999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mễ Cổ Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 14/10/2016
Tổng lượt xem: 3.6M
Thể loại:

Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:50 08/10/2019.
Chương
Ảnh 12136
Ảnh 18
Ảnh 15
Ảnh 17
Ảnh 219
Ảnh 214
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 20
Ảnh 314
Ảnh 18
Ảnh 215
Ảnh 318
Ảnh 16
Ảnh 315
Ảnh 215
Ảnh 17
Ảnh 217
Ảnh 17
Ảnh 215
Ảnh 311
Ảnh 16
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 17
Ảnh 18
Ảnh 23
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 213
Ảnh 215
Ảnh 19
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 317
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 17
Ảnh 221
Ảnh 216
Ảnh 215
Ảnh 216
Ảnh 20
Ảnh 317
Ảnh 218
Ảnh 323
Ảnh 18
Ảnh 219
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 221
Ảnh 21
Ảnh 225
Ảnh 20
Ảnh 220
Ảnh 15
Ảnh 24
Ảnh 19
Ảnh 20
Ảnh 17
Ảnh 220
Ảnh 217
Ảnh 218
Ảnh 18
Ảnh 221
Ảnh 20
Ảnh 16
Ảnh 217
Ảnh 20
Ảnh 317
Ảnh 217
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 320
Ảnh 316
Ảnh 21
Ảnh 318
Ảnh 20
Ảnh 18
Ảnh 21
Ảnh 22
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 17
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 211
Ảnh 13
Ảnh 19
Ảnh 11
Ảnh 14
Ảnh 215
Ảnh 13
Ảnh 17
Ảnh 215
Ảnh 13
Ảnh 17
Ảnh 19
Ảnh 214
Ảnh 17
Ảnh 217
Ảnh 19
Ảnh 215
Ảnh 219
Ảnh 220
Ảnh 215
Ảnh 217
Ảnh 313
Ảnh 317
Ảnh 16
Ảnh 220
Ảnh 220
Ảnh 18
Ảnh 219
Ảnh 18
Ảnh 21
Ảnh 20
Ảnh 217
Ảnh 319
Ảnh 20
Ảnh 220
Ảnh 217
Ảnh 218
Ảnh 220
Ảnh 220
Ảnh 319
Ảnh 418
Ảnh 22
Ảnh 224
Ảnh 18
Ảnh 16
Ảnh 219
Ảnh 219
Ảnh 318
Ảnh 220
Ảnh 219
Ảnh 19
Ảnh 320
Ảnh 20
Ảnh 217
Ảnh 216
Ảnh 615
Ảnh 16
Ảnh 318
Ảnh 416
Ảnh 18
Ảnh 319
Ảnh 17
Ảnh 317
Ảnh 217
Ảnh 319
Ảnh 318
Ảnh 216
Ảnh 20
Ảnh 218
Ảnh 216
Ảnh 323
Ảnh 317
Ảnh 319
Ảnh 18
Ảnh 18
Ảnh 13
Ảnh 217
Ảnh 416
Ảnh 320
Ảnh 18
Ảnh 216
Ảnh 217
Ảnh 18
Ảnh 415
Ảnh 19
Ảnh 214
Ảnh 619
Ảnh 320
Ảnh 319
Ảnh 18
Ảnh 321
Ảnh 16
Ảnh 219
Ảnh 221
Ảnh 20
Ảnh 20
Ảnh 416
Ảnh 315
Ảnh 216
Ảnh 215
Ảnh 217
Ảnh 417
Ảnh 216
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 419
Ảnh 16
Ảnh 20
Ảnh 15
Ảnh 312
Ảnh 313
Ảnh 13
Ảnh 213
Ảnh 215
Ảnh 215
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 214
Ảnh 13
Ảnh 215
Ảnh 14
Ảnh 214
Ảnh 211
Ảnh 15
Ảnh 314
Ảnh 314
Ảnh 314
Ảnh 12
Ảnh 316
Ảnh 215
Ảnh 14
Ảnh 215
Ảnh 14
Ảnh 214
Ảnh 415
Ảnh 216
Ảnh 414
Ảnh 13
Ảnh 612
Ảnh 413
Ảnh 413
Ảnh 314
Ảnh 517
Ảnh 214
Ảnh 416
Ảnh 414
Ảnh 212
Ảnh 313
Ảnh 414
Ảnh 312
Ảnh 212
Ảnh 323
Ảnh 314
Ảnh 411
Ảnh 14
Ảnh 315
Ảnh 411
Ảnh 413
Ảnh 315
Ảnh 413
Ảnh 411
Ảnh 414
Ảnh 613
Ảnh 612
Ảnh 212
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 11
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 313
Ảnh 12
Ảnh 15
Ảnh 11
Ảnh 211
Ảnh 14
Ảnh 314
Ảnh 211
Ảnh 310
Ảnh 16
Ảnh 214
Ảnh 514
Ảnh 210
Ảnh 411
Ảnh 414
Ảnh 413
Ảnh 413
Ảnh 412
Ảnh 312
Ảnh 412
Ảnh 12
Ảnh 14
Ảnh 213
Ảnh 311
Ảnh 214
Ảnh 14
Ảnh 313
Ảnh 213
Ảnh 716
Ảnh 415
Ảnh 513
Ảnh 14
Ảnh 412
Ảnh 215
Ảnh 12
Ảnh 15
Ảnh 211
Ảnh 313
Ảnh 415
Ảnh 215
Ảnh 313
Ảnh 212
Ảnh 14
Ảnh 316
Ảnh 14
Ảnh 214
Ảnh 312
Ảnh 212
Ảnh 414
Ảnh 514
Ảnh 15
Ảnh 314
Ảnh 414
Ảnh 315
Ảnh 315
Ảnh 218
Ảnh 19
Ảnh 415
Ảnh 13
Ảnh 415
Ảnh 313
Ảnh 12
Ảnh 214
Ảnh 217
Ảnh 316
Ảnh 16
Ảnh 16
Ảnh 215
Ảnh 316
Ảnh 218
Ảnh 216
Ảnh 213
Ảnh 314
Ảnh 214
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 216
Ảnh 19
Ảnh 213
Ảnh 214
Ảnh 12
Ảnh 217
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 412
Ảnh 15
Ảnh 16
Ảnh 18
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 13
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 16
Ảnh 417
Ảnh 219
Ảnh 15
Ảnh 214
Ảnh 214
Ảnh 413
Ảnh 316
Ảnh 515
Ảnh 14
Ảnh 414
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 216
Ảnh 214
Ảnh 16
Ảnh 315
Ảnh 313
Ảnh 215
Ảnh 616
Ảnh 417
Ảnh 721
Ảnh 221
Ảnh 13
Ảnh 217
Ảnh 15
Ảnh 219
Ảnh 218
Ảnh 319
Ảnh 18
Ảnh 421
Ảnh 215
Ảnh 16
Ảnh 15
Ảnh 215
Ảnh 314
Ảnh 220
Ảnh 421
Ảnh 615
Ảnh 315
Ảnh 415
Ảnh 214
Ảnh 16
Ảnh 14
Ảnh 16
Ảnh 215
Ảnh 19
Ảnh 516
Ảnh 614
Ảnh 217
Ảnh 216
Ảnh 215
Ảnh 716
Ảnh 13
Ảnh 617
Ảnh 313
Ảnh 14
Ảnh 212
Ảnh 313
Ảnh 1116
Ảnh 516
Ảnh 917
Ảnh 915
Ảnh 714
Ảnh 813
Ảnh 914
Ảnh 514
Ảnh 915
Ảnh 1023
Ảnh 1223
Ảnh 729
Ảnh 824
Ảnh 528
Ảnh 626
Ảnh 832
Ảnh 1527
Ảnh 1130
Ảnh 528
Ảnh 1028
Ảnh 429
Ảnh 530
Ảnh 1529
Ảnh 228
Ảnh 1039

Truyện liên quan