Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tửu Tiểu Thất, Trùng Khánh Manhua
Nhóm dịch: Lạc Kỳ Đình
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/05/2019
Tổng lượt xem: 488.4K
Thể loại:

Điền Thất là nữ phẫn thái giám vào cung sống nhằm tìm cơ hội trả thù nhưng số cô đen rủi đi theo 3 chủ tử thì cả 3 đều chết. Hắn là tên hoàng đế không sợ chết mặt mài quân tử nhưng chuyên làm chuyện lưu manh. Sau đây là câu chuyện giữa tên manh hoàng đế và tiểu thái giám giả bắt đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:16 14/08/2020.
Chương
Ảnh 419
Ảnh 2610
Ảnh 192
Ảnh 1622
Ảnh 318
Ảnh 253
Ảnh 232
Ảnh 274
Ảnh 182
Ảnh 234
Ảnh 284
Ảnh 262
Ảnh 283
Ảnh 263
Ảnh 153
Ảnh 232
Ảnh 252
Ảnh 292
Ảnh 372
Ảnh 174
Ảnh 254
Ảnh 312
Ảnh 182
Ảnh 212
Ảnh 335
Ảnh 306
Ảnh 174
Ảnh 232
Ảnh 205
Ảnh 236
Ảnh 264
Ảnh 274
Ảnh 235
Ảnh 205
Ảnh 263
Ảnh 253
Ảnh 232
Ảnh 315
Ảnh 284
Ảnh 569