Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Khải Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/05/2018
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:55 26/06/2019.
Chương
Ảnh 1626
Ảnh 211
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 46
Ảnh 107
Ảnh 46
Ảnh 106
Ảnh 55
Ảnh 125
Ảnh 46
Ảnh 167
Ảnh 66
Ảnh 126
Ảnh 96
Ảnh 137
Ảnh 97
Ảnh 116
Ảnh 37
Ảnh 37
Ảnh 36
Ảnh 47
Ảnh 36
Ảnh 25
Ảnh 27
Ảnh 6
Ảnh 66
Ảnh 45
Ảnh 26
Ảnh 84
Ảnh 45
Ảnh 35
Ảnh 134
Ảnh 157
Ảnh 310
Ảnh 310
Ảnh 38
Ảnh 46
Ảnh 11
Ảnh 29
Ảnh 47
Ảnh 49
Ảnh 78
Ảnh 88
Ảnh 48
Ảnh 26
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 35
Ảnh 65
Ảnh 36
Ảnh 97
Ảnh 67
Ảnh 37
Ảnh 36
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 118
Ảnh 56
Ảnh 46
Ảnh 26
Ảnh 107
Ảnh 86
Ảnh 127
Ảnh 157
Ảnh 397
Ảnh 57
Ảnh 46
Ảnh 37
Ảnh 5
Ảnh 26
Ảnh 97
Ảnh 115
Ảnh 68
Ảnh 106
Ảnh 39
Ảnh 87
Ảnh 27
Ảnh 26
Ảnh 86
Ảnh 47
Ảnh 156
Ảnh 137
Ảnh 207
Ảnh 167
Ảnh 287
Ảnh 1913
Ảnh 412
Ảnh 2413
Ảnh 1215
Ảnh 4412
Ảnh 2112
Ảnh 5512
Ảnh 4815
Ảnh 1113
Ảnh 5015
Ảnh 5615