Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tửu Tiểu Thất, Trùng Khánh Manhua
Nhóm dịch: Lạc Kỳ Đình
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/05/2019
Tổng lượt xem: 487.9K
Thể loại:

Điền Thất là nữ phẫn thái giám vào cung sống nhằm tìm cơ hội trả thù nhưng số cô đen rủi đi theo 3 chủ tử thì cả 3 đều chết. Hắn là tên hoàng đế không sợ chết mặt mài quân tử nhưng chuyên làm chuyện lưu manh. Sau đây là câu chuyện giữa tên manh hoàng đế và tiểu thái giám giả bắt đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:16 14/08/2020.
Chương
Ảnh 119
Ảnh 710
Ảnh 82
Ảnh 522
Ảnh 87
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 73
Ảnh 62
Ảnh 104
Ảnh 62
Ảnh 103
Ảnh 83
Ảnh 132
Ảnh 123
Ảnh 123
Ảnh 63
Ảnh 112
Ảnh 122
Ảnh 132
Ảnh 192
Ảnh 84
Ảnh 143
Ảnh 132
Ảnh 92
Ảnh 102
Ảnh 165
Ảnh 155
Ảnh 93
Ảnh 132
Ảnh 115
Ảnh 115
Ảnh 153
Ảnh 163
Ảnh 154
Ảnh 114
Ảnh 152
Ảnh 133
Ảnh 132
Ảnh 164
Ảnh 164
Ảnh 268