Bạo Quân Ái Nhân

Bạo Quân Ái Nhân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/04/2022
Tổng lượt xem: 5.2K
Thể loại:

Hạ Sanh Ca vẫn luôn sống trong cái bóng của tỷ tỷ, chịu tội thay cho tỷ tỷ, bị Tề Minh phân thây thì mới biết được rằng mình vẫn luôn bị lợi dụng. Mang theo không cam lòng và phẫn hận, Hạ Sanh Ca trọng sinh trở về 5 năm trước. Đời này cô ấy gặp được “Đoạt Mệnh Diêm La” Lục Cửu Thành, lại còn đính hôn với hắn…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:59 19/04/2023.
Chương
Ảnh 148
Ảnh 81
Ảnh 49
Ảnh 29
Ảnh 12
Ảnh 212
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 16
Ảnh 12
Ảnh 8
Ảnh 36
Ảnh 111
Ảnh 17
Ảnh 12
Ảnh 81
Ảnh 9
Ảnh 8
Ảnh 5
Ảnh 131
Ảnh 13
Ảnh 21
Ảnh 151
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 14
Ảnh 12
Ảnh 9
Ảnh 13
Ảnh 15
Ảnh 8
Ảnh 18
Ảnh 12
Ảnh 16
Ảnh 37
Ảnh 35
Ảnh 40
Ảnh 11
Ảnh 18
Ảnh 19
Ảnh 91
Ảnh 11
Ảnh 23
Ảnh 7
Ảnh 7
Ảnh 14
Ảnh 20
Ảnh 20
Ảnh 16
Ảnh 471
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 20
Ảnh 22
Ảnh 40
Ảnh 40
Ảnh 20
Ảnh 20
Ảnh 30
Ảnh 361
Ảnh 49
Ảnh 67
Ảnh 36
Ảnh 72
Ảnh 21
Ảnh 63
Ảnh 23
Ảnh 43
Ảnh 31
Ảnh 73
Ảnh 14
Ảnh 221
Ảnh 40
Ảnh 30
Ảnh 17
Ảnh 111
Ảnh 272
Ảnh 241
Ảnh 182
Ảnh 152
Ảnh 1052
Ảnh 771
Ảnh 262
Ảnh 281
Ảnh 571
Ảnh 42
Ảnh 18
Ảnh 321
Ảnh 261
Ảnh 51
Ảnh 24
Ảnh 71
Ảnh 382
Ảnh 391
Ảnh 57
Ảnh 551
Ảnh 22
Ảnh 251
Ảnh 47
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 15
Ảnh 9
Ảnh 15
Ảnh 711
Ảnh 301
Ảnh 26
Ảnh 66
Ảnh 17
Ảnh 8
Ảnh 21
Ảnh 155
Ảnh 36
Ảnh 31
Ảnh 32
Ảnh 29
Ảnh 651
Ảnh 56
Ảnh 58
Ảnh 29
Ảnh 28
Ảnh 311
Ảnh 341
Ảnh 612
Ảnh 612
Ảnh 372
Ảnh 85
Ảnh 631
Ảnh 781
Ảnh 372
Ảnh 341
Ảnh 982
Ảnh 32
Ảnh 952
Ảnh 661
Ảnh 146
Ảnh 562
Ảnh 64
Ảnh 36
Ảnh 66
Ảnh 473
Ảnh 1441
Ảnh 2462
Ảnh 1464