từ Trạch là học sinh lớp 10 mới vào trường. Trong một lần ban Kỷ Luật đi kiểm tra theo thông lệ, Thiên Vũ phát hiện Từ Trạch – người ngồi bàn cuối gần cửa sổ của tổ 1 – đang ngủ gật, liền tiến lại thẳng tay trừ cậu một điểm. Không ngờ một điểm ấy lại chính là dây dưa lẫn nhau…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:14 20/12/2019.
Chương
Ảnh 2345
Ảnh 319
Ảnh 815
Ảnh 1012
Ảnh 1116
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 1015
Ảnh 912
Ảnh 1312
Ảnh 812
Ảnh 1011
Ảnh 1213
Ảnh 1114
Ảnh 1214
Ảnh 1312
Ảnh 1313
Ảnh 1112
Ảnh 1314
Ảnh 811
Ảnh 1012
Ảnh 917
Ảnh 513
Ảnh 813
Ảnh 1412
Ảnh 913
Ảnh 1012
Ảnh 1311
Ảnh 1211
Ảnh 1111
Ảnh 1411
Ảnh 1513
Ảnh 1612
Ảnh 1311
Ảnh 1512
Ảnh 1614
Ảnh 1214
Ảnh 1112
Ảnh 1716
Ảnh 1712
Ảnh 1212
Ảnh 1512
Ảnh 1811
Ảnh 1213
Ảnh 1213
Ảnh 1010
Ảnh 1512
Ảnh 913
Ảnh 1113
Ảnh 1512
Ảnh 812
Ảnh 1012
Ảnh 1113
Ảnh 811
Ảnh 1311
Ảnh 1212
Ảnh 1213
Ảnh 1613
Ảnh 1712
Ảnh 1112
Ảnh 4
Ảnh 1514
Ảnh 520
Ảnh 1610
Ảnh 1513
Ảnh 10
Ảnh 1815
Ảnh 513
Ảnh 1712
Ảnh 2018
Ảnh 2613
Ảnh 1918
Ảnh 2414
Ảnh 1913
Ảnh 2316
Ảnh 2423
Ảnh 2015
Ảnh 2115
Ảnh 1416
Ảnh 13
Ảnh 2812
Ảnh 2920
Ảnh 2517
Ảnh 2819
Ảnh 2812
Ảnh 2319
Ảnh 2314
Ảnh 2716
Ảnh 2518
Ảnh 2515
Ảnh 2117
Ảnh 2616
Ảnh 2218
Ảnh 1919
Ảnh 1815
Ảnh 2416
Ảnh 1913
Ảnh 2417
Ảnh 3314
Ảnh 2416
Ảnh 3314
Ảnh 2715
Ảnh 2115
Ảnh 2516
Ảnh 2017
Ảnh 1419
Ảnh 715
Ảnh 1615
Ảnh 2415
Ảnh 1118
Ảnh 2717
Ảnh 2222
Ảnh 2016
Ảnh 2622
Ảnh 2724
Ảnh 2526
Ảnh 3019
Ảnh 3126
Ảnh 2726
Ảnh 1729
Ảnh 2826
Ảnh 2925
Ảnh 2222
Ảnh 3529
Ảnh 2824
Ảnh 3423
Ảnh 2821
Ảnh 3426
Ảnh 2927
Ảnh 3123
Ảnh 4026
Ảnh 2528
Ảnh 2328
Ảnh 5434