Nhiều Xem Nhất (48)

Danh sách các bộ truyện tranh có nhiều lượt xem nhất trên Ngôn Phong, được sắp xếp theo tổng số lượt xem, tính từ 28/08/2020.