Thể Loại: Trọng Sinh

Nhân vật chết đi rồi sống lại hoặc “nhập” vào một cơ thể khác.