Ác Ma Thân Yêu

Ác Ma Thân Yêu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: CLB Sao Trời
Nhóm dịch: Owl Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/04/2021 MỚI
Tổng lượt xem: 32.4K
Thể loại:

Được quái vật nuôi dưỡng phá bỏ trói buộc, là để hôn người, hay để cắn xé người?