Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đông Mạn Xã
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/01/2021
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Đặc công Thủy Vân Thiên ngoài ý muốn xuyên qua một thế giới khác, biết bản thân không chỉ biến thành Thánh nữ Thủy Vân Động, mà còn trong thân thể tiểu Loli trong ba năm? Chỉ có tiến cung mới tìm được đường sống? Chịu thôi, chỉ có thể gả cho tên Thái tử “Lão nam nhân” kia!

Bắc Minh Uyên: Giỏi lắm, ngươi dám nói ta già! Xem ta thu thập ngươi thế nào!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:25 25/10/2021.
Chương
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 85 1308
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 84 1666
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 83 2096
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 82 1757
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 81 1879
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 80 26617
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 79 30410
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 78 12219
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 77 22113
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 76 26620
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 75 30914
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 74 28814
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 73 31580
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 72 29860
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 71 32619
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 70 25823
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 69 40834
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 68 13718
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 67 26719
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 66 21320
Ảnh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi – Chap 65 28614
Ảnh 27719
Ảnh 23620
Ảnh 31427
Ảnh 24831
Ảnh 30819
Ảnh 30716
Ảnh 41916
Ảnh 45418
Ảnh 31318
Ảnh 34325
Ảnh 55614
Ảnh 26323
Ảnh 14614
Ảnh 14223
Ảnh 14820
Ảnh 23926
Ảnh 18721
Ảnh 16424
Ảnh 16320
Ảnh 22320
Ảnh 18623
Ảnh 20220
Ảnh 14717
Ảnh 8417
Ảnh 8223
Ảnh 8520
Ảnh 19227
Ảnh 14624
Ảnh 13921
Ảnh 10724
Ảnh 12434
Ảnh 19030
Ảnh 14127
Ảnh 12123
Ảnh 14327
Ảnh 6724
Ảnh 9718
Ảnh 13120
Ảnh 14121
Ảnh 9026
Ảnh 12630
Ảnh 14220
Ảnh 15721
Ảnh 13824
Ảnh 13419
Ảnh 10926
Ảnh 17522
Ảnh 11423
Ảnh 12022
Ảnh 12525
Ảnh 8626
Ảnh 21325
Ảnh 16923
Ảnh 21134
Ảnh 26425
Ảnh 25225
Ảnh 12823
Ảnh 17822
Ảnh 17021
Ảnh 22727
Ảnh 22327
Ảnh 29831
Ảnh 29726
Ảnh 43937
Ảnh 11950