Ác Nữ Hoàng Hậu

Ác Nữ Hoàng Hậu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Hoa Gia Trang
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 07/04/2018
Tổng lượt xem: 1.9M
Thể loại:

Trong hoàng thất Ngân quốc lưu truyền một câu nói: “Trong cung nếu như thấy Hiền Phi, nhất định phải tránh xa!”

Vị Hiền Phi này mặc dù vẻ ngoài khuynh thành nhưng lại đố kỵ độc ác, số người bị nàng hành hạ đếm không hết, tiếng xấu đồn xa. Nhưng Hiền Phi không chút kiêng kỵ làm điều ác, mục tiêu chỉ có một, lấy được câu nói yêu thích của hoàng đế, trở thành hoàng hậu! Đối mặt với nữ nhân như vậy, hoàng đế rốt cuộc phải chống đỡ như thế nào đây?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:45 20/08/2020.
Chương
Ảnh 29768
Ảnh 16987
Ảnh 170113
Ảnh 9480
Ảnh 10040
Ảnh 94135
Ảnh 7238
Ảnh 8542
Ảnh 3429
Ảnh 6527
Ảnh 8033
Ảnh 7428
Ảnh 6230
Ảnh 2731
Ảnh 6823
Ảnh 5527
Ảnh 7238
Ảnh 5323
Ảnh 6127
Ảnh 6425
Ảnh 4534
Ảnh 3330
Ảnh 4621
Ảnh 4217
Ảnh 5622
Ảnh 8820
Ảnh 6821
Ảnh 5528
Ảnh 4623
Ảnh 4729
Ảnh 3440
Ảnh 1826
Ảnh 1626
Ảnh 2222
Ảnh 2231
Ảnh 3723
Ảnh 2721
Ảnh 2630
Ảnh 1928
Ảnh 1315
Ảnh 1320
Ảnh 716
Ảnh 815
Ảnh 1117
Ảnh 1718
Ảnh 1216
Ảnh 820
Ảnh 824
Ảnh 823
Ảnh 622
Ảnh 825
Ảnh 622
Ảnh 819
Ảnh 625
Ảnh 417
Ảnh 716
Ảnh 722
Ảnh 816
Ảnh 321
Ảnh 20
Ảnh 26
Ảnh 18
Ảnh 19
Ảnh 217
Ảnh 17
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 20
Ảnh 24
Ảnh 26
Ảnh 220
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 26
Ảnh 221
Ảnh 19
Ảnh 29
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 334
Ảnh 1126
Ảnh 28
Ảnh 26
Ảnh 225
Ảnh 28
Ảnh 31
Ảnh 27
Ảnh 29
Ảnh 28
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 328
Ảnh 26
Ảnh 39
Ảnh 30
Ảnh 25
Ảnh 27
Ảnh 27
Ảnh 24
Ảnh 31
Ảnh 32
Ảnh 26
Ảnh 224
Ảnh 31
Ảnh 227
Ảnh 28
Ảnh 26
Ảnh 230
Ảnh 31
Ảnh 230
Ảnh 34
Ảnh 27
Ảnh 42
Ảnh 41
Ảnh 34
Ảnh 42
Ảnh 237
Ảnh 39
Ảnh 34
Ảnh 32
Ảnh 39
Ảnh 240
Ảnh 34
Ảnh 39
Ảnh 36
Ảnh 32
Ảnh 42
Ảnh 243
Ảnh 47
Ảnh 49
Ảnh 55
Ảnh 255
Ảnh 680
Ảnh 1567
Ảnh 122105

Truyện liên quan