Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Khải Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/05/2018
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:55 26/06/2019.
Chương
Ảnh 524
Ảnh 29
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 34
Ảnh 25
Ảnh 4
Ảnh 24
Ảnh 55
Ảnh 4
Ảnh 34
Ảnh 34
Ảnh 35
Ảnh 6
Ảnh 44
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 24
Ảnh 34
Ảnh 4
Ảnh 24
Ảnh 44
Ảnh 66
Ảnh 29
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 35
Ảnh 9
Ảnh 8
Ảnh 26
Ảnh 48
Ảnh 6
Ảnh 37
Ảnh 37
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 35
Ảnh 25
Ảnh 45
Ảnh 36
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 26
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 5
Ảnh 56
Ảnh 35
Ảnh 45
Ảnh 45
Ảnh 116
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 25
Ảnh 36
Ảnh 44
Ảnh 27
Ảnh 35
Ảnh 6
Ảnh 46
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 56
Ảnh 56
Ảnh 66
Ảnh 56
Ảnh 96
Ảnh 511
Ảnh 311
Ảnh 612
Ảnh 614
Ảnh 1211
Ảnh 211
Ảnh 1711
Ảnh 1414
Ảnh 412
Ảnh 1114
Ảnh 1114