Ác Ma Thì Thầm

Ác Ma Thì Thầm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Whispers Of The Devil
Tác giả: iCiyuan
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/07/2021
Tổng lượt xem: 31.8K
Thể loại:

Cảnh Kiều và Cận Ngôn Thâm đã tuyên thệ trong đám cưới của họ, nhưng ẩn trong lớp vỏ hôn nhân hạnh phúc đó là những đợt sóng ngầm. Trong đêm tân hôn, dưới những lời tra tấn lăng mạ của Cận Ngôn Thâm, những cảnh tượng đã xảy ra lại dần hiện lên trong tâm trí. Sự kiện đắm tàu đó khiến cô bị buộc tội là thủ phạm. Và anh ta xuất hiện lại đẩy cô vào tận cùng của địa ngục. Cảnh Kiểu – em không thoát được đâu. Cận Ngôn Thâm, tôi không nợ anh. Chúng ta giải thoát cho nhau đi.

Giới thiệu tác giả

Xuất bản: iCiyuan Cartoon Jiman Văn Hóa
Tổng giám chế: Nhâm Đào
Chủ biên: Wood Xuất Hải Tam Niên Oa Tuế
Kiểm tra chất lượng: Vương Vượng
Phân cảnh: Wood
Biên kịch: Phách Như, Cổ Cơ Quái
Vẽ: Tiên Nhân Đỗ
Sản xuất: Thậm Ma Ngư
Màu: A Kỳ, Đậu Đậu
Nguyên tác: Duyệt Lạc (Ái Thê: Tổng Tài Phu Quân Hung Bạo)

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:46 28/05/2023.
Chương
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 16
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 231
Ảnh 39
Ảnh 26
Ảnh 39
Ảnh 29
Ảnh 18
Ảnh 33
Ảnh 28
Ảnh 30
Ảnh 16
Ảnh 46
Ảnh 18
Ảnh 42
Ảnh 8
Ảnh 11
Ảnh 8
Ảnh 21
Ảnh 8
Ảnh 24
Ảnh 37
Ảnh 32
Ảnh 39
Ảnh 39
Ảnh 63
Ảnh 47
Ảnh 42
Ảnh 381
Ảnh 36
Ảnh 63
Ảnh 60
Ảnh 78
Ảnh 45
Ảnh 40
Ảnh 41
Ảnh 26
Ảnh 41
Ảnh 110
Ảnh 130
Ảnh 67
Ảnh 1163
Ảnh 80
Ảnh 63
Ảnh 50
Ảnh 27
Ảnh 69
Ảnh 109
Ảnh 71
Ảnh 125
Ảnh 102
Ảnh 83
Ảnh 63
Ảnh 94
Ảnh 71
Ảnh 70
Ảnh 611
Ảnh 1341
Ảnh 99
Ảnh 66
Ảnh 1041
Ảnh 771
Ảnh 70
Ảnh 771
Ảnh 1503
Ảnh 1172
Ảnh 1081
Ảnh 1453
Ảnh 891
Ảnh 542
Ảnh 119
Ảnh 32
Ảnh 74
Ảnh 642
Ảnh 491
Ảnh 393
Ảnh 342
Ảnh 1091
Ảnh 742
Ảnh 953
Ảnh 583
Ảnh 975
Ảnh 1524
Ảnh 781
Ảnh 1342
Ảnh 1563
Ảnh 2271
Ảnh 1112
Ảnh 41
Ảnh 1004
Ảnh 183
Ảnh 100
Ảnh 642
Ảnh 2151
Ảnh 1194
Ảnh 1172
Ảnh 157
Ảnh 991
Ảnh 1103
Ảnh 1953
Ảnh 1321
Ảnh 2243
Ảnh 304
Ảnh 3261
Ảnh 342
Ảnh 2033
Ảnh 2481
Ảnh 3961
Ảnh 3193
Ảnh 3624
Ảnh 3633
Ảnh 3183
Ảnh 1342
Ảnh 3673
Ảnh 3464
Ảnh 3714
Ảnh 5044
Ảnh 3433
Ảnh 3225
Ảnh 5136
Ảnh 3885
Ảnh 2409
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 28 2565
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 27 4937
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 26 5007
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 25 4558
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 24 4798
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 23 3315
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 22 2898
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 21 3099
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 20 4007
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 19 50010
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 18 6818
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 17 7469
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 16 6116
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 15 41411
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 14 6768
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 13 82510
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 12 77316
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 11 57113
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 10 86217
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 9 68721
Ảnh 85219
Ảnh 67119
Ảnh 34021
Ảnh 66615
Ảnh 72616
Ảnh 1K22
Ảnh 74222
Ảnh 1.7K26