Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/12/2021
Tổng lượt xem: 20.6K
Thể loại:

Nữ nguyên lão khai quốc sau khi chết đi lại bị đào quan tài, hồn xuyên không thành hoàng hậu hèn nhát của hoàng đế đời sau?! Nhìn thấy con đường thành thần của mình bị hủy hoại trong chốc lát, Tần Yêu sao có thể nhịn?! Cái gì?…Trên người tên con cháu không ra gì này vậy mà có long khí thuần khiết như vậy? Vậy lão tổ tông ta cũng gắng gượng mà làm, tiện tay phò tá (trêu chọc) hắn một phen~

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:12 02/11/2022.
Chương
Ảnh 173
Ảnh 166
Ảnh 174
Ảnh 174
Ảnh 164
Ảnh 195
Ảnh 166
Ảnh 169
Ảnh 211
Ảnh 181
Ảnh 213
Ảnh 189
Ảnh 201
Ảnh 209
Ảnh 205
Ảnh 3134
Ảnh 329
Ảnh 3812
Ảnh 3472
Ảnh 4033
Ảnh 4672
Ảnh 4813
Ảnh 4383
Ảnh 5314
Ảnh 3788
Ảnh 5596
Ảnh 6586
Ảnh 5015
Ảnh 6348
Ảnh 6568
Ảnh 5928
Ảnh 63910
Ảnh 5069
Ảnh 6108
Ảnh 7158
Ảnh 6949
Ảnh 7688
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 7 74212
Ảnh 8238
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 5 7759
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 4 8717
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 3 86014
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 2 80011
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 1 1.1K11
Ảnh 9517