Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: ZhaYa
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 05/03/2020
Tổng lượt xem: 5.7M
Thể loại:

Nữ vương sát thủ trọng sinh quay về, lại sợ hai thứ… Thứ nhất là sự trêu chọc của Tước gia – trêu chọc đến chết người không chịu đền bù lại~ Thứ hai là khẩu súng của Tước gia – khẩu súng luôn làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn!

“Tiểu thúc, mọi người đều rất nghiêm túc, xin trêu chọc vừa thôi!”, Vệ Hàn Tước bĩu môi một cái: “Ai nói ta là người nghiêm túc nhỉ?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:30 19/10/2021.
Chương
Ảnh 231
Ảnh 311
Ảnh 433
Ảnh 504
Ảnh 513
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 443
Ảnh 263
Ảnh 492
Ảnh 733
Ảnh 433
Ảnh 443
Ảnh 685
Ảnh Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 274 848
Ảnh 483
Ảnh 39105
Ảnh 555
Ảnh 595
Ảnh 319
Ảnh 247
Ảnh 593
Ảnh 194
Ảnh 376
Ảnh 743
Ảnh 463
Ảnh 822
Ảnh 484
Ảnh 553
Ảnh 589
Ảnh 623
Ảnh 524
Ảnh 964
Ảnh 1054
Ảnh 474
Ảnh 862
Ảnh 972
Ảnh 812
Ảnh 702
Ảnh 921
Ảnh 403
Ảnh 262
Ảnh 283
Ảnh 273
Ảnh 323
Ảnh 273
Ảnh 321
Ảnh 312
Ảnh 293
Ảnh 142
Ảnh 222
Ảnh 234
Ảnh 153
Ảnh 154
Ảnh 152
Ảnh 153
Ảnh 132
Ảnh 182
Ảnh 193
Ảnh 172
Ảnh 102
Ảnh 72
Ảnh 103
Ảnh 374
Ảnh 162
Ảnh 168
Ảnh 1911
Ảnh 108
Ảnh 137
Ảnh 1411
Ảnh 159
Ảnh 811
Ảnh 1311
Ảnh 810
Ảnh 1112
Ảnh 710
Ảnh 911
Ảnh 810
Ảnh 1810
Ảnh 168
Ảnh 1214
Ảnh 929
Ảnh 39
Ảnh 59
Ảnh 1311
Ảnh 64
Ảnh 86
Ảnh 106
Ảnh 106
Ảnh 95
Ảnh 96
Ảnh 88
Ảnh 226
Ảnh 116
Ảnh 1210
Ảnh 258
Ảnh 129
Ảnh 99
Ảnh 177
Ảnh 137
Ảnh 910
Ảnh 1415
Ảnh 1312
Ảnh 813
Ảnh 319
Ảnh 78
Ảnh 389
Ảnh 1512
Ảnh 2010
Ảnh 1411
Ảnh 513
Ảnh 512
Ảnh 1117
Ảnh 1212
Ảnh 712
Ảnh 913
Ảnh 1814
Ảnh 2619
Ảnh 1513
Ảnh 1814
Ảnh 2616
Ảnh 2214
Ảnh 2015
Ảnh 1413
Ảnh 315
Ảnh 1516
Ảnh 3114
Ảnh 1314
Ảnh 914
Ảnh 815
Ảnh 1114
Ảnh 3716
Ảnh 1216
Ảnh 2122
Ảnh 1818
Ảnh 2642
Ảnh 2925
Ảnh 1621
Ảnh 2635
Ảnh 3334
Ảnh 3627
Ảnh 3066
Ảnh 1391
Ảnh 4198
Ảnh 11117
Ảnh 39196
Ảnh 49110
Ảnh 2639
Ảnh 2633
Ảnh 2841
Ảnh 1431
Ảnh 3228
Ảnh 1423
Ảnh 3241
Ảnh 3120
Ảnh 1423
Ảnh 1922
Ảnh 4422
Ảnh 3015
Ảnh 1914
Ảnh 2414
Ảnh 4517
Ảnh 3215
Ảnh 1118
Ảnh 4414
Ảnh 5120
Ảnh 2816
Ảnh 4718
Ảnh 4818
Ảnh 4114
Ảnh 2216
Ảnh 2713
Ảnh 4712
Ảnh 4417
Ảnh 5119
Ảnh 5017
Ảnh 6515
Ảnh 4717
Ảnh 5114
Ảnh 4526
Ảnh 3420
Ảnh 1632
Ảnh 3535
Ảnh 6122
Ảnh 3524
Ảnh 5822
Ảnh 3723
Ảnh 1822
Ảnh 1224
Ảnh 4310
Ảnh 5314
Ảnh 5712
Ảnh 5611
Ảnh 5514
Ảnh 5812
Ảnh 2114
Ảnh 1812
Ảnh 3115
Ảnh 2014
Ảnh 7612
Ảnh 7712
Ảnh 3226
Ảnh 3438
Ảnh 3932
Ảnh 5345
Ảnh 3941
Ảnh 4344
Ảnh 4247
Ảnh 4340
Ảnh 6125
Ảnh 6330
Ảnh 7826
Ảnh 4725
Ảnh 5124
Ảnh 5425
Ảnh 2431
Ảnh 4524
Ảnh 5726
Ảnh 6427
Ảnh 6424
Ảnh 9031
Ảnh 7230
Ảnh 4324
Ảnh 2924
Ảnh 3322
Ảnh 1824
Ảnh 7425
Ảnh 6628
Ảnh 3426
Ảnh 4521
Ảnh 2725
Ảnh 9025
Ảnh 3222
Ảnh 5325
Ảnh 5523
Ảnh 4823
Ảnh 6923
Ảnh 5823
Ảnh 6024
Ảnh 6524
Ảnh 10622
Ảnh 2624
Ảnh 1724
Ảnh 3523
Ảnh 7225
Ảnh 4924
Ảnh 5625
Ảnh 4226
Ảnh 5626
Ảnh 6725
Ảnh 7624
Ảnh 4730
Ảnh 5025
Ảnh 4725
Ảnh 8924
Ảnh 4627
Ảnh 4122
Ảnh 5033
Ảnh 7527
Ảnh 9227
Ảnh 6827
Ảnh 8329
Ảnh 7728
Ảnh 2928
Ảnh 7430
Ảnh 4730
Ảnh 8927
Ảnh 3430
Ảnh 7933
Ảnh 5928
Ảnh 5130
Ảnh 7733
Ảnh 6536
Ảnh 7034
Ảnh 11733
Ảnh 5035
Ảnh 5633
Ảnh 2427
Ảnh 1535
Ảnh 3533
Ảnh 2025
Ảnh 7237
Ảnh 4638
Ảnh 3133
Ảnh 14540
Ảnh 8836
Ảnh 14939
Ảnh 11252
Ảnh 1446

Truyện liên quan