999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mễ Cổ Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 14/10/2016
Tổng lượt xem: 3.6M
Thể loại:

Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:50 08/10/2019.
Chương
Ảnh 36137
Ảnh 418
Ảnh 215
Ảnh 17
Ảnh 219
Ảnh 214
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 220
Ảnh 614
Ảnh 318
Ảnh 415
Ảnh 618
Ảnh 16
Ảnh 715
Ảnh 415
Ảnh 217
Ảnh 217
Ảnh 217
Ảnh 315
Ảnh 611
Ảnh 316
Ảnh 217
Ảnh 17
Ảnh 217
Ảnh 218
Ảnh 223
Ảnh 218
Ảnh 18
Ảnh 413
Ảnh 315
Ảnh 19
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 215
Ảnh 14
Ảnh 317
Ảnh 15
Ảnh 216
Ảnh 217
Ảnh 221
Ảnh 316
Ảnh 415
Ảnh 316
Ảnh 520
Ảnh 517
Ảnh 418
Ảnh 323
Ảnh 318
Ảnh 819
Ảnh 415
Ảnh 216
Ảnh 321
Ảnh 21
Ảnh 425
Ảnh 420
Ảnh 620
Ảnh 15
Ảnh 224
Ảnh 419
Ảnh 820
Ảnh 17
Ảnh 220
Ảnh 417
Ảnh 318
Ảnh 18
Ảnh 221
Ảnh 20
Ảnh 216
Ảnh 317
Ảnh 220
Ảnh 817
Ảnh 517
Ảnh 20
Ảnh 419
Ảnh 920
Ảnh 416
Ảnh 221
Ảnh 318
Ảnh 220
Ảnh 318
Ảnh 521
Ảnh 222
Ảnh 218
Ảnh 218
Ảnh 213
Ảnh 312
Ảnh 317
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 215
Ảnh 316
Ảnh 214
Ảnh 211
Ảnh 13
Ảnh 219
Ảnh 211
Ảnh 214
Ảnh 215
Ảnh 13
Ảnh 317
Ảnh 315
Ảnh 213
Ảnh 17
Ảnh 219
Ảnh 414
Ảnh 17
Ảnh 317
Ảnh 19
Ảnh 315
Ảnh 819
Ảnh 620
Ảnh 315
Ảnh 517
Ảnh 613
Ảnh 317
Ảnh 216
Ảnh 820
Ảnh 720
Ảnh 318
Ảnh 419
Ảnh 218
Ảnh 221
Ảnh 220
Ảnh 417
Ảnh 919
Ảnh 20
Ảnh 220
Ảnh 617
Ảnh 418
Ảnh 520
Ảnh 320
Ảnh 720
Ảnh 1218
Ảnh 422
Ảnh 524
Ảnh 18
Ảnh 416
Ảnh 219
Ảnh 519
Ảnh 318
Ảnh 220
Ảnh 319
Ảnh 19
Ảnh 420
Ảnh 220
Ảnh 417
Ảnh 516
Ảnh 1515
Ảnh 16
Ảnh 418
Ảnh 516
Ảnh 18
Ảnh 519
Ảnh 217
Ảnh 517
Ảnh 417
Ảnh 619
Ảnh 518
Ảnh 516
Ảnh 620
Ảnh 218
Ảnh 316
Ảnh 923
Ảnh 717
Ảnh 819
Ảnh 218
Ảnh 18
Ảnh 513
Ảnh 417
Ảnh 916
Ảnh 620
Ảnh 418
Ảnh 616
Ảnh 517
Ảnh 218
Ảnh 915
Ảnh 319
Ảnh 514
Ảnh 819
Ảnh 520
Ảnh 819
Ảnh 218
Ảnh 821
Ảnh 216
Ảnh 219
Ảnh 521
Ảnh 220
Ảnh 620
Ảnh 716
Ảnh 1015
Ảnh 316
Ảnh 415
Ảnh 417
Ảnh 1017
Ảnh 216
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 419
Ảnh 16
Ảnh 320
Ảnh 215
Ảnh 612
Ảnh 513
Ảnh 313
Ảnh 213
Ảnh 215
Ảnh 315
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 414
Ảnh 313
Ảnh 415
Ảnh 314
Ảnh 414
Ảnh 511
Ảnh 415
Ảnh 514
Ảnh 514
Ảnh 514
Ảnh 212
Ảnh 916
Ảnh 415
Ảnh 314
Ảnh 515
Ảnh 14
Ảnh 614
Ảnh 615
Ảnh 516
Ảnh 814
Ảnh 313
Ảnh 1012
Ảnh 813
Ảnh 1013
Ảnh 914
Ảnh 1317
Ảnh 514
Ảnh 1616
Ảnh 1314
Ảnh 712
Ảnh 413
Ảnh 914
Ảnh 1112
Ảnh 612
Ảnh 823
Ảnh 414
Ảnh 711
Ảnh 614
Ảnh 1515
Ảnh 911
Ảnh 1013
Ảnh 615
Ảnh 913
Ảnh 1011
Ảnh 514
Ảnh 1213
Ảnh 1412
Ảnh 312
Ảnh 514
Ảnh 216
Ảnh 211
Ảnh 312
Ảnh 213
Ảnh 913
Ảnh 312
Ảnh 415
Ảnh 211
Ảnh 211
Ảnh 214
Ảnh 514
Ảnh 511
Ảnh 910
Ảnh 316
Ảnh 814
Ảnh 1014
Ảnh 510
Ảnh 1311
Ảnh 1114
Ảnh 1313
Ảnh 1313
Ảnh 1312
Ảnh 712
Ảnh 812
Ảnh 12
Ảnh 514
Ảnh 613
Ảnh 711
Ảnh 714
Ảnh 314
Ảnh 1313
Ảnh 613
Ảnh 1516
Ảnh 915
Ảnh 1513
Ảnh 514
Ảnh 1012
Ảnh 615
Ảnh 212
Ảnh 315
Ảnh 911
Ảnh 613
Ảnh 1115
Ảnh 415
Ảnh 813
Ảnh 312
Ảnh 314
Ảnh 416
Ảnh 214
Ảnh 814
Ảnh 912
Ảnh 512
Ảnh 814
Ảnh 1314
Ảnh 15
Ảnh 914
Ảnh 1014
Ảnh 815
Ảnh 715
Ảnh 918
Ảnh 219
Ảnh 915
Ảnh 13
Ảnh 715
Ảnh 313
Ảnh 12
Ảnh 314
Ảnh 217
Ảnh 416
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 315
Ảnh 916
Ảnh 318
Ảnh 416
Ảnh 413
Ảnh 514
Ảnh 314
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 514
Ảnh 16
Ảnh 13
Ảnh 713
Ảnh 316
Ảnh 219
Ảnh 213
Ảnh 214
Ảnh 412
Ảnh 317
Ảnh 313
Ảnh 216
Ảnh 1212
Ảnh 15
Ảnh 316
Ảnh 218
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 13
Ảnh 215
Ảnh 213
Ảnh 416
Ảnh 1417
Ảnh 419
Ảnh 215
Ảnh 614
Ảnh 714
Ảnh 1613
Ảnh 1416
Ảnh 1515
Ảnh 414
Ảnh 1314
Ảnh 212
Ảnh 313
Ảnh 516
Ảnh 414
Ảnh 316
Ảnh 515
Ảnh 813
Ảnh 715
Ảnh 1216
Ảnh 717
Ảnh 1821
Ảnh 721
Ảnh 13
Ảnh 217
Ảnh 315
Ảnh 419
Ảnh 418
Ảnh 919
Ảnh 218
Ảnh 821
Ảnh 615
Ảnh 216
Ảnh 15
Ảnh 415
Ảnh 814
Ảnh 520
Ảnh 821
Ảnh 1515
Ảnh 715
Ảnh 515
Ảnh 414
Ảnh 516
Ảnh 414
Ảnh 216
Ảnh 915
Ảnh 419
Ảnh 816
Ảnh 1614
Ảnh 217
Ảnh 216
Ảnh 615
Ảnh 1416
Ảnh 13
Ảnh 1417
Ảnh 613
Ảnh 414
Ảnh 812
Ảnh 813
Ảnh 2316
Ảnh 1416
Ảnh 2817
Ảnh 2515
Ảnh 2214
Ảnh 2213
Ảnh 3114
Ảnh 2014
Ảnh 2315
Ảnh 2523
Ảnh 4023
Ảnh 1929
Ảnh 2824
Ảnh 1328
Ảnh 1926
Ảnh 2732
Ảnh 4627
Ảnh 2930
Ảnh 1828
Ảnh 2528
Ảnh 1829
Ảnh 1230
Ảnh 3529
Ảnh 828
Ảnh 2440

Truyện liên quan