999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mễ Cổ Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 14/10/2016
Tổng lượt xem: 3.6M
Thể loại:

Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:50 08/10/2019.
Chương
Ảnh 24136
Ảnh 418
Ảnh 215
Ảnh 17
Ảnh 219
Ảnh 214
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 220
Ảnh 614
Ảnh 318
Ảnh 415
Ảnh 618
Ảnh 16
Ảnh 715
Ảnh 415
Ảnh 217
Ảnh 217
Ảnh 217
Ảnh 315
Ảnh 611
Ảnh 316
Ảnh 217
Ảnh 17
Ảnh 217
Ảnh 218
Ảnh 223
Ảnh 218
Ảnh 18
Ảnh 413
Ảnh 315
Ảnh 19
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 215
Ảnh 14
Ảnh 317
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 217
Ảnh 221
Ảnh 216
Ảnh 215
Ảnh 316
Ảnh 20
Ảnh 417
Ảnh 318
Ảnh 323
Ảnh 218
Ảnh 519
Ảnh 315
Ảnh 16
Ảnh 221
Ảnh 21
Ảnh 325
Ảnh 320
Ảnh 320
Ảnh 15
Ảnh 24
Ảnh 219
Ảnh 420
Ảnh 17
Ảnh 220
Ảnh 317
Ảnh 218
Ảnh 18
Ảnh 221
Ảnh 20
Ảnh 16
Ảnh 317
Ảnh 220
Ảnh 717
Ảnh 417
Ảnh 20
Ảnh 319
Ảnh 820
Ảnh 316
Ảnh 21
Ảnh 318
Ảnh 20
Ảnh 218
Ảnh 321
Ảnh 22
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 13
Ảnh 312
Ảnh 317
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 215
Ảnh 216
Ảnh 14
Ảnh 211
Ảnh 13
Ảnh 219
Ảnh 211
Ảnh 14
Ảnh 215
Ảnh 13
Ảnh 217
Ảnh 315
Ảnh 213
Ảnh 17
Ảnh 219
Ảnh 214
Ảnh 17
Ảnh 317
Ảnh 19
Ảnh 215
Ảnh 519
Ảnh 520
Ảnh 315
Ảnh 317
Ảnh 513
Ảnh 317
Ảnh 216
Ảnh 620
Ảnh 520
Ảnh 218
Ảnh 319
Ảnh 218
Ảnh 21
Ảnh 20
Ảnh 317
Ảnh 719
Ảnh 20
Ảnh 220
Ảnh 517
Ảnh 318
Ảnh 420
Ảnh 220
Ảnh 519
Ảnh 1018
Ảnh 322
Ảnh 424
Ảnh 18
Ảnh 316
Ảnh 219
Ảnh 319
Ảnh 318
Ảnh 220
Ảnh 219
Ảnh 19
Ảnh 420
Ảnh 220
Ảnh 317
Ảnh 316
Ảnh 1215
Ảnh 16
Ảnh 318
Ảnh 416
Ảnh 18
Ảnh 419
Ảnh 17
Ảnh 417
Ảnh 317
Ảnh 319
Ảnh 518
Ảnh 316
Ảnh 420
Ảnh 218
Ảnh 316
Ảnh 523
Ảnh 417
Ảnh 419
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 13
Ảnh 317
Ảnh 716
Ảnh 420
Ảnh 218
Ảnh 416
Ảnh 417
Ảnh 18
Ảnh 615
Ảnh 219
Ảnh 414
Ảnh 719
Ảnh 420
Ảnh 519
Ảnh 18
Ảnh 621
Ảnh 16
Ảnh 219
Ảnh 321
Ảnh 220
Ảnh 320
Ảnh 416
Ảnh 615
Ảnh 216
Ảnh 215
Ảnh 217
Ảnh 817
Ảnh 216
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 419
Ảnh 16
Ảnh 20
Ảnh 215
Ảnh 412
Ảnh 413
Ảnh 213
Ảnh 213
Ảnh 215
Ảnh 215
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 214
Ảnh 13
Ảnh 215
Ảnh 14
Ảnh 314
Ảnh 311
Ảnh 215
Ảnh 314
Ảnh 314
Ảnh 314
Ảnh 12
Ảnh 616
Ảnh 215
Ảnh 214
Ảnh 315
Ảnh 14
Ảnh 314
Ảnh 515
Ảnh 416
Ảnh 614
Ảnh 313
Ảnh 812
Ảnh 613
Ảnh 813
Ảnh 614
Ảnh 917
Ảnh 314
Ảnh 1016
Ảnh 914
Ảnh 412
Ảnh 313
Ảnh 614
Ảnh 712
Ảnh 512
Ảnh 523
Ảnh 414
Ảnh 611
Ảnh 514
Ảnh 815
Ảnh 611
Ảnh 813
Ảnh 415
Ảnh 813
Ảnh 611
Ảnh 414
Ảnh 913
Ảnh 1012
Ảnh 212
Ảnh 314
Ảnh 16
Ảnh 11
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 613
Ảnh 212
Ảnh 215
Ảnh 11
Ảnh 211
Ảnh 14
Ảnh 414
Ảnh 311
Ảnh 510
Ảnh 216
Ảnh 414
Ảnh 714
Ảnh 410
Ảnh 911
Ảnh 814
Ảnh 913
Ảnh 913
Ảnh 912
Ảnh 412
Ảnh 512
Ảnh 12
Ảnh 314
Ảnh 413
Ảnh 511
Ảnh 414
Ảnh 14
Ảnh 813
Ảnh 313
Ảnh 1216
Ảnh 715
Ảnh 1213
Ảnh 314
Ảnh 712
Ảnh 415
Ảnh 12
Ảnh 215
Ảnh 711
Ảnh 513
Ảnh 915
Ảnh 315
Ảnh 613
Ảnh 312
Ảnh 14
Ảnh 316
Ảnh 14
Ảnh 614
Ảnh 712
Ảnh 412
Ảnh 714
Ảnh 914
Ảnh 15
Ảnh 714
Ảnh 814
Ảnh 615
Ảnh 515
Ảnh 718
Ảnh 219
Ảnh 715
Ảnh 13
Ảnh 615
Ảnh 313
Ảnh 12
Ảnh 314
Ảnh 217
Ảnh 316
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 315
Ảnh 716
Ảnh 218
Ảnh 316
Ảnh 213
Ảnh 514
Ảnh 314
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 314
Ảnh 16
Ảnh 13
Ảnh 413
Ảnh 316
Ảnh 19
Ảnh 213
Ảnh 214
Ảnh 212
Ảnh 217
Ảnh 213
Ảnh 16
Ảnh 912
Ảnh 15
Ảnh 216
Ảnh 18
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 13
Ảnh 215
Ảnh 213
Ảnh 316
Ảnh 917
Ảnh 319
Ảnh 215
Ảnh 314
Ảnh 514
Ảnh 1013
Ảnh 916
Ảnh 1115
Ảnh 314
Ảnh 614
Ảnh 12
Ảnh 313
Ảnh 416
Ảnh 314
Ảnh 216
Ảnh 415
Ảnh 513
Ảnh 515
Ảnh 916
Ảnh 517
Ảnh 1221
Ảnh 321
Ảnh 13
Ảnh 217
Ảnh 215
Ảnh 219
Ảnh 218
Ảnh 619
Ảnh 18
Ảnh 621
Ảnh 415
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 315
Ảnh 514
Ảnh 420
Ảnh 621
Ảnh 1015
Ảnh 515
Ảnh 415
Ảnh 214
Ảnh 216
Ảnh 14
Ảnh 216
Ảnh 615
Ảnh 219
Ảnh 616
Ảnh 1114
Ảnh 217
Ảnh 216
Ảnh 315
Ảnh 916
Ảnh 13
Ảnh 917
Ảnh 413
Ảnh 214
Ảnh 412
Ảnh 513
Ảnh 1816
Ảnh 1016
Ảnh 1817
Ảnh 1715
Ảnh 1514
Ảnh 1613
Ảnh 1814
Ảnh 1114
Ảnh 1515
Ảnh 1823
Ảnh 2223
Ảnh 1229
Ảnh 1624
Ảnh 1028
Ảnh 1126
Ảnh 1732
Ảnh 2827
Ảnh 2030
Ảnh 1328
Ảnh 1728
Ảnh 1029
Ảnh 930
Ảnh 2629
Ảnh 628
Ảnh 1640

Truyện liên quan