Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Khải Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/05/2018
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:55 26/06/2019.
Chương
Ảnh 1826
Ảnh 411
Ảnh 26
Ảnh 6
Ảnh 56
Ảnh 117
Ảnh 46
Ảnh 106
Ảnh 55
Ảnh 145
Ảnh 46
Ảnh 177
Ảnh 66
Ảnh 156
Ảnh 116
Ảnh 157
Ảnh 117
Ảnh 146
Ảnh 47
Ảnh 47
Ảnh 36
Ảnh 47
Ảnh 36
Ảnh 35
Ảnh 27
Ảnh 36
Ảnh 76
Ảnh 45
Ảnh 26
Ảnh 104
Ảnh 55
Ảnh 45
Ảnh 154
Ảnh 197
Ảnh 510
Ảnh 410
Ảnh 38
Ảnh 46
Ảnh 11
Ảnh 39
Ảnh 77
Ảnh 59
Ảnh 108
Ảnh 128
Ảnh 58
Ảnh 26
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 35
Ảnh 105
Ảnh 56
Ảnh 107
Ảnh 77
Ảnh 57
Ảnh 36
Ảnh 25
Ảnh 36
Ảnh 138
Ảnh 56
Ảnh 56
Ảnh 36
Ảnh 117
Ảnh 86
Ảnh 147
Ảnh 227
Ảnh 477
Ảnh 67
Ảnh 46
Ảnh 37
Ảnh 5
Ảnh 26
Ảnh 147
Ảnh 175
Ảnh 88
Ảnh 136
Ảnh 39
Ảnh 127
Ảnh 27
Ảnh 26
Ảnh 106
Ảnh 57
Ảnh 236
Ảnh 177
Ảnh 277
Ảnh 247
Ảnh 377
Ảnh 2313
Ảnh 512
Ảnh 3113
Ảnh 1815
Ảnh 5812
Ảnh 2812
Ảnh 6712
Ảnh 6115
Ảnh 1513
Ảnh 6115
Ảnh 7015