Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia

Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tam Tiên Y Diện
Nhóm dịch: Lạc Thiên
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 11/06/2018
Tổng lượt xem: 689.1K
Thể loại:

Tiểu bạch long ẩn nấu chốn nhân gian, không nghĩ rằng mình sẽ gặp được thiếu nữ học y sắc bén như vậy! Không chỉ ra lệnh mình hô hấp nhân tạo, còn dùng kim châm ngộ thương mình? Cô bé vô cùng dễ thương này lại là người vô cùng độc miệng, là do loài người phái đến để thử thách mình sao?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:07 04/10/2019.
Chương
Ảnh 58171
Ảnh 738
Ảnh 465
Ảnh 26
Ảnh 232
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 6
Ảnh 28
Ảnh 327
Ảnh 27
Ảnh 28
Ảnh 21
Ảnh 29
Ảnh 26
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 25
Ảnh 224
Ảnh 29
Ảnh 24
Ảnh 22
Ảnh 28
Ảnh 31
Ảnh 30
Ảnh 30
Ảnh 31
Ảnh 30
Ảnh 28
Ảnh 27
Ảnh 31
Ảnh 33
Ảnh 31
Ảnh 29
Ảnh 31
Ảnh 29
Ảnh 227
Ảnh 28
Ảnh 32
Ảnh 29
Ảnh 235
Ảnh 33
Ảnh 40
Ảnh 45
Ảnh 41
Ảnh 58
Ảnh 45
Ảnh 53
Ảnh 45
Ảnh 56
Ảnh 56
Ảnh 54
Ảnh 54
Ảnh 460
Ảnh 59
Ảnh 281
Ảnh 588
Ảnh 43112

Truyện liên quan