Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cố Nam Tây
Nhóm dịch: Lạc Phong Y A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2020
Tổng lượt xem: 2.8M
Thể loại:

Chủ biên: C Nại Tư
Biên kịch: Mại Manh Đích Đại Lôi Lôi
Xuất Bản: Duyệt Văn Tập Đoàn Tiêu Tương Thư Viện, Truyện Tranh Bạo Thanh
Biên tập: A Trạch
Trans và Edit: Tịch
Từ chương 49: A3 Manga

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:07 14/04/2021.
Chương
8
8
13
11
20
Donate ủng hộ nhóm
11
22
15
12
15
24
13
20
21
25
21
30
21
20
15
18
15
20
19
20
18
22
24
21
22
26
30
23
25
29
22
28
32
37
29
35
36
32
28
37
42
40
44
59
33
42
32
42
57
40
46
56
46
63
55
74
50
73
71
112
93
125
87
103
94
124
138
150
139
184
305
238
226
187
204
219
353
237
193
219
200
237
181
424
295
178
167
166
179
159
133
133
159
140
140
181
153
159
168
215
257
221
219
235
236
255
251
253
292