Ác Ma Thì Thầm

Ác Ma Thì Thầm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Whispers Of The Devil
Tác giả: iCiyuan
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/07/2021
Tổng lượt xem: 27.1K
Thể loại:

Cảnh Kiều và Cận Ngôn Thâm đã tuyên thệ trong đám cưới của họ, nhưng ẩn trong lớp vỏ hôn nhân hạnh phúc đó là những đợt sóng ngầm. Trong đêm tân hôn, dưới những lời tra tấn lăng mạ của Cận Ngôn Thâm, những cảnh tượng đã xảy ra lại dần hiện lên trong tâm trí. Sự kiện đắm tàu đó khiến cô bị buộc tội là thủ phạm. Và anh ta xuất hiện lại đẩy cô vào tận cùng của địa ngục. Cảnh Kiểu – em không thoát được đâu. Cận Ngôn Thâm, tôi không nợ anh. Chúng ta giải thoát cho nhau đi.

Giới thiệu tác giả

Xuất bản: iCiyuan Cartoon Jiman Văn Hóa
Tổng giám chế: Nhâm Đào
Chủ biên: Wood Xuất Hải Tam Niên Oa Tuế
Kiểm tra chất lượng: Vương Vượng
Phân cảnh: Wood
Biên kịch: Phách Như, Cổ Cơ Quái
Vẽ: Tiên Nhân Đỗ
Sản xuất: Thậm Ma Ngư
Màu: A Kỳ, Đậu Đậu
Nguyên tác: Duyệt Lạc (Ái Thê: Tổng Tài Phu Quân Hung Bạo)

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:13 18/01/2023.
Chương
Ảnh 20
Ảnh 22
Ảnh 221
Ảnh 24
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 44
Ảnh 27
Ảnh 28
Ảnh 24
Ảnh 15
Ảnh 27
Ảnh 70
Ảnh 82
Ảnh 39
Ảnh 863
Ảnh 57
Ảnh 46
Ảnh 36
Ảnh 22
Ảnh 51
Ảnh 82
Ảnh 51
Ảnh 101
Ảnh 76
Ảnh 63
Ảnh 51
Ảnh 74
Ảnh 54
Ảnh 54
Ảnh 471
Ảnh 1011
Ảnh 76
Ảnh 49
Ảnh 791
Ảnh 571
Ảnh 56
Ảnh 621
Ảnh 1172
Ảnh 852
Ảnh 831
Ảnh 1092
Ảnh 641
Ảnh 472
Ảnh 92
Ảnh 28
Ảnh 59
Ảnh 482
Ảnh 361
Ảnh 283
Ảnh 272
Ảnh 851
Ảnh 572
Ảnh 763
Ảnh 523
Ảnh 785
Ảnh 1224
Ảnh 661
Ảnh 1162
Ảnh 1293
Ảnh 1871
Ảnh 952
Ảnh 36
Ảnh 904
Ảnh 149
Ảnh 87
Ảnh 582
Ảnh 1821
Ảnh 1023
Ảnh 992
Ảnh 136
Ảnh 851
Ảnh 1003
Ảnh 1642
Ảnh 1141
Ảnh 1913
Ảnh 260
Ảnh 2731
Ảnh 290
Ảnh 1773
Ảnh 2171
Ảnh 3401
Ảnh 2703
Ảnh 3104
Ảnh 3173
Ảnh 2733
Ảnh 1152
Ảnh 3213
Ảnh 3064
Ảnh 3224
Ảnh 4434
Ảnh 2953
Ảnh 2885
Ảnh 4466
Ảnh 3565
Ảnh 2199
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 28 2265
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 27 4437
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 26 4487
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 25 4068
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 24 4298
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 23 2985
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 22 2598
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 21 2779
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 20 3667
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 19 45510
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 18 6218
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 17 6769
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 16 5566
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 15 37611
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 14 6228
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 13 75610
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 12 70716
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 11 52413
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 10 77917
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 9 62421
Ảnh 78419
Ảnh 60919
Ảnh 30821
Ảnh 60515
Ảnh 66916
Ảnh 94622
Ảnh 67522
Ảnh 1.5K26