999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mễ Cổ Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 14/10/2016
Tổng lượt xem: 3.6M
Thể loại:

Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:50 08/10/2019.
Chương
Ảnh 17136
Ảnh 218
Ảnh 15
Ảnh 17
Ảnh 219
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 214
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 220
Ảnh 514
Ảnh 218
Ảnh 315
Ảnh 518
Ảnh 16
Ảnh 515
Ảnh 415
Ảnh 217
Ảnh 217
Ảnh 217
Ảnh 315
Ảnh 511
Ảnh 216
Ảnh 217
Ảnh 17
Ảnh 217
Ảnh 18
Ảnh 23
Ảnh 218
Ảnh 18
Ảnh 313
Ảnh 315
Ảnh 19
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 215
Ảnh 14
Ảnh 317
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 17
Ảnh 221
Ảnh 216
Ảnh 215
Ảnh 216
Ảnh 20
Ảnh 317
Ảnh 218
Ảnh 323
Ảnh 18
Ảnh 319
Ảnh 215
Ảnh 16
Ảnh 221
Ảnh 21
Ảnh 325
Ảnh 320
Ảnh 320
Ảnh 15
Ảnh 24
Ảnh 19
Ảnh 320
Ảnh 17
Ảnh 220
Ảnh 317
Ảnh 218
Ảnh 18
Ảnh 221
Ảnh 20
Ảnh 16
Ảnh 217
Ảnh 220
Ảnh 717
Ảnh 417
Ảnh 20
Ảnh 319
Ảnh 720
Ảnh 316
Ảnh 21
Ảnh 318
Ảnh 20
Ảnh 18
Ảnh 321
Ảnh 22
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 13
Ảnh 212
Ảnh 17
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 215
Ảnh 216
Ảnh 14
Ảnh 211
Ảnh 13
Ảnh 19
Ảnh 211
Ảnh 14
Ảnh 215
Ảnh 13
Ảnh 17
Ảnh 215
Ảnh 213
Ảnh 17
Ảnh 219
Ảnh 214
Ảnh 17
Ảnh 217
Ảnh 19
Ảnh 215
Ảnh 519
Ảnh 420
Ảnh 315
Ảnh 317
Ảnh 513
Ảnh 317
Ảnh 16
Ảnh 520
Ảnh 520
Ảnh 218
Ảnh 319
Ảnh 18
Ảnh 21
Ảnh 20
Ảnh 217
Ảnh 619
Ảnh 20
Ảnh 220
Ảnh 317
Ảnh 218
Ảnh 420
Ảnh 220
Ảnh 519
Ảnh 918
Ảnh 322
Ảnh 424
Ảnh 18
Ảnh 316
Ảnh 219
Ảnh 319
Ảnh 318
Ảnh 220
Ảnh 219
Ảnh 19
Ảnh 420
Ảnh 220
Ảnh 317
Ảnh 316
Ảnh 1115
Ảnh 16
Ảnh 318
Ảnh 416
Ảnh 18
Ảnh 419
Ảnh 17
Ảnh 417
Ảnh 317
Ảnh 319
Ảnh 518
Ảnh 316
Ảnh 420
Ảnh 218
Ảnh 316
Ảnh 423
Ảnh 417
Ảnh 419
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 13
Ảnh 217
Ảnh 616
Ảnh 320
Ảnh 218
Ảnh 316
Ảnh 317
Ảnh 18
Ảnh 615
Ảnh 219
Ảnh 414
Ảnh 719
Ảnh 420
Ảnh 519
Ảnh 18
Ảnh 621
Ảnh 16
Ảnh 219
Ảnh 221
Ảnh 20
Ảnh 320
Ảnh 416
Ảnh 615
Ảnh 216
Ảnh 215
Ảnh 217
Ảnh 717
Ảnh 216
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 419
Ảnh 16
Ảnh 20
Ảnh 15
Ảnh 312
Ảnh 413
Ảnh 213
Ảnh 213
Ảnh 215
Ảnh 215
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 214
Ảnh 13
Ảnh 215
Ảnh 14
Ảnh 314
Ảnh 311
Ảnh 215
Ảnh 314
Ảnh 314
Ảnh 314
Ảnh 12
Ảnh 516
Ảnh 215
Ảnh 14
Ảnh 215
Ảnh 14
Ảnh 314
Ảnh 515
Ảnh 316
Ảnh 614
Ảnh 313
Ảnh 812
Ảnh 613
Ảnh 813
Ảnh 614
Ảnh 817
Ảnh 314
Ảnh 816
Ảnh 814
Ảnh 412
Ảnh 313
Ảnh 514
Ảnh 612
Ảnh 312
Ảnh 523
Ảnh 414
Ảnh 511
Ảnh 514
Ảnh 715
Ảnh 611
Ảnh 713
Ảnh 415
Ảnh 713
Ảnh 611
Ảnh 414
Ảnh 913
Ảnh 912
Ảnh 212
Ảnh 314
Ảnh 16
Ảnh 11
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 613
Ảnh 212
Ảnh 15
Ảnh 11
Ảnh 211
Ảnh 14
Ảnh 414
Ảnh 211
Ảnh 410
Ảnh 16
Ảnh 314
Ảnh 714
Ảnh 410
Ảnh 811
Ảnh 814
Ảnh 813
Ảnh 813
Ảnh 812
Ảnh 412
Ảnh 412
Ảnh 12
Ảnh 314
Ảnh 413
Ảnh 511
Ảnh 314
Ảnh 14
Ảnh 713
Ảnh 313
Ảnh 1116
Ảnh 615
Ảnh 1013
Ảnh 314
Ảnh 712
Ảnh 415
Ảnh 12
Ảnh 215
Ảnh 611
Ảnh 513
Ảnh 715
Ảnh 315
Ảnh 613
Ảnh 312
Ảnh 14
Ảnh 316
Ảnh 14
Ảnh 514
Ảnh 712
Ảnh 412
Ảnh 614
Ảnh 914
Ảnh 15
Ảnh 614
Ảnh 714
Ảnh 615
Ảnh 515
Ảnh 618
Ảnh 219
Ảnh 615
Ảnh 13
Ảnh 615
Ảnh 313
Ảnh 12
Ảnh 314
Ảnh 217
Ảnh 316
Ảnh 16
Ảnh 16
Ảnh 315
Ảnh 616
Ảnh 218
Ảnh 316
Ảnh 213
Ảnh 414
Ảnh 214
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 214
Ảnh 16
Ảnh 13
Ảnh 413
Ảnh 316
Ảnh 19
Ảnh 213
Ảnh 214
Ảnh 212
Ảnh 217
Ảnh 213
Ảnh 16
Ảnh 812
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 18
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 13
Ảnh 215
Ảnh 13
Ảnh 216
Ảnh 617
Ảnh 219
Ảnh 15
Ảnh 314
Ảnh 314
Ảnh 813
Ảnh 716
Ảnh 815
Ảnh 214
Ảnh 514
Ảnh 12
Ảnh 313
Ảnh 416
Ảnh 314
Ảnh 216
Ảnh 315
Ảnh 413
Ảnh 415
Ảnh 916
Ảnh 517
Ảnh 1021
Ảnh 321
Ảnh 13
Ảnh 217
Ảnh 15
Ảnh 219
Ảnh 218
Ảnh 519
Ảnh 18
Ảnh 521
Ảnh 315
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 215
Ảnh 414
Ảnh 220
Ảnh 521
Ảnh 715
Ảnh 315
Ảnh 415
Ảnh 214
Ảnh 216
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 415
Ảnh 219
Ảnh 616
Ảnh 914
Ảnh 217
Ảnh 216
Ảnh 315
Ảnh 816
Ảnh 13
Ảnh 817
Ảnh 413
Ảnh 214
Ảnh 312
Ảnh 413
Ảnh 1516
Ảnh 916
Ảnh 1417
Ảnh 1415
Ảnh 1214
Ảnh 1213
Ảnh 1514
Ảnh 914
Ảnh 1415
Ảnh 1623
Ảnh 1823
Ảnh 1029
Ảnh 1324
Ảnh 828
Ảnh 1026
Ảnh 1332
Ảnh 2227
Ảnh 1430
Ảnh 728
Ảnh 1228
Ảnh 629
Ảnh 630
Ảnh 1929
Ảnh 228
Ảnh 1139

Truyện liên quan