Ác Nữ Hoàng Hậu

Ác Nữ Hoàng Hậu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Hoa Gia Trang
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 07/04/2018
Tổng lượt xem: 1.9M
Thể loại:

Trong hoàng thất Ngân quốc lưu truyền một câu nói: “Trong cung nếu như thấy Hiền Phi, nhất định phải tránh xa!”

Vị Hiền Phi này mặc dù vẻ ngoài khuynh thành nhưng lại đố kỵ độc ác, số người bị nàng hành hạ đếm không hết, tiếng xấu đồn xa. Nhưng Hiền Phi không chút kiêng kỵ làm điều ác, mục tiêu chỉ có một, lấy được câu nói yêu thích của hoàng đế, trở thành hoàng hậu! Đối mặt với nữ nhân như vậy, hoàng đế rốt cuộc phải chống đỡ như thế nào đây?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:45 20/08/2020.
Chương
Ảnh 10066
Ảnh 5887
Ảnh 51113
Ảnh 3180
Ảnh 3740
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 31135
Ảnh 2038
Ảnh 2942
Ảnh 1229
Ảnh 2227
Ảnh 2633
Ảnh 2528
Ảnh 2130
Ảnh 1131
Ảnh 2323
Ảnh 2127
Ảnh 2638
Ảnh 2323
Ảnh 2227
Ảnh 2425
Ảnh 1934
Ảnh 1330
Ảnh 1721
Ảnh 2117
Ảnh 2422
Ảnh 3020
Ảnh 2121
Ảnh 1828
Ảnh 1923
Ảnh 1629
Ảnh 1340
Ảnh 726
Ảnh 1126
Ảnh 1422
Ảnh 1331
Ảnh 1523
Ảnh 1321
Ảnh 1230
Ảnh 928
Ảnh 515
Ảnh 720
Ảnh 516
Ảnh 515
Ảnh 617
Ảnh 618
Ảnh 516
Ảnh 520
Ảnh 524
Ảnh 523
Ảnh 522
Ảnh 525
Ảnh 422
Ảnh 419
Ảnh 525
Ảnh 417
Ảnh 516
Ảnh 522
Ảnh 716
Ảnh 321
Ảnh 20
Ảnh 26
Ảnh 18
Ảnh 19
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 20
Ảnh 24
Ảnh 26
Ảnh 20
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 26
Ảnh 21
Ảnh 19
Ảnh 29
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 334
Ảnh 426
Ảnh 28
Ảnh 26
Ảnh 25
Ảnh 28
Ảnh 31
Ảnh 27
Ảnh 29
Ảnh 28
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 328
Ảnh 26
Ảnh 39
Ảnh 30
Ảnh 25
Ảnh 27
Ảnh 27
Ảnh 24
Ảnh 31
Ảnh 32
Ảnh 26
Ảnh 24
Ảnh 31
Ảnh 27
Ảnh 28
Ảnh 26
Ảnh 30
Ảnh 31
Ảnh 30
Ảnh 34
Ảnh 27
Ảnh 42
Ảnh 41
Ảnh 34
Ảnh 42
Ảnh 37
Ảnh 39
Ảnh 34
Ảnh 32
Ảnh 39
Ảnh 240
Ảnh 34
Ảnh 39
Ảnh 36
Ảnh 32
Ảnh 42
Ảnh 243
Ảnh 47
Ảnh 49
Ảnh 55
Ảnh 255
Ảnh 572
Ảnh 962
Ảnh 4895

Truyện liên quan