Ác Ma Thì Thầm

Ác Ma Thì Thầm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Whispers Of The Devil
Tác giả: iCiyuan
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/07/2021
Tổng lượt xem: 22.4K
Thể loại:

Cảnh Kiều và Cận Ngôn Thâm đã tuyên thệ trong đám cưới của họ, nhưng ẩn trong lớp vỏ hôn nhân hạnh phúc đó là những đợt sóng ngầm. Trong đêm tân hôn, dưới những lời tra tấn lăng mạ của Cận Ngôn Thâm, những cảnh tượng đã xảy ra lại dần hiện lên trong tâm trí. Sự kiện đắm tàu đó khiến cô bị buộc tội là thủ phạm. Và anh ta xuất hiện lại đẩy cô vào tận cùng của địa ngục. Cảnh Kiểu – em không thoát được đâu. Cận Ngôn Thâm, tôi không nợ anh. Chúng ta giải thoát cho nhau đi.

Giới thiệu tác giả

Xuất bản: iCiyuan Cartoon Jiman Văn Hóa
Tổng giám chế: Nhâm Đào
Chủ biên: Wood Xuất Hải Tam Niên Oa Tuế
Kiểm tra chất lượng: Vương Vượng
Phân cảnh: Wood
Biên kịch: Phách Như, Cổ Cơ Quái
Vẽ: Tiên Nhân Đỗ
Sản xuất: Thậm Ma Ngư
Màu: A Kỳ, Đậu Đậu
Nguyên tác: Duyệt Lạc (Ái Thê: Tổng Tài Phu Quân Hung Bạo)

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:00 28/09/2022.
Chương
Ảnh 20
Ảnh 11
Ảnh 58
Ảnh 47
Ảnh 40
Ảnh 30
Ảnh 46
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 271
Ảnh 591
Ảnh 42
Ảnh 30
Ảnh 491
Ảnh 381
Ảnh 34
Ảnh 451
Ảnh 772
Ảnh 552
Ảnh 561
Ảnh 752
Ảnh 431
Ảnh 352
Ảnh 65
Ảnh 18
Ảnh 39
Ảnh 332
Ảnh 291
Ảnh 183
Ảnh 172
Ảnh 591
Ảnh 422
Ảnh 593
Ảnh 393
Ảnh 535
Ảnh 884
Ảnh 471
Ảnh 902
Ảnh 1033
Ảnh 1401
Ảnh 812
Ảnh 32
Ảnh 764
Ảnh 117
Ảnh 71
Ảnh 482
Ảnh 1541
Ảnh 863
Ảnh 812
Ảnh 112
Ảnh 721
Ảnh 853
Ảnh 1342
Ảnh 961
Ảnh 1563
Ảnh 213
Ảnh 2191
Ảnh 242
Ảnh 1523
Ảnh 1841
Ảnh 2841
Ảnh 2253
Ảnh 2544
Ảnh 2633
Ảnh 2293
Ảnh 952
Ảnh 2683
Ảnh 2574
Ảnh 2594
Ảnh 3724
Ảnh 2433
Ảnh 2415
Ảnh 3776
Ảnh 3115
Ảnh 1929
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 28 2015
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 27 3827
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 26 3877
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 25 3538
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 24 3688
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 23 2485
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 22 2278
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 21 2429
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 20 3227
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 19 40110
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 18 5448
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 17 5949
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 16 4876
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 15 33611
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 14 5538
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 13 67710
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 12 63116
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 11 47713
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 10 70017
Ảnh Ác Ma Thì Thầm – Chap 9 56221
Ảnh 70719
Ảnh 54519
Ảnh 28421
Ảnh 54715
Ảnh 61116
Ảnh 87122
Ảnh 62122
Ảnh 1.4K26