Thông Báo Chung

Các thông báo về truyện, hệ thống trên Ngôn Phong đều được liệt kê ở đây, cập nhật thường xuyên.


Gỡ bỏ bình luận GIF

Do dịch vụ Tenor truy cập chập chờn, ảnh hưởng nhiều đến tốc độ tải trang, nên mình đã tạm dừng chức năng bình luận bằng ảnh GIF, chờ tình trạng ổn định trở lại sẽ tiếp tục mở ra.


Gỡ chia sẻ lên Pinterest

Pinterest không biết lí do gì đã chặn tên miền của chúng mình, nên không thể chia sẻ trực tiếp từ web.


Rút gọn bình luận

Do có nhiều bạn bình luận nhiều lần trong cùng một chương, nên để công bằng cho mọi người, hệ thống chỉ hiển thị mỗi bạn một bình luận mới nhất, cần bấm vào nút xem thêm để xem toàn bộ bình luận nếu có!


Thông báo về việc lọc bình luận

Dựa theo Điều Khoản Bình Luận, Quản Trị Viên sẽ xóa định kì toàn bộ những bình luận được cho là spam (bình luận rác, giống nhau ở nhiều chương, v.v…). Vi phạm lần đầu sẽ được đưa vào diện kiểm duyệt, nếu không có dấu hiệu giảm bớt thì sẽ cấm vĩnh viễn và ngược lại.

Quyết định của Quản Trị Viên là quyết định sau cùng.


Chức Năng Theo Dõi Truyện

Để theo dõi một truyện, bạn cần vào trang danh sách chương truyện của truyện đó, và bấm vào nút Theo Dõi Truyện.

Theo dõi truyện trên Ổ Cú Mèo


Danh Sách Truyện Vừa Xem

Tất cả các truyện bạn vừa xem được lưu theo thứ tự từ mới tới cũ tại trang Đã Xem.


Thông Báo Khi Có Chương Mới

Các truyện bạn có theo dõi sẽ có thông báo chương mới khi bạn có xem các chương gần nhất.

Thông báo khi có chương mới trên Ổ Cú Mèo


Về các chức năng trên

Tất cả các chức năng trên đều sử dụng Local Storage, tức là chỉ lưu không thời hạn xuống trình duyệt của bạn. Nếu Xóa lịch sử duyệt web, bạn sẽ được trả về trạng thái ban đầu khi truy cập lần đầu tiên (các dữ liệu xem truyện, theo dõi… sẽ mất hết).


Thêm vào màn hình chính

Để tiện theo dõi truyện, các bạn có thể thêm vào màn hình chính trên điện thoại, và sử dụng tương tự như một Ứng Dụng (App).

Thêm vào màn hình chính