Boss Của Tôi Là Đại Thần

Boss Của Tôi Là Đại Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ngã Đích Boss Thị Đại Thần
Tác giả: Anime Nhị Thứ Nguyên
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 28/06/2019
Tổng lượt xem: 928.1K
Thể loại:

Đang cập nhật…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:29 23/01/2020.
Chương
4
2
2
2
2
Donate ủng hộ nhóm
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
1
2
2
3
3
2
2
3
2
3
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5
9
10
11
9
19
9
19
18
21
26
21
18
21
27
21
24
19