Ác Ma Thì Thầm

Ác Ma Thì Thầm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Whispers Of The Devil
Tác giả: iCiyuan
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/07/2021
Tổng lượt xem: 38.1K
Thể loại:

Cảnh Kiều và Cận Ngôn Thâm đã tuyên thệ trong đám cưới của họ, nhưng ẩn trong lớp vỏ hôn nhân hạnh phúc đó là những đợt sóng ngầm. Trong đêm tân hôn, dưới những lời tra tấn lăng mạ của Cận Ngôn Thâm, những cảnh tượng đã xảy ra lại dần hiện lên trong tâm trí. Sự kiện đắm tàu đó khiến cô bị buộc tội là thủ phạm. Và anh ta xuất hiện lại đẩy cô vào tận cùng của địa ngục. Cảnh Kiểu – em không thoát được đâu. Cận Ngôn Thâm, tôi không nợ anh. Chúng ta giải thoát cho nhau đi.

Giới thiệu tác giả

Xuất bản: iCiyuan Cartoon Jiman Văn Hóa
Tổng giám chế: Nhâm Đào
Chủ biên: Wood Xuất Hải Tam Niên Oa Tuế
Kiểm tra chất lượng: Vương Vượng
Phân cảnh: Wood
Biên kịch: Phách Như, Cổ Cơ Quái
Vẽ: Tiên Nhân Đỗ
Sản xuất: Thậm Ma Ngư
Màu: A Kỳ, Đậu Đậu
Nguyên tác: Duyệt Lạc (Ái Thê: Tổng Tài Phu Quân Hung Bạo)

Danh sách chương

Cập nhật lúc 06:57 20/09/2023.
Chương
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 12
Ảnh 14
Ảnh 15
Ảnh 22
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 15
Ảnh 19
Ảnh 9
Ảnh 27
Ảnh 38
Ảnh 21
Ảnh 17
Ảnh 37
Ảnh 35
Ảnh 38
Ảnh 45
Ảnh 38
Ảnh 9
Ảnh 28
Ảnh 9
Ảnh 47
Ảnh 14
Ảnh 30
Ảnh 38
Ảnh 46
Ảnh 27
Ảnh 33
Ảnh 53
Ảnh 25
Ảnh 70
Ảnh 34
Ảnh 20
Ảnh 441
Ảnh 14
Ảnh 26
Ảnh 32
Ảnh 161
Ảnh 15
Ảnh 17
Ảnh 41
Ảnh 46
Ảnh 39
Ảnh 431
Ảnh 78
Ảnh 46
Ảnh 74
Ảnh 46
Ảnh 26
Ảnh 68
Ảnh 41
Ảnh 42
Ảnh 23
Ảnh 77
Ảnh 30
Ảnh 64
Ảnh 10
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 29
Ảnh 13
Ảnh 36
Ảnh 58
Ảnh 45
Ảnh 59
Ảnh 55
Ảnh 97
Ảnh 68
Ảnh 61
Ảnh 491
Ảnh 47
Ảnh 91
Ảnh 88
Ảnh 112
Ảnh 65
Ảnh 56
Ảnh 59
Ảnh 32
Ảnh 52
Ảnh 143
Ảnh 170
Ảnh 91
Ảnh 1393
Ảnh 96
Ảnh 74
Ảnh 58
Ảnh 34
Ảnh 85
Ảnh 129
Ảnh 83
Ảnh 147
Ảnh 122
Ảnh 101
Ảnh 80
Ảnh 116
Ảnh 92
Ảnh 90
Ảnh 801
Ảnh 1711
Ảnh 128
Ảnh 83
Ảnh 1311
Ảnh 991
Ảnh 85
Ảnh 951
Ảnh 1863
Ảnh 1462
Ảnh 1341
Ảnh 1803
Ảnh 1141
Ảnh 662
Ảnh 147
Ảnh 42
Ảnh 93
Ảnh 802
Ảnh 581
Ảnh 463
Ảnh 432
Ảnh 1431
Ảnh 952
Ảnh 1193
Ảnh 693
Ảnh 1285
Ảnh 1874
Ảnh 861
Ảnh 1622
Ảnh 1873
Ảnh 2791
Ảnh 1392
Ảnh 48
Ảnh 1104
Ảnh 217
Ảnh 118
Ảnh 712
Ảnh 2461
Ảnh 1394
Ảnh 1382
Ảnh 194
Ảnh 1181
Ảnh 1273
Ảnh 2243
Ảnh 1512
Ảnh 2553
Ảnh 357
Ảnh 3841
Ảnh 398
Ảnh 2293
Ảnh 2831
Ảnh 4551
Ảnh 3733
Ảnh 4224
Ảnh 4183
Ảnh 3673
Ảnh 1532
Ảnh 4283
Ảnh 4014
Ảnh 4324
Ảnh 5834
Ảnh 3993
Ảnh 3725
Ảnh 5846
Ảnh 4205
Ảnh 2619
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 28 2825
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 27 5627
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 26 5647
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 25 5138
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 24 5408
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 23 3825
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 22 3248
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 21 3439
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 20 4477
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 19 56010
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 18 7578
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 17 8409
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 16 6816
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 15 45411
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 14 7498
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 13 91110
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 12 85516
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 11 61413
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 10 96017
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 9 76521
Ảnh 93519
Ảnh 74319
Ảnh 37621
Ảnh 74115
Ảnh 81116
Ảnh 1.1K22
Ảnh 83522
Ảnh 1.9K26