999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mễ Cổ Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 14/10/2016
Tổng lượt xem: 3.6M
Thể loại:

Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:50 08/10/2019.
Chương
Ảnh 9136
Ảnh 18
Ảnh 15
Ảnh 17
Ảnh 19
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 14
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 20
Ảnh 314
Ảnh 18
Ảnh 215
Ảnh 318
Ảnh 16
Ảnh 315
Ảnh 215
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 15
Ảnh 311
Ảnh 16
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 18
Ảnh 23
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 13
Ảnh 15
Ảnh 19
Ảnh 16
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 17
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 17
Ảnh 221
Ảnh 16
Ảnh 215
Ảnh 216
Ảnh 20
Ảnh 317
Ảnh 218
Ảnh 323
Ảnh 18
Ảnh 19
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 25
Ảnh 20
Ảnh 220
Ảnh 15
Ảnh 24
Ảnh 19
Ảnh 20
Ảnh 17
Ảnh 20
Ảnh 217
Ảnh 218
Ảnh 18
Ảnh 21
Ảnh 20
Ảnh 16
Ảnh 17
Ảnh 20
Ảnh 317
Ảnh 217
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 320
Ảnh 316
Ảnh 21
Ảnh 318
Ảnh 20
Ảnh 18
Ảnh 21
Ảnh 22
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 17
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 211
Ảnh 13
Ảnh 19
Ảnh 11
Ảnh 14
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 17
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 17
Ảnh 19
Ảnh 14
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 19
Ảnh 15
Ảnh 219
Ảnh 20
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 212
Ảnh 216
Ảnh 15
Ảnh 219
Ảnh 219
Ảnh 17
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 16
Ảnh 318
Ảnh 19
Ảnh 219
Ảnh 216
Ảnh 217
Ảnh 19
Ảnh 19
Ảnh 18
Ảnh 317
Ảnh 21
Ảnh 223
Ảnh 17
Ảnh 15
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 217
Ảnh 19
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 219
Ảnh 19
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 314
Ảnh 15
Ảnh 217
Ảnh 215
Ảnh 17
Ảnh 218
Ảnh 16
Ảnh 216
Ảnh 216
Ảnh 218
Ảnh 17
Ảnh 15
Ảnh 19
Ảnh 17
Ảnh 215
Ảnh 322
Ảnh 316
Ảnh 319
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 13
Ảnh 217
Ảnh 416
Ảnh 320
Ảnh 18
Ảnh 216
Ảnh 217
Ảnh 18
Ảnh 415
Ảnh 19
Ảnh 214
Ảnh 519
Ảnh 320
Ảnh 319
Ảnh 18
Ảnh 321
Ảnh 16
Ảnh 219
Ảnh 221
Ảnh 20
Ảnh 20
Ảnh 316
Ảnh 215
Ảnh 216
Ảnh 15
Ảnh 217
Ảnh 317
Ảnh 216
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 219
Ảnh 16
Ảnh 20
Ảnh 15
Ảnh 212
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 215
Ảnh 215
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 215
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 211
Ảnh 15
Ảnh 214
Ảnh 14
Ảnh 214
Ảnh 12
Ảnh 316
Ảnh 215
Ảnh 14
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 215
Ảnh 16
Ảnh 314
Ảnh 13
Ảnh 412
Ảnh 313
Ảnh 313
Ảnh 214
Ảnh 417
Ảnh 14
Ảnh 416
Ảnh 314
Ảnh 212
Ảnh 213
Ảnh 314
Ảnh 312
Ảnh 212
Ảnh 323
Ảnh 214
Ảnh 211
Ảnh 14
Ảnh 315
Ảnh 211
Ảnh 413
Ảnh 315
Ảnh 413
Ảnh 411
Ảnh 414
Ảnh 613
Ảnh 512
Ảnh 212
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 11
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 313
Ảnh 12
Ảnh 15
Ảnh 11
Ảnh 11
Ảnh 14
Ảnh 314
Ảnh 11
Ảnh 310
Ảnh 16
Ảnh 214
Ảnh 414
Ảnh 10
Ảnh 311
Ảnh 414
Ảnh 313
Ảnh 413
Ảnh 312
Ảnh 212
Ảnh 412
Ảnh 12
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 311
Ảnh 214
Ảnh 14
Ảnh 213
Ảnh 13
Ảnh 616
Ảnh 215
Ảnh 413
Ảnh 14
Ảnh 312
Ảnh 215
Ảnh 12
Ảnh 15
Ảnh 211
Ảnh 313
Ảnh 315
Ảnh 215
Ảnh 213
Ảnh 212
Ảnh 14
Ảnh 316
Ảnh 14
Ảnh 214
Ảnh 212
Ảnh 212
Ảnh 414
Ảnh 414
Ảnh 15
Ảnh 214
Ảnh 314
Ảnh 215
Ảnh 215
Ảnh 218
Ảnh 19
Ảnh 315
Ảnh 13
Ảnh 315
Ảnh 213
Ảnh 12
Ảnh 214
Ảnh 217
Ảnh 316
Ảnh 16
Ảnh 16
Ảnh 215
Ảnh 316
Ảnh 218
Ảnh 216
Ảnh 213
Ảnh 314
Ảnh 214
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 216
Ảnh 19
Ảnh 213
Ảnh 214
Ảnh 12
Ảnh 17
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 412
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 18
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 13
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 317
Ảnh 219
Ảnh 15
Ảnh 214
Ảnh 214
Ảnh 413
Ảnh 316
Ảnh 415
Ảnh 14
Ảnh 314
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 215
Ảnh 213
Ảnh 215
Ảnh 416
Ảnh 317
Ảnh 521
Ảnh 21
Ảnh 13
Ảnh 17
Ảnh 15
Ảnh 19
Ảnh 18
Ảnh 219
Ảnh 18
Ảnh 221
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 15
Ảnh 214
Ảnh 220
Ảnh 321
Ảnh 515
Ảnh 315
Ảnh 315
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 19
Ảnh 216
Ảnh 214
Ảnh 17
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 416
Ảnh 13
Ảnh 417
Ảnh 213
Ảnh 14
Ảnh 12
Ảnh 213
Ảnh 716
Ảnh 216
Ảnh 517
Ảnh 415
Ảnh 414
Ảnh 413
Ảnh 514
Ảnh 314
Ảnh 515
Ảnh 523
Ảnh 723
Ảnh 329
Ảnh 424
Ảnh 328
Ảnh 426
Ảnh 532
Ảnh 1027
Ảnh 529
Ảnh 227
Ảnh 427
Ảnh 328
Ảnh 329
Ảnh 928
Ảnh 227
Ảnh 738

Truyện liên quan