Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tửu Tiểu Thất, Trùng Khánh Manhua
Nhóm dịch: Lạc Kỳ Đình
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/05/2019
Tổng lượt xem: 488.3K
Thể loại:

Điền Thất là nữ phẫn thái giám vào cung sống nhằm tìm cơ hội trả thù nhưng số cô đen rủi đi theo 3 chủ tử thì cả 3 đều chết. Hắn là tên hoàng đế không sợ chết mặt mài quân tử nhưng chuyên làm chuyện lưu manh. Sau đây là câu chuyện giữa tên manh hoàng đế và tiểu thái giám giả bắt đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:16 14/08/2020.
Chương
Ảnh 329
Ảnh 1810
Ảnh 162
Ảnh 1422
Ảnh 268
Ảnh 223
Ảnh 202
Ảnh 244
Ảnh 162
Ảnh 214
Ảnh 244
Ảnh 242
Ảnh 263
Ảnh 253
Ảnh 153
Ảnh 222
Ảnh 242
Ảnh 262
Ảnh 332
Ảnh 154
Ảnh 214
Ảnh 272
Ảnh 162
Ảnh 182
Ảnh 305
Ảnh 266
Ảnh 164
Ảnh 232
Ảnh 205
Ảnh 236
Ảnh 254
Ảnh 264
Ảnh 235
Ảnh 205
Ảnh 263
Ảnh 253
Ảnh 232
Ảnh 315
Ảnh 274
Ảnh 529