Bách Yêu Dị Văn

Bách Yêu Dị Văn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mèo Con Không Biết Chữ
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/09/2018
Tổng lượt xem: 711.5K
Thể loại:

Tính cách ngang bướng của con người nữ chính, bị sư phụ ngạnh ép cho một cuốn sổ trừ yêu, hấp tấp xuống núi tu hành đuổi yêu. Dọc đường tu hành gặp phải được nam chính, nụ hôn đầu cũng như vậy bị đánh mất…

Ban đầu nữ chính chính bởi vì nam chính cũng là người đuổi yêu giống với bản thân mình, nhưng phát hiện nam chính kỳ thực là…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 04:55 28/03/2021.
Chương
Ảnh 95
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 27
Ảnh 212
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 26
Ảnh 34
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 24
Ảnh 26
Ảnh 28
Ảnh 47
Ảnh 27
Ảnh 39
Ảnh 36
Ảnh 36
Ảnh 35
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 46
Ảnh 44
Ảnh 57
Ảnh 58
Ảnh 47
Ảnh 46
Ảnh 310
Ảnh 48
Ảnh 28
Ảnh 35
Ảnh 36
Ảnh 38
Ảnh 38
Ảnh 312
Ảnh 311
Ảnh 45
Ảnh 34
Ảnh 38
Ảnh 48
Ảnh 45
Ảnh 37
Ảnh 48
Ảnh 46
Ảnh 49
Ảnh 512
Ảnh 410
Ảnh 513
Ảnh 412
Ảnh 415
Ảnh 412
Ảnh 514
Ảnh 416
Ảnh 419
Ảnh 719
Ảnh 715
Ảnh 624
Ảnh 820
Ảnh 823
Ảnh 925
Ảnh 230

Truyện liên quan