Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Owl Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/07/2018
Tổng lượt xem: 1.2M
Thể loại:

Trước khi xuyên không, tôi là một nữ cảnh sát chính trực, kiên cường, không thích trang điểm, không giả tạo, õng ẹo. Tôi rất am hiểu tâm lý tội phạm, cưỡi ngựa, bắn tên đều thông thạo. Nhưng, nhưng, nhưng, một ngày nọ tỉnh dậy, không hiểu sao đang từ ngực cỡ A, ngực tôi lại thành cỡ C, thì ra, tôi xuyên không rồi! Mặc dù tôi có nhan sắc tuyệt trần nhưng…

Nhưng đây là con dao hai lưỡi trong hậu đấy! Một girl thẳng thắn như tôi, sống một ngày là đã khó khăn lắm rồi! Nhưng mà không sao, dù gì tôi cũng là một nữ cảnh sát thời hiện đại, tính tình thận trọng, người lại khỏe như trâu. Cứ đợi đấy mà xem tôi từ phi thành hậu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:30 15/01/2021.
Chương
4
8
6
6
4
Donate ủng hộ nhóm
6
6
5
6
7
9
11
6
11
11
12
11
13
11
23
23
26
30
41
37
66
57
68
63
72
78
70
73
94
95
106
202
40
25
22
27
24
21
20
23
19
18
18
35
33
21
36
38
28
31
28
30
32
38
18
20
22
20
19
17
17
18
18
17
17
18
23
18
16
18
19
19
19
19
18
17
17
18
16
19
16
14
19
17
18
16
19
19
18
19
19
21
17
19
20
18
17
18
18
17
26
25
26
24
30
23
16
18
18
16
17
15
17
16
17
19
16
15
20
16
17
16
17
17
16
19
19
23
21
22
20
19
19
22
21
24
25
28
25
32
27
31
31
28
32
29
34
35
49