Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tửu Tiểu Thất, Trùng Khánh Manhua
Nhóm dịch: Lạc Kỳ Đình
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/05/2019
Tổng lượt xem: 488.3K
Thể loại:

Điền Thất là nữ phẫn thái giám vào cung sống nhằm tìm cơ hội trả thù nhưng số cô đen rủi đi theo 3 chủ tử thì cả 3 đều chết. Hắn là tên hoàng đế không sợ chết mặt mài quân tử nhưng chuyên làm chuyện lưu manh. Sau đây là câu chuyện giữa tên manh hoàng đế và tiểu thái giám giả bắt đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:16 14/08/2020.
Chương
Ảnh 299
Ảnh 1710
Ảnh 152
Ảnh 1222
Ảnh 228
Ảnh 193
Ảnh 172
Ảnh 224
Ảnh 152
Ảnh 194
Ảnh 224
Ảnh 222
Ảnh 253
Ảnh 243
Ảnh 143
Ảnh 212
Ảnh 232
Ảnh 252
Ảnh 312
Ảnh 144
Ảnh 214
Ảnh 262
Ảnh 152
Ảnh 172
Ảnh 275
Ảnh 246
Ảnh 164
Ảnh 232
Ảnh 195
Ảnh 236
Ảnh 254
Ảnh 264
Ảnh 235
Ảnh 205
Ảnh 263
Ảnh 253
Ảnh 232
Ảnh 315
Ảnh 274
Ảnh 509