Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cố Nam Tây
Nhóm dịch: Lạc Phong Y A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2020
Tổng lượt xem: 1.5M
Thể loại:

Chủ biên: C Nại Tư
Biên kịch: Mại Manh Đích Đại Lôi Lôi
Xuất Bản: Duyệt Văn Tập Đoàn Tiêu Tương Thư Viện, Truyện Tranh Bạo Thanh
Biên tập: A Trạch
Trans và Edit: Tịch
Từ chương 49: A3 Manga

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:11 27/01/2021.
Chương
6
2
6
5
12
Donate ủng hộ nhóm
10
10
8
12
10
13
7
13
6
14
14
21
18
23
20
20
19
26
23
20
22
43
21
26
20
31
41
25
36
41
31
51
42
62
38
62
60
98
76
114
74
86
84
102
124
126
122
170
290
223
206
172
191
205
338
217
180
205
187
227
170
408
270
164
154
152
166
145
117
118
141
127
130
167
140
149
150
199
243
207
206
218
219
234
232
236
269