Cẩm Tú Vị Ương

Cẩm Tú Vị Ương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Thứ Nữ Hữu Độc
Tác giả: Tần Giản
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/11/2016
Tổng lượt xem: 475.4K
Thể loại:

Dựa theo tiểu thuyết Thứ Nữ Hữu Độc.

“Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết! Trong lãnh cung, nàng cắn răng, uống cạn ly rượu độc! Thề với trời, nếu có kiếp sau, tuyệt đối không làm việc tốt giúp mọi người, tuyệt đối không vào cung, thề không làm Hậu! Thừa tướng phủ, thứ nữ trùng sinh, ác nữ trở về: Mẹ cả ác độc? Diệu kế cho ngươi xuống Hoàng tuyền! Tỷ tỷ giả nhân giả nghĩa? Hung ác xé nát tấm da mỹ nhân! Thứ muội hãm hại? Trực tiếp vứt đến bãi tha ma! Đã không để ta sống an ổn qua ngày, thì ai cũng đừng mong sống! Vốn định cách xa những thứ tai hoạ, càng xa càng tốt. Ai ngờ trái tim nam nhâ, như kim dưới đáy biển, tìm không thấy, đoán không ra. Nam nhân thề muốn rời xa lại vì nàng mà muốn sống muốn chết. Tử địch đời trước tỏ vẻ thầm mến nàng nhiều năm. Còn bất hạnh hơn là bị một tên tuấn tú nhất trên đời vô lại quấn lấy…”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:01 04/05/2020.
Chương
Ảnh 44
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 27
Ảnh 33