Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Khải Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/05/2018
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:55 26/06/2019.
Chương
Ảnh 626
Ảnh 210
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 56
Ảnh 24
Ảnh 55
Ảnh 35
Ảnh 34
Ảnh 34
Ảnh 96
Ảnh 25
Ảnh 75
Ảnh 45
Ảnh 56
Ảnh 47
Ảnh 75
Ảnh 6
Ảnh 26
Ảnh 25
Ảnh 36
Ảnh 25
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 46
Ảnh 35
Ảnh 25
Ảnh 54
Ảnh 25
Ảnh 35
Ảnh 94
Ảnh 97
Ảnh 210
Ảnh 10
Ảnh 28
Ảnh 36
Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 27
Ảnh 49
Ảnh 37
Ảnh 78
Ảnh 48
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 25
Ảnh 55
Ảnh 36
Ảnh 66
Ảnh 47
Ảnh 7
Ảnh 26
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 77
Ảnh 36
Ảnh 26
Ảnh 6
Ảnh 87
Ảnh 56
Ảnh 86
Ảnh 117
Ảnh 247
Ảnh 36
Ảnh 36
Ảnh 7
Ảnh 5
Ảnh 26
Ảnh 67
Ảnh 65
Ảnh 28
Ảnh 56
Ảnh 28
Ảnh 57
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 66
Ảnh 27
Ảnh 76
Ảnh 67
Ảnh 107
Ảnh 77
Ảnh 167
Ảnh 1013
Ảnh 312
Ảnh 1213
Ảnh 715
Ảnh 2412
Ảnh 1012
Ảnh 3212
Ảnh 2715
Ảnh 513
Ảnh 2314
Ảnh 2315