Hướng Dẫn Đổi Hình Đại Diện

Để đổi được hình đại diện, trước hết bạn phải sử dụng địa chỉ email thật.

Bạn có thể sử dụng địa chỉ email giả / sai cú pháp để bình luận, nhưng không thể đổi hình đại diện với địa chỉ email đó.

Đổi ảnh đại diện

Bước 1: Truy cập Gravatar, đây là dịch vụ hình đại diện toàn cầu đồng bộ tất cả các dịch vụ của WordPress, hoàn toàn đáng tin cậy.

Truy cập Gravatar

Sau đó bấm vào nút Sign In.

Bước 2: Bạn có thể tạo tài khoản mới ở đây, hoặc đơn giản là bấm Continue with Google nếu đang sử dụng Gmail.

Đăng nhập Gravatar

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấm vào Add a new image để tải lên hình đại diện.

Đăng nhập thành công

Bước 4: Bạn có thể tải hình lên từ máy tính (Upload new), chèn từ đường dẫn (From URL), chụp hình bằng webcam (From webcam), hoặc chọn lại hình cũ đã từng tải lên (Past uploads).

Tải lên hình ảnh Gravatar

Bước 5: Ở đây mình chọn tải hình lên từ máy tính, lưu ý kích thước dưới 1 MB.

Tải ảnh lên

Sau khi tải lên, căn chỉnh lại hình ảnh là hoàn thành.

Chúc các bạn thành công!