Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Khải Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/05/2018
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:55 26/06/2019.
Chương
Ảnh 2326
Ảnh 411
Ảnh 26
Ảnh 6
Ảnh 56
Ảnh 127
Ảnh 46
Ảnh 106
Ảnh 55
Ảnh 165
Ảnh 46
Ảnh 227
Ảnh 66
Ảnh 186
Ảnh 146
Ảnh 187
Ảnh 137
Ảnh 166
Ảnh 67
Ảnh 57
Ảnh 36
Ảnh 47
Ảnh 36
Ảnh 35
Ảnh 27
Ảnh 46
Ảnh 96
Ảnh 45
Ảnh 26
Ảnh 124
Ảnh 65
Ảnh 45
Ảnh 174
Ảnh 237
Ảnh 810
Ảnh 510
Ảnh 38
Ảnh 46
Ảnh 11
Ảnh 39
Ảnh 97
Ảnh 69
Ảnh 118
Ảnh 168
Ảnh 58
Ảnh 36
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 35
Ảnh 115
Ảnh 56
Ảnh 137
Ảnh 97
Ảnh 57
Ảnh 36
Ảnh 25
Ảnh 46
Ảnh 188
Ảnh 56
Ảnh 56
Ảnh 56
Ảnh 137
Ảnh 96
Ảnh 167
Ảnh 267
Ảnh 577
Ảnh 67
Ảnh 56
Ảnh 57
Ảnh 5
Ảnh 26
Ảnh 187
Ảnh 205
Ảnh 88
Ảnh 156
Ảnh 49
Ảnh 127
Ảnh 27
Ảnh 26
Ảnh 106
Ảnh 57
Ảnh 286
Ảnh 217
Ảnh 327
Ảnh 267
Ảnh 427
Ảnh 2813
Ảnh 612
Ảnh 3413
Ảnh 2115
Ảnh 6612
Ảnh 3012
Ảnh 8112
Ảnh 7715
Ảnh 2113
Ảnh 7615
Ảnh 9415