Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Owl Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/07/2018
Tổng lượt xem: 2M
Thể loại:

Trước khi xuyên không, tôi là một nữ cảnh sát chính trực, kiên cường, không thích trang điểm, không giả tạo, õng ẹo. Tôi rất am hiểu tâm lý tội phạm, cưỡi ngựa, bắn tên đều thông thạo. Nhưng, nhưng, nhưng, một ngày nọ tỉnh dậy, không hiểu sao đang từ ngực cỡ A, ngực tôi lại thành cỡ C, thì ra, tôi xuyên không rồi! Mặc dù tôi có nhan sắc tuyệt trần nhưng…

Nhưng đây là con dao hai lưỡi trong hậu đấy! Một girl thẳng thắn như tôi, sống một ngày là đã khó khăn lắm rồi! Nhưng mà không sao, dù gì tôi cũng là một nữ cảnh sát thời hiện đại, tính tình thận trọng, người lại khỏe như trâu. Cứ đợi đấy mà xem tôi từ phi thành hậu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:00 01/02/2021.
Chương
12
11
16
17
15
Donate ủng hộ nhóm
16
13
14
13
13
11
14
12
11
12
14
19
21
17
19
18
21
20
23
19
30
28
31
34
49
43
72
63
75
69
79
86
75
81
103
102
113
207
46
33
29
37
32
25
27
29
28
24
23
43
39
27
41
44
35
41
34
37
40
46
23
25
28
29
25
28
26
32
28
26
27
28
31
25
23
27
29
27
27
33
29
25
26
26
24
27
30
23
27
23
27
26
27
28
24
29
26
31
25
26
27
30
27
27
27
29
36
39
34
33
39
30
24
25
27
25
26
24
27
25
25
26
30
24
28
25
31
24
25
26
22
28
26
34
28
29
27
29
29
32
29
40
35
37
33
39
35
38
41
35
42
40
43
45
59