Bạo Quân Ái Nhân

Bạo Quân Ái Nhân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/04/2022
Tổng lượt xem: 3.7K
Thể loại:

Hạ Sanh Ca vẫn luôn sống trong cái bóng của tỷ tỷ, chịu tội thay cho tỷ tỷ, bị Tề Minh phân thây thì mới biết được rằng mình vẫn luôn bị lợi dụng. Mang theo không cam lòng và phẫn hận, Hạ Sanh Ca trọng sinh trở về 5 năm trước. Đời này cô ấy gặp được “Đoạt Mệnh Diêm La” Lục Cửu Thành, lại còn đính hôn với hắn…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:52 12/12/2022.
Chương
Ảnh 14
Ảnh 8
Ảnh 11
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 13
Ảnh 8
Ảnh 4
Ảnh 28
Ảnh 3
Ảnh 13
Ảnh 8
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 7
Ảnh 11
Ảnh 15
Ảnh 11
Ảnh 12
Ảnh 14
Ảnh 9
Ảnh 11
Ảnh 7
Ảnh 11
Ảnh 13
Ảnh 7
Ảnh 13
Ảnh 7
Ảnh 12
Ảnh 26
Ảnh 26
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 41
Ảnh 6
Ảnh 12
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 8
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 341
Ảnh 14
Ảnh 9
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 28
Ảnh 31
Ảnh 16
Ảnh 11
Ảnh 20
Ảnh 24
Ảnh 36
Ảnh 48
Ảnh 28
Ảnh 56
Ảnh 14
Ảnh 46
Ảnh 19
Ảnh 28
Ảnh 28
Ảnh 51
Ảnh 12
Ảnh 191
Ảnh 31
Ảnh 20
Ảnh 9
Ảnh 81
Ảnh 202
Ảnh 161
Ảnh 132
Ảnh 132
Ảnh 762
Ảnh 591
Ảnh 232
Ảnh 231
Ảnh 411
Ảnh 29
Ảnh 16
Ảnh 291
Ảnh 201
Ảnh 39
Ảnh 15
Ảnh 52
Ảnh 342
Ảnh 291
Ảnh 36
Ảnh 431
Ảnh 15
Ảnh 211
Ảnh 36
Ảnh 12
Ảnh 9
Ảnh 13
Ảnh 7
Ảnh 13
Ảnh 551
Ảnh 181
Ảnh 18
Ảnh 53
Ảnh 12
Ảnh 6
Ảnh 19
Ảnh 116
Ảnh 30
Ảnh 26
Ảnh 27
Ảnh 24
Ảnh 511
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 25
Ảnh 22
Ảnh 24
Ảnh 27
Ảnh 491
Ảnh 451
Ảnh 301
Ảnh 68
Ảnh 48
Ảnh 631
Ảnh 28
Ảnh 261
Ảnh 791
Ảnh 26
Ảnh 771
Ảnh 53
Ảnh 119
Ảnh 452
Ảnh 54
Ảnh 28
Ảnh 53
Ảnh 323
Ảnh 1161
Ảnh 1962
Ảnh 1154

Truyện liên quan