Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/12/2021
Tổng lượt xem: 21.3K
Thể loại:

Nữ nguyên lão khai quốc sau khi chết đi lại bị đào quan tài, hồn xuyên không thành hoàng hậu hèn nhát của hoàng đế đời sau?! Nhìn thấy con đường thành thần của mình bị hủy hoại trong chốc lát, Tần Yêu sao có thể nhịn?! Cái gì?…Trên người tên con cháu không ra gì này vậy mà có long khí thuần khiết như vậy? Vậy lão tổ tông ta cũng gắng gượng mà làm, tiện tay phò tá (trêu chọc) hắn một phen~

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:12 02/11/2022.
Chương
Ảnh 191
Ảnh 177
Ảnh 190
Ảnh 188
Ảnh 180
Ảnh 208
Ảnh 178
Ảnh 184
Ảnh 225
Ảnh 195
Ảnh 229
Ảnh 205
Ảnh 218
Ảnh 225
Ảnh 221
Ảnh 3324
Ảnh 343
Ảnh 4002
Ảnh 3652
Ảnh 4193
Ảnh 4872
Ảnh 4983
Ảnh 4563
Ảnh 5494
Ảnh 3928
Ảnh 5776
Ảnh 6806
Ảnh 5145
Ảnh 6578
Ảnh 6748
Ảnh 6098
Ảnh 65710
Ảnh 5219
Ảnh 6248
Ảnh 7348
Ảnh 7129
Ảnh 7888
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 7 76112
Ảnh 8468
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 5 7909
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 4 8977
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 3 88614
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 2 81911
Ảnh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu – Chap 1 1.2K11
Ảnh 9717