Băng Sơn Thủ Tế

Băng Sơn Thủ Tế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/06/2017
Tổng lượt xem: 2.5M
Thể loại:

Hắn ta là một tổng tài lạnh lùng, cô ấy là tân nương thay thế, đêm tân hôn hắn ta đưa cô ấy cho người đàn ông khác, hết lần này đến lần này làm nhục cô ấy! Bị hắn ta giày vò sống không bằng chết, cô ấy vẫn không chịu khuất phục: “Người vô sĩ giống như anh, sẽ có ngày gặp báo ứng!”

Hắn ta tức giận, người phụ nữ đáng chết này dám mắng hắn? Vậy thì cô ta sẽ gặp điều bất hạnh! Ngang ngược mà kéo áo bệnh nhân của cô ấy xuống, lạnh lụng tuyên bố rằng: “Tôi muốn thực hiện quyền của một người chồng”!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:41 14/03/2021.
Chương
Ảnh 411
Ảnh 29
Ảnh 29
Ảnh 8
Ảnh 410
Ảnh 415
Ảnh 34
Ảnh 56
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 34
Ảnh 26
Ảnh 24
Ảnh 35
Ảnh 29
Ảnh 56
Ảnh 26
Ảnh 33
Ảnh 66
Ảnh 66
Ảnh 55
Ảnh 9
Ảnh 79
Ảnh 227
Ảnh 334
Ảnh 250
Ảnh 2185
Ảnh 237
Ảnh 8
Ảnh 25
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 33
Ảnh 24
Ảnh 73
Ảnh 5
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 5
Ảnh 23
Ảnh 4
Ảnh 26
Ảnh 3
Ảnh 33
Ảnh 4
Ảnh 33
Ảnh 53
Ảnh 44
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 43
Ảnh 3
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 32
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 33
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 32
Ảnh 42
Ảnh 42
Ảnh 32
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 32
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 42
Ảnh 21
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 34
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 43
Ảnh 3
Ảnh 34
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 44
Ảnh 3
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 26
Ảnh 24
Ảnh 5
Ảnh 7
Ảnh 39
Ảnh 7
Ảnh 9
Ảnh 10
Ảnh 212
Ảnh 12
Ảnh 212
Ảnh 216
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 11
Ảnh 16
Ảnh 28
Ảnh 312
Ảnh 12
Ảnh 10
Ảnh 210
Ảnh 11
Ảnh 11
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 311
Ảnh 12
Ảnh 312
Ảnh 10
Ảnh 412
Ảnh 216
Ảnh 311
Ảnh 14
Ảnh 318
Ảnh 316
Ảnh 1114
Ảnh 3118

Truyện liên quan