Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Khải Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/05/2018
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:55 26/06/2019.
Chương
Ảnh 926
Ảnh 210
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 76
Ảnh 24
Ảnh 65
Ảnh 35
Ảnh 64
Ảnh 44
Ảnh 126
Ảnh 35
Ảnh 105
Ảnh 65
Ảnh 86
Ảnh 87
Ảnh 95
Ảnh 26
Ảnh 36
Ảnh 35
Ảnh 46
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 26
Ảnh 6
Ảnh 56
Ảnh 45
Ảnh 25
Ảnh 74
Ảnh 45
Ảnh 35
Ảnh 104
Ảnh 137
Ảnh 210
Ảnh 310
Ảnh 38
Ảnh 46
Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 37
Ảnh 49
Ảnh 57
Ảnh 88
Ảnh 48
Ảnh 26
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 25
Ảnh 55
Ảnh 36
Ảnh 76
Ảnh 57
Ảnh 27
Ảnh 26
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 97
Ảnh 46
Ảnh 36
Ảnh 26
Ảnh 87
Ảnh 66
Ảnh 106
Ảnh 137
Ảnh 327
Ảnh 46
Ảnh 36
Ảnh 37
Ảnh 5
Ảnh 26
Ảnh 87
Ảnh 85
Ảnh 48
Ảnh 66
Ảnh 38
Ảnh 67
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 76
Ảnh 37
Ảnh 86
Ảnh 87
Ảnh 137
Ảnh 97
Ảnh 217
Ảnh 1313
Ảnh 312
Ảnh 2013
Ảnh 915
Ảnh 3112
Ảnh 1412
Ảnh 4212
Ảnh 3815
Ảnh 513
Ảnh 3614
Ảnh 3715