Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tửu Tiểu Thất, Trùng Khánh Manhua
Nhóm dịch: Lạc Kỳ Đình
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/05/2019
Tổng lượt xem: 488.2K
Thể loại:

Điền Thất là nữ phẫn thái giám vào cung sống nhằm tìm cơ hội trả thù nhưng số cô đen rủi đi theo 3 chủ tử thì cả 3 đều chết. Hắn là tên hoàng đế không sợ chết mặt mài quân tử nhưng chuyên làm chuyện lưu manh. Sau đây là câu chuyện giữa tên manh hoàng đế và tiểu thái giám giả bắt đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:16 14/08/2020.
Chương
Ảnh 239
Ảnh 1610
Ảnh 142
Ảnh 1122
Ảnh 208
Ảnh 173
Ảnh 152
Ảnh 204
Ảnh 142
Ảnh 184
Ảnh 204
Ảnh 202
Ảnh 233
Ảnh 223
Ảnh 143
Ảnh 202
Ảnh 212
Ảnh 232
Ảnh 292
Ảnh 134
Ảnh 214
Ảnh 242
Ảnh 152
Ảnh 172
Ảnh 255
Ảnh 236
Ảnh 154
Ảnh 212
Ảnh 185
Ảnh 226
Ảnh 234
Ảnh 254
Ảnh 225
Ảnh 195
Ảnh 253
Ảnh 243
Ảnh 232
Ảnh 295
Ảnh 254
Ảnh 449