Bạo Quân Ái Nhân

Bạo Quân Ái Nhân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/04/2022
Tổng lượt xem: 6.2K
Thể loại:

Hạ Sanh Ca vẫn luôn sống trong cái bóng của tỷ tỷ, chịu tội thay cho tỷ tỷ, bị Tề Minh phân thây thì mới biết được rằng mình vẫn luôn bị lợi dụng. Mang theo không cam lòng và phẫn hận, Hạ Sanh Ca trọng sinh trở về 5 năm trước. Đời này cô ấy gặp được “Đoạt Mệnh Diêm La” Lục Cửu Thành, lại còn đính hôn với hắn…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:41 22/10/2023.
Chương
Ảnh 104
Ảnh 50
Ảnh 188
Ảnh 101
Ảnh 65
Ảnh 30
Ảnh 15
Ảnh 222
Ảnh 9
Ảnh 8
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 8
Ảnh 37
Ảnh 131
Ảnh 19
Ảnh 12
Ảnh 91
Ảnh 11
Ảnh 9
Ảnh 5
Ảnh 151
Ảnh 14
Ảnh 22
Ảnh 151
Ảnh 19
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 12
Ảnh 10
Ảnh 14
Ảnh 17
Ảnh 8
Ảnh 20
Ảnh 12
Ảnh 18
Ảnh 47
Ảnh 45
Ảnh 49
Ảnh 14
Ảnh 21
Ảnh 22
Ảnh 131
Ảnh 11
Ảnh 25
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 16
Ảnh 21
Ảnh 25
Ảnh 18
Ảnh 571
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 23
Ảnh 26
Ảnh 47
Ảnh 49
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 381
Ảnh 54
Ảnh 76
Ảnh 41
Ảnh 79
Ảnh 24
Ảnh 74
Ảnh 27
Ảnh 52
Ảnh 38
Ảnh 88
Ảnh 17
Ảnh 271
Ảnh 44
Ảnh 35
Ảnh 20
Ảnh 151
Ảnh 292
Ảnh 271
Ảnh 222
Ảnh 182
Ảnh 1192
Ảnh 881
Ảnh 312
Ảnh 321
Ảnh 721
Ảnh 51
Ảnh 22
Ảnh 361
Ảnh 301
Ảnh 54
Ảnh 26
Ảnh 82
Ảnh 442
Ảnh 471
Ảnh 64
Ảnh 581
Ảnh 23
Ảnh 301
Ảnh 51
Ảnh 131
Ảnh 14
Ảnh 17
Ảnh 9
Ảnh 17
Ảnh 801
Ảnh 351
Ảnh 28
Ảnh 75
Ảnh 23
Ảnh 11
Ảnh 26
Ảnh 183
Ảnh 41
Ảnh 35
Ảnh 39
Ảnh 30
Ảnh 771
Ảnh 67
Ảnh 68
Ảnh 33
Ảnh 30
Ảnh 341
Ảnh 371
Ảnh 702
Ảnh 682
Ảnh 422
Ảnh 94
Ảnh 701
Ảnh 841
Ảnh 422
Ảnh 371
Ảnh 1102
Ảnh 36
Ảnh 1063
Ảnh 721
Ảnh 161
Ảnh 622
Ảnh 70
Ảnh 40
Ảnh 75
Ảnh 523
Ảnh 1671
Ảnh 2852
Ảnh 1764