1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/01/2021
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Vì cứu mẹ nuôi Cô gái Trang Nại Nại sau khi trở về tập đoàn Cố Thị không thể không làm theo chỉ thị của gia tộc, tiếp cận tổng tài tập đoàn Đế Hào – Tư Chính Đình, nhưng vị Tư Chính Đình này không những là đối tượng hứa hôn từ bé của cô mà còn là mối tình đầu 5 năm trước. Đối mặt với tình yêu đã kết thúc 5 năm trước, đối mặt với vấn đề khó khăn trước mắt của gia tộc, Trang Nại Nại phải làm thế nào để dụ dỗ Tư Chính Đình? Liệu cô có thể nhìn rõ được phương hướng của trái tim mình? Truyện được cải biên từ tác phẩm tiểu thuyết “Xin chào, người thừa kế” của tác giả Công Tử Diễn…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:39 26/01/2021.
Chương
Ảnh 8112
Ảnh 8011
Ảnh 587
Ảnh 557
Ảnh 3713
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 7810
Ảnh 509
Ảnh 958
Ảnh 7512
Ảnh 7110
Ảnh 819
Ảnh 6512
Ảnh 7211
Ảnh 6311
Ảnh 5311
Ảnh 1009
Ảnh 749
Ảnh 1019
Ảnh 408
Ảnh 467
Ảnh 529
Ảnh 4611
Ảnh 638
Ảnh 4210
Ảnh 5911
Ảnh 5610
Ảnh 389
Ảnh 5910
Ảnh 608
Ảnh 3812
Ảnh 3410
Ảnh 438
Ảnh 728
Ảnh 3412
Ảnh 309
Ảnh 3110
Ảnh 2410
Ảnh 7511
Ảnh 6010
Ảnh 728
Ảnh 7412
Ảnh 8315
Ảnh 7214
Ảnh 779
Ảnh 3310
Ảnh 739
Ảnh 559
Ảnh 887
Ảnh 8114
Ảnh 8412
Ảnh 568
Ảnh 778
Ảnh 708
Ảnh 777
Ảnh 359
Ảnh 736
Ảnh 436
Ảnh 679
Ảnh 429
Ảnh 299
Ảnh 4914
Ảnh 3412
Ảnh 539
Ảnh 429
Ảnh 627
Ảnh 8710
Ảnh 268
Ảnh 389
Ảnh 5210
Ảnh 777
Ảnh 298
Ảnh 486
Ảnh 218
Ảnh 2111
Ảnh 736
Ảnh 9711
Ảnh 4112
Ảnh 588
Ảnh 729
Ảnh 957
Ảnh 567
Ảnh 4910
Ảnh 517
Ảnh 667
Ảnh 826
Ảnh 357
Ảnh 896
Ảnh 7712
Ảnh 10112
Ảnh 736
Ảnh 1257
Ảnh 729
Ảnh 9710
Ảnh 619
Ảnh 737
Ảnh 507
Ảnh 5311
Ảnh 8910
Ảnh 8110
Ảnh 327
Ảnh 488
Ảnh 7710
Ảnh 6910
Ảnh 5211
Ảnh 5511
Ảnh 3811
Ảnh 5010
Ảnh 9312
Ảnh 5510
Ảnh 5012
Ảnh 5512
Ảnh 258
Ảnh 2711
Ảnh 587
Ảnh 5114
Ảnh 3912
Ảnh 329
Ảnh 737
Ảnh 589
Ảnh 718
Ảnh 367
Ảnh 549
Ảnh 8312
Ảnh 5010
Ảnh 9712
Ảnh 9713
Ảnh 20413